Omnibus prik

Professor Kaj Grønbæk ny institutleder på Institut for Datalogi

Kaj Grønbæk har ingen kommentarer til, hvorfor det har taget flere måneder at nå frem til en udnævnelse af ham som leder af instituttet.

Kaj Grønbæk forlader sin stilling som professor ved Institut for Datalogi, og tiltræder i stedet som ny leder af instituttet lørdag 1. september.

Professor Kaj Grønbæk tiltræder lørdag 1. september som ny institutleder på Institut for Datalogi. Grønbæk, der indtil nu har været ansat som professor ved instituttet, blev allerede i foråret indstillet som kandidat til stillingen. Men hvad der er baggrunden for, at det har taget flere måneder at nå frem til en aftale om ansættelse, vil den nye institutleder ikke ind på overfor Omnibus.

"Jeg har haft flere konstruktive drøftelser med dekanen om instituttets situation, og siden disse drøftelser nu er afsluttet med et positivt resultat, synes jeg ikke, at det vil være fair, hvis jeg udtaler mig om indholdet af drøftelserne i universitetsavisen," forklarer Kaj Grønbæk.

LÆS OGSÅ: Vakuum på Datalogi: Fortsat ingen institutleder

Farvel til flere forskningsaktiviteter

Den nye institutleder har på det seneste været i færd med at planlægge en overlevering af nogle af sine nuværende aktiviteter. Han har en række store bevillinger fra eksempelvis Innovationsfonden, hvor der skal inddrages nye kræfter. Kaj Grønbæk er derudover nødt til at trække sig som Lab-chef i Alexandra Instituttet, hvor han drosler ned til kun at have en rådgiverrolle fremover.

"Det var ikke en let beslutning, men jeg regner med, at jeg fortsat vil kunne køre nogle af mine forskningsmæssige aktiviteter videre på AU," lyder det fra den nyslåede institutleder.

Hvorfor har du søgt stillingen som institutleder?

"Vi står jo midt i en ekspansion, og vi skal til at lægge en ny strategi for de kommende år for instituttet – ligesom de andre institutter på fakultetet," siger Kaj Grønbæk, og fortsætter:

"Men vi har en ekstra stor opgave på Datalogi, da vi også skal lægge planer for en stor udvidelse af instituttet. Og det er nok det, der har været min største motivation; at få muligheden for at være med til at præge, hvilke fagligheder og nye initiativer vi skal have gang i på instituttet. Det er en unik mulighed for at tegne den fremtidige profil for Institut for Datalogi."

Kaj Grønbæk sigter her til, at AU’s bestyrelse har besluttet en digitaliseringssatsning, som universitetsledelsen i øvrigt bidrager til med 67,5 millioner kroner hentet fra dens pulje med strategiske midler. Satsningen betyder blandt andet en kraftig forøgelse i optaget på uddannelser på Datalogi, og at den videnskabelige stab på instituttet bliver udvidet med 18 faste stillinger de kommende fire til fem år.