Omnibus prik

Reaktioner på reformen: Studenterorganisationer på AU ser vidt forskelligt på reformen

Konservative Studenter ser flere positive aspekter i den reform, der landede tirsdag; heriblandt begrænsninger på optaget af bacheloruddannelserne og nye muligheder for videreuddannelse. Studenterrådet ser derimod reformen som et kæmpe eksperiment med fremtidens vidensamfund og frygter, at flere kandidatuddannelser end de udmeldte 10 procent vil blive etårige.

Foto: Lise Balsby & Roar Lava Paaske

Studenterorganisationerne på Aarhus Universitet var overvejende enige om, at den daværende S-regerings udspil om at forkorte kandidatuddannelserne tilbage i september sidste år var en dårlig idé. Men nu, hvor den endelige aftale om en reform af universitetsuddannelserne er forhandlet på plads, er stemningen skiftet hos en af organisationerne. I den endelige aftale fremgår det, at 10 procent af kandidatuddannelserne skal halveres, mens 20 procent skal omlægges til erhvervskandidater eller erhvervsrettede kandidatforløb. Dertil kommer, at 8 procent færre studerende skal optages på en bacheloruddannelse.

Konservative Studenter: Et kursskifte

Det sidste mener formand for Konservative Studenter, Max Manøe Bjerregaard, er en positiv tilføjelse i aftalen – og generelt er studenterorganisationen positivt stemt over for flere elementer i aftalen:

”Det kan jo lyde paradoksalt, når vi er en studenterorganisation, men vi synes faktisk, at færre optagne er en vigtig måde at vise unge, at der er alternative uddannelsesmuligheder end universitetet, og samtidig er det også en måde at opretholde det høje niveau på universiteterne,” fortæller han.

Foruden optaget af færre studerende på bacheloruddannelserne nævner han princippet om livslang læring:

”Det markerer et kursskifte, hvor man vil fokusere på uddannelse gennem hele livet i stedet for den lineære tilgang, som vi har nu. Det synes vi er rigtigt spændende.”

Max Manøe Bjerregaard er bekendt med den massive bekymring for og kritik af reformens potentielle negative konsekvenser, og organisationen var også meget skeptisk, dengang forslaget lød på op mod 50 procent forkortede kandidater. Men med de mindre truende 10 procent samt aftalens vægt på universiteternes egen rolle i implementeringen er Konservative Studenter mere trygge:

”Vores fokus bliver, at det netop ikke bare er et spørgsmål om, hvordan man producerer flere arbejdere for velfærdsstaten, men også, hvordan sørger vi for, at universiteterne fortsat er frie og fortsat indeholder uddannelser, der måske ikke er lige så populære som statskundskab osv.”

Studenterrådet: Stadig et kæmpe indgreb

Hvor Konservative Studenter ser muligheder, ser Studenterrådet på Aarhus Universitet nærmere begrænsninger. I en skriftlig kommentar til Omnibus beskriver forperson for organisationen, Jeanette Kusk, reformen som en spareøvelse i forklædning:

”Vi synes stadig, det er et kæmpe indgreb i universitetssektoren. Selvom regeringen og forligspartierne prøver at pakke reformen pænt ind som en investering, er det stadig en nedskæring på universiteterne. Vi tror ikke, det er muligt at oprette 20 procent erhvervskandidater, hvilket kan resultere i, at der kan komme op mod 30 procent halve kandidater. Det er et kæmpe eksperiment med fremtidens vidensamfund!”

Videre skriver Jeanette Kusk, at Studenterrådet vil arbejde for at sikre de studerendes indflydelse i det videre arbejde med reformens implementering:

”Vi håber at få lov til at komme med i kandidatudvalget, så vi kan kæmpe for, at dimensionering og halve kandidater bliver implementeret på en måde, som sikrer mest mulig trivsel, kvalitet og sikkerhed for de studerende.”

Hun retter desuden en tak til de studerende, der har deltaget i demonstrationer og  underskriftsindsamlinger mod reformen.

Også Danske Studerendes Fællesråd kritiserer aftalen for at forringe fremtidige studerendes uddannelsesmuligheder.

Frit Forum Århus er ikke vendt tilbage på Omnibus’ henvendelse.

Korrekturlæst af Charlotte Boel