Redaktionskomitéen værner om den redaktionelle uafhængighed

Læs om redaktionskomitéens rolle, og hvordan den har tænkt sig at sikre Omnibus’ redaktionelle frihed.

Øverst fra venstre: Per Lindblad, Per Stounbjerg, Nina Bjerre Andersen, Bo Laursen Nederst fra venstre: Bo Tranberg, Lizzi Stausgaard, Helle Colding Seiersen. Foto: Martin Gravgaard

Hvad er jeres rolle som redaktionskomité?
»Vores rolle er dobbelt. Vi skal dels værne om Omnibus’ uafhængighed i forhold til universitetets ledelse og andre interessenter, dels sikre, at Omnibus lever op til sit formål. Derudover fungerer vi som sparringspartner for redaktionen i forhold til principielle spørgsmål.«

Hvordan er relationen mellem redaktion og redaktionskomité?
»Vi rådgiver redaktionen i forhold til avisens form og ramme, men ikke i forhold til konkrete artikler. Vi kan kommentere på den redaktionelle vægtning af emner over tid, også i forhold til avisens forpligtelse til at levere journalistik, der er debatskabende, identitetsskabende og samlende. Men avisen redigeres udelukkende af redaktionen, og komitéen forhåndsgodkender ikke artiklerne.«

 Hvordan vil I sikre Omnibus’ redaktionelle frihed?
»Redaktionskomitéen sikrer først og fremmest friheden ved, at det er os og ikke eksempelvis universitetsledelsen eller kommunikationsafdelingen, som avisen i redaktionelle anliggender refererer til. Det er os, der står inde for den redaktionelle linjes legitimitet og værner om redaktionens frihed. Hvis nogen anfægter den redaktionelle frihed, vil komitéen gribe ind. Redaktionskomitéen repræsenterer samtidig universitetet som helhed med studerende, TAP’er, VIP’er og en repræsentant for ledelsen. På den måde sikrer vi, at mediet ikke favoriserer enkelte grupper på bekostning af andre.«


Hvem sidder i redaktionskomitéen?

Nina Bjerre Andersen
kandidatstuderende i medicin
repræsenterer de studerende

Bo Tranberg
kandidatstuderende i fysik
repræsenterer de studerende

Helle Colding Seiersen
international koordinator
repræsenterer de teknisk-administrative medarbejdere

Lizzi Stausgaard
laboratoriekoordinator
repræsenterer de teknisk-administrative medarbejdere

Per Stounbjerg
lektor
repræsenterer de videnskabelige medarbejdere

Bo Laursen
lektor
repræsenterer de videnskabelige medarbejdere

Per Lindblad
funktionschef
repræsenterer ledelsen