Omnibus prik

Fortsat usikkerhed om taxameterløft i udspil til finanslov 2020

Regeringen præsenterede i dag sit udspil til næste års finanslov. Universitetsledelsen glæder sig over annulleringen af omprioriteringsbidraget. Dog der er skår i glæden, da der ikke var et ord om taxameterløftet fra finansministeren. Men samf-dekan ser med forsigtig optimisme og hum-dekan med tiltro frem til, at de kommende forhandlinger om finansloven vil føre til fastholdelse af taxameterløftet.

Dekan Thomas Pallesen og dekan Johnny Laursen nærer tillid til, at resultatet af de kommende finanslovsforhandlinger fører til en fastholdelse af taxameterløftet, selvom finansminister Nicolai Wammen helt undlod at komme ind på emnet under sin præsentation i dag af regeringens udspil til næste års finanslov.

Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid. Sådan lyder overskriften på det forslag til finanslov for næste år, som finansminister Nicolai Wammen (S) i dag præsenterede på et pressemøde i Finansministeriet.

Du får her hovedpointerne i udspillet på uddannelsesområdet, som de tager sig ud i Uddannelses- og Forskningsministeriets fremstilling.

Hvad angår prioriteringer på uddannelses- og forskningsområdet, annullerer regeringen den besparelse på to procent om året, som uddannelsesinstitutionerne har været udsat for siden 2016. Hvor statens tilskud til videregående uddannelser blev reduceret med to procent for hvert af årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Og som det var aftalt i tidligere finanslovsforlig, at institutionerne skulle udsættes for hvert år frem til 2022.

Statens tilskud til blandt andet videregående uddannelser er på den baggrund samlet set 1,3 mia. kroner lavere i år, end det ville have været, hvis ikke omprioriteringsbidraget - betegnelsen for de nævnte årlige besparelser på to procent - var blevet indført i 2016.

Ledelsen på AU slipper for at finde besparelser for 35,8 millioner kroner 

Sagt med andre ord har staten beskåret sit tilskud til de berørte uddannelsesinstitutioner med 1,3 mia. kroner over de seneste fire år, og eksempelvis universiteterne har derfor skullet spare som følge af den mere slunkne pose statslige tilskudskroner. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har lavet en opgørelse over, hvor mange millioner kroner ledelserne på uddannelsesinstitutionerne så at sige slipper for at skulle barbere af budgettet for næste år som følge af det droppede omprioriteringsbidrag.

Opgørelsen viser, at ledelsen på Aarhus Universitet slipper for at finde besparelser for 35,8 millioner kroner for 2020. Samlet set betyder finanslovsforslaget, at der annulleres besparelser for cirka 300 millioner kroner til næste år på de videregående uddannelser.

Ministeriet har også lavet en opgørelse over, hvor meget de forskellige uddannelsesinstitutioner har skullet finde besparelser for som følge af omprioriteringsbidraget. Opgørelsen viser, at alene i år har  AU skullet finde besparelser for 151,7 millioner kroner.

Fakta: Regeringen stopper omprioriteringsbidraget på uddannelse (ufm.dk)

Dekaner tror på fortsat taxameterløft til humaniora og samfundsvidenskab

Finansminister Nicolai Wammen kom i sin præsentation af regeringens finanslovsforslag ikke ind på, hvorvidt taxameterløftet også er en realitet til næste år, hvilket skabte skår i glæden over de sløjfede besparelser i forhold til omprioriteringsbidraget.

Men både dekan for Aarhus BSS, Thomas Pallesen og dekan for Arts, Johnny Laursen, nærer håb om, at taxameterløftet fastholdes; ikke mindst fordi, det vil få mærkbare konsekvenser, hvis det ikke skulle blive tilfældet.

Dekan Johnny Laursen oplyser, at for det samlede AU's vedkommende er der tale om et beløb på 75 millioner kroner, som universitetet mister i taxameterløft, hvis ordningen falder bort. Og at beløbet er 290 millioner kroner på landsplan.

Tiltro til, at politikerne forstår vigtigheden

Johnny Laursen har, trods den usikkerhed, der er blevet skabt om taxameterløftet, tillid til, at forhandlingerne om finanslov 2020 vil føre til, at taxameterløftet bliver holdt også fremover. 

"Jeg har tiltro til, at regeringen og folketingets partier forstår vigtigheden af at fastholde den nuværende finansiering af humaniora og samfundsvidenskab," forklarer Johnny Laursen.

Dekanen baserer sin tillid til politikerne på, at en fastholdelse af taxameterløftet er en del af oplægget til de forhandlinger om finansloven, der går i gang allerede på mandag.

Også dekan for Aarhus BSS, Thomas Pallesen, nærer forhåbninger om en forsættelse af den nuværende finansiering: 

"Jeg har en forhåbning om, at de tørre taxametre vil komme ind i forhandlingerne om finansloven, så jeg er forsigtig optimistisk indtil videre, selvom det ikke er med i regeringens udspil."


Hvad er taxameterløft?

  • De humanistiske, samfundsvidenskabelige og juridiske uddannelser har de seneste ni år fået tilført ekstra midler gennem det såkaldte taxameterløft.
  • Taxameterløftet blev indført, efter en rapport for ti år siden konkluderede, at disse uddannelser var underfinansierede.
  • Løftet fungerer på den måde, at en studerende, der har bestået sine eksamener, udløser 5.000 kroner mere om året end gældende takst. 

FAKTA

Forslag til finanslov for finansåret 2020 (fm.dk)