Omnibus prik

Regeringen vil have bedre snor i formændene for universiteternes bestyrelse

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) lægger med et lovforslag op til, at ministeren fremover skal godkende bestyrelsesformænd for landets universiteter. Samtidig vil ministeren mødes med bestyrelsesformændene mindst to gange om året.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V). Foto: Lars Svankjær

Connie Hedegaard har netop sat sig i spidsen for Aarhus Universitets bestyrelse, efter at en enig bestyrelse sidste år pegede på hende som ny formand. Får uddannelses- og forskningsminister Søren Pind det, som han gerne vil, ville han have skullet godkende Connie Hedegaard efter at et udpegningsorgan havde peget på hende som formand, før hun kunne sætte sig for bordenden. 

LÆS OGSÅ: Der er overtrådt, hr. minister!

Det kan man læse i et lovforslag, som ministeren i dag har sendt i høring.

Her foreslår ministeren desuden, at det udpegningsorgan, der skal udpege en ny formand for bestyrelsen – eller nye eksterne medlemmer af bestyrelsen, ikke må sidde i bestyrelsen eller være medarbejdere eller studerende på universitetet. Ministeren udpeger selv formanden for udpegningsorganet. 

Repræsentant for ministeriet med i indstilling af nye medlemmer 

Ministeren varsler også ændringer i det organ, der skal indstille eksterne kandidater til universiteternes bestyrelser. Her vil fremover skulle sidde en repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet foruden to eksterne repræsentanter. Sammen med to medlemmer af universitets bestyrelse udgør de til sammen et indstillingsorgan.

Bestyrelsesformænd skal mødes med minister

Ministeren lægger også op til en tættere kontakt mellem ministerier og universiteter, og helt konkret foreslår han, at bestyrelsesformændene mødes med ministeren mindst to gange om året. De nuværende udviklingskontrakter erstattes af såkaldte stratetiske rammekontrakter, som skal være udgangspunkt for en styrket strategisk dialog mellem ministeren og bestyrelserne.

Forvarsel om reform af bevillingssystemet

Nok så interessant er det, at der i et notat om lovforslaget står: ”Det vil endvidere være nærliggende at lade målopfyldelse at de strategiske rammekontrakter indgå som et element i fastsættelsen af universiteternes bevillinger i forbindelse med en kommende reform af bevillingssystemet.”

Dermed gives et forvarsel om indholdet i en kommende reform af bevillingssystemet.

Oversigt over nuværende og foreslåede indstillings- og udpegningssystem:

 Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet