Omnibus prik

Rektor melder klart ud: AU skal ikke have udklædningsforbud

Rektor Brian Bech Nielsen lover nu, at der ikke er et udklædningsforbud på vej på AU.

Rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, bakkede op om fjernelsen af fotos af en studerende, der var malet sort i ansigtet og klædt ud som Obama. ”Vi vurderede, at det kunne udvikle sig til en storm mod den studerende, så vi fjernede billedet igen,” skriver han til Omnibus. Arkivfoto: Lars Kruse, AU Foto

Sagen kort

Omnibus bragte mandag i sidste uge historien om tre fotos, der i september var blevet fjernet fra Instagram af AU’s redaktion for sociale medier. På billederne var en gruppe kvindelige studerende og en af dem var malet sort i ansigtet og klædt ud som den tidligere præsident Barack Obama i forbindelse med studiestarten.  

Tre utilfredse instagram-følgeres kommentarer, hvor de brugte begrebet ’blackface’, fik redaktionen for sociale medier til at tage dem ned igen. Og den beslutning mødte opbakning fra universitetsledelsen.

Ligeledes hører det med til forløbets historik, at ledelsen på Københavns Universitet i sommer meldte ud, at den havde indført en nultolerancepolitik over for forskellige former for krænkelser. Og kort derefter fik tutorerne på Jura besked på, at deres udklædningstemaer som mexicanere og indianere ’ikke levede op til fakultetets værdier om diversitet og ikke diskrimination’.

Skal Aarhus Universitet have en nultolerancepolitik i stil med den, der i sommer blev indført på Københavns Universitet? Spørgsmålet blev aktuelt i kølvandet på en historie bragt i Omnibus i sidste uge, som har skabt en del debat i medierne. Men trods flere forespørgsler har rektor ikke ønsket at stille op til interview. Han har i stedet valgt at svare på nogle spørgsmål på mail. 

LÆS OGSÅ: AU fjernede fotos af studerende klædt ud som Obama

Rektor Brian Bech Nielsens holdning til et udklædningsforbud er klar:  

”Vi har ikke haft et udklædningsforbud på AU og vi har ingen planer om at indføre et. Ledelsen har stor tiltro til, at de studerende selv kan håndtere disse udklædninger.”

Hvilke overvejelser bør studerende generelt gøre sig, inden de møder udklædt på campus – bør de eksempelvis orientere sig om, hvorvidt der er mennesker et sted i verden, der kunne føle sig krænket af udklædningen? 

”De samme overvejelser som overalt i det offentlige rum. Her gælder frihed under ansvar. Aarhus Universitet ønsker ikke at opstille retningslinjer for, hvad de studerende skal og ikke skal i forbindelse med udklædning. Mig bekendt ønsker de studerende heller ikke sådanne retningslinjer,” skriver rektor.

Fjernet for at undgå hetz

Efter at billederne af den studerende, der var klædt ud som Barack Obama, var blevet fjernet, begrundede AU’s pressechef, Anders Correll, det sådan:  

”Billedet var ikke sat i nogen kontekst, og derfor kom der nogle reaktioner på de sociale medier. De, der sendte mig billederne, gjorde mig opmærksom på, hvad der var ved at ske, derfor bakkede jeg dem op i at tage billedet af. Dels fordi man ikke kunne afkode, hvad der var på billedet, og dels fordi det virkede krænkende på nogle. Og i den sammenhæng tænker vi jo også på, at vi har nogle studerende, der kan blive udsat for en alvorlig hetz fra medierne,” sagde pressechefen i sidste uge.

Også specialkonsulent Ole Frank Nielsen fra AU’s redaktion for sociale medier har begrundet beslutningen om at fjerne billederne af den studerende udklædt som Obama:

”Hvis man nu kommer udefra, kan man jo komme til at tænke, at Aarhus Universitet er sådan et sted, hvor man fremstiller racer på den måde. Hvilket jo er forkert. Det har givet et forkert billede af vores studieliv. Det var ikke censur. Det er noget, vi hele tiden vurderer.” 

Hvorfor er indianere OK?

Flere studerende har efterfølgende på sociale medier stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor det er i orden at vise billeder af for eksempel indianere på AU’s Instagram, men ikke fotos af en studerende klædt ud som Obama. 

Rektor Brian Bech Nielsen skriver: 

”Denne sag handler ikke om udklædning. Den handler om, at vi fjernede et billede af en udklædt studerende, som en af vores egne fotografer havde taget. Billedet var ikke sat i kontekst, det var svært at afkode, og det fik vi nogle reaktioner på. Vi vurderede, at det kunne udvikle sig til en storm mod den studerende, så vi fjernede billedet igen. Efter hvad jeg er oplyst, har den studerende efterfølgende også givet udtryk for, at billedet skulle fjernes. Billederne af de studerende udklædt som indianere var sat i kontekst og forklaret.”

Han uddyber yderligere: 

”Igen -vi har ingen planer om at indføre retningslinjer for udklædning. Jeg er ikke vidende om, at vi skulle have haft klager på udklædning i forbindelse med studiestart. Generelt ser jeg også helst, at den slags sager håndteres med dialog og gerne så lokalt i miljøerne, som det lader sig gøre.”

Arbejder på retningslinjer for god adfærd

Universitetsledelsen har i sommer nedsat et udvalg, der har til opgave at se nærmere på et fælles ’code of conduct’ for medarbejdere og studerende. 

Hvad kommer et fælles kodeks for god adfærd (code of conduct) for medarbejdere og studerende konkret til at omhandle?

”Der er nedsat et udvalg, som kigger på, om der er behov for at tydeliggøre retningslinjer for god adfærd. Hvad udvalgets drøftelser munder ud i af forslag, vil jeg ikke begynde at spekulere i. Dog kan jeg godt love, at der ikke kommer et udklædningsforbud.” 

Hvornår bliver det meldt ud, at vi vil få et sådant kodeks på AU? – og i den forbindelse: Hvordan bliver medarbejdere og studerende bekendt med det? 

”Det er endnu for tidligt at svare på. Hvis der sker ændringer, vil det selvfølgelig blive meldt ud til både medarbejdere og studerende ad de sædvanlige kanaler,” skriver rektor Brian Bech Nielsen.

Sagen kort

Omnibus bragte mandag i sidste uge historien om tre fotos, der i september var blevet fjernet fra Instagram af AU’s redaktion for sociale medier. På billederne var en gruppe kvindelige studerende og en af dem var malet sort i ansigtet og klædt ud som den tidligere præsident Barack Obama i forbindelse med studiestarten.  

Tre utilfredse Instagram-følgeres kommentarer, hvor de brugte begrebet ’blackface’, fik redaktionen for sociale medier til at tage dem ned igen. Og den beslutning mødte opbakning fra universitetsledelsen.

Ligeledes hører det med til forløbets historik, at ledelsen på Københavns Universitet i sommer meldte ud, at den havde indført en nultolerancepolitik over for forskellige former for krænkelser. Og kort derefter fik tutorerne på Jura besked på, at deres udklædningstemaer som mexicanere og indianere ’ikke levede op til fakultetets værdier om diversitet og ikke diskrimination’.