Rektor svarer på bekymring om diversitet i pensum: "Der er ikke en naturlig modsætning mellem faglig kvalitet og diversitet"

Pensum skal udvælges ud fra faglige kriterier, og universitetsledelsen står fuldt ud bag erklæringen om ytringsfrihed på AU, skriver rektor i et svar til Akademisk Råd på Aarhus BSS, der er bekymret over, at diversitet i pensum er med i en AU-handlingsplan. Rektor skriver, at der ikke er en naturlig modsætning mellem faglighed og diversitet.

Universitetsledelsen svarede Akademisk Råd på Aarhus BSS i november. Foto: Lars Kruse/AU Foto

Der er i ”universitetsledelsen enighed om, at curriculum altid skal udvælges på basis af den faglige kvalitet”, og ledelsen bekræfter, at ”den står fuldt ud bag erklæringen om ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på AU”. Hvad angår rollen, som diversitet kan spille i pensum, er der ikke nogen ”naturlig modsætning mellem faglig kvalitet og for eksempel diversitet”.

Sådan lyder det blandt andet i det svar, AU-rektor Brian Bech Nielsen i november har givet Akademisk Råd på Aarhus BSS. Rådet henvendte sig i september til rektoren, da det var bekymret over, at Arts' bidrag til AU’s handleplan for ligestilling, diversitet og inklusion handlede om fokus på diversitet i pensum.

ARTS VIL DISKUTERE DIVERSITET I PENSUM SOM LED I AU-HANDLEPLAN – DET FÅR KRITIK FRA ANDET FAKULTET

Et fokus, der ifølge rådet kan være i strid med ”den hensigt, der ligger bag den ytringsfrihedserklæring, der er vedtaget på AU, nemlig at undervisning og forskning skal være friholdt fra politisk pres” ligesom rådet indvendte, at ”fastlæggelsen af curriculum alene bør ske efter faglige kriterier”.

Men ifølge universitetsledelsen er der altså ikke nogen modsætning mellem faglighed og diversitet. Samtidig understreger rektor Brian Bech Nielsen, at ledelsen står bag erklæringen om ytringsfrihed.

”Universitetsledelsen bekræfter desuden, at den står fuldt ud bag erklæringen om ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på AU”, står der, og videre:

”Vi mener desuden, at en del af at sikre den højest mulige faglige kvalitet af uddannelserne også er løbende at udvikle curriculum og herunder overveje, om ny viden og teknologiske og kulturelle udviklinger i samfundet såsom for eksempel digitalisering, bæredygtighed eller diversitet med fordel kan inddrages med henblik på netop at styrke den faglige kvalitet. Der er dermed ikke en naturlig modsætning mellem faglig kvalitet og for eksempel diversitet, tværtimod; diversitet kan i nogle tilfælde bidrage til at styrke den faglige kvalitet”, skriver rektoren.

Brian Bech Nielsen anbefaler, at formændene for de fem akademiske råd på AU sætter sig sammen og drøfter, ”hvordan sagen bedst kan behandles på AU-niveau”. Han foreslår for eksempel, at det kan være et emne på næste års seminar for de akademiske råd.

Akademisk Råd: Det er en relativt klar udmelding

Akademisk Råd på Aarhus BSS har drøftet svaret på et møde i december. Rådet er grundlæggende tilfreds med svaret, fortæller rådets formand, lektor Osman Skjold Kingo.

”Vi er glade for, at universitetsledelsen har taget en principiel drøftelse af de her ting. Det er en relativt klar udmelding, i og med de eksplicit skriver, at de står fast ved de principper, der er gjort rede for i brevet om ytringsfrihed og dermed også undervisningsfrihed. Og at det og fagligheden har førsteprioritet,” siger Osman Skjold Kingo og fortsætter:

”Det primære for os med den her henvendelse til universitetsledelsen var kraftigt at anmode dem om at tage en principiel drøftelse af det, så det er drøftet, inden vi ser flere af de sager, man må formode kan komme, hvis man for eksempel kigger på Københavns Universitet. Så det er vi tilfredse med,” siger han.

I rektors svar kommer han efter de ovennævnte punkter ind på, at faglighed og diversitet ikke er en naturlig modsætning. Det er her, Akademisk Råd på Aarhus BSS ikke nødvendigvis er enig.

”Rektor skriver, at der ikke er nogen automatisk konflikt mellem de principper (erklæring om ytringsfrihed, red.) og de her diversitetshensyn. Jeg kan være lidt spændt på, hvordan den del folder sig ud fremadrettet. Afhængigt af, hvordan man håndterer det, kan der være en konflikt mellem diversitet og de principper i erklæringen,” siger Osman Skjold Kingo.

Rektors svar rummer alle holdninger

Netop den del af rektors svar minder om det, prodekan på Arts, Niels Lehmann, tidligere har udtalt. Han har ansvaret for Arts’ mål om fokus på diversitet i pensum. Samme tilgang har lektor Lone Koefoed Hansen, der er næstforperson for Arts’ Ligestillings- og diversitetsudvalg. For lektoren hører diversitet naturligt med til samtalen om pensum, fordi man altid vil forholde sig til, at når noget er med, er noget andet ikke med, fortalte hun i oktober.

Osman Skjold Kingo anerkender, at universitetsledelsen sandsynligvis forsøger at favne så bredt som muligt i sit svar.

”Jeg tænker, det er et udsagn, der forsøger at rumme alle holdningerne på universitetet. Og det kan jeg godt forstå, man gør som universitetsledelse. At jeg så personligt kan være lidt mere kritisk i forhold til det punkt, det er, hvad det er. Der må gerne være forskellige holdninger til det,” siger Osman Skjold Kingo.

Brug for en tydelig ledelse

Rådet har drøftet, at det er fint at vende emnet blandt AU’s medarbejdere, men i sidste ende er der brug for en tydelig ledelse. Det tydelige svar har man nu fået, siger formanden.

”Det ene ben er en bred proces, der inddrager så mange som muligt på AU, hvor vi drøfter emnet. Men det andet ben er en tydelig ledelse. Og den kommer ikke af, at man skubber det over til medarbejderne. Vi vil gerne inddrages, men vi vil også gerne have tydelighed fra ledelsen,” siger Osman Skjold Kingo.

Akademisk Råd har ikke i sinde at gøre mere ved sagen i denne omgang, fortæller formanden. Efter det netop overståede universitetsvalg får rådet en ny sammensætning i det kommende år, for eksempel stopper Osman Skjold Kingo som formand.

Korrekturlæst af Charlotte Boel