Omnibus prik

Resultat af univalget: Kandidater fra Arts og Nat sætter sig på de to VIP-poster i AU's bestyrelse

De tre siddende medarbejderrepræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse havde alle gerne taget fire år mere på posten. Men kun Peter Balling og Uffe Pilegård Larsen får lov at fortsætte. Anne Binderkrantz fra Aarhus BSS må nemlig afgive sit sæde til Arts’ nyvalgte kandidat Tore Rye Andersen.

Lektor i litteraturhistorie, Tore Rye Andersen (tv.), er nyvalgt repræsentant for videnskabelige medarbejdere i Aarhus Universitets bestyrelse. Uffe Pilegård Larsen (midt) er genvalgt som repræsentant for teknisk-administrative medarbejdere. Det samme gælder professor Peter Balling, dog som repræsentant for de videnskabelige medarbejdere. Foto: Lise Balsby

UNIVERSITETSVALG 2023

Antal kampvalg: 39
Fredsvalg: 163
Bortfaldne valg: 11
Fredsvalg/bortfald: 6

STEMMEPROCENT

Udvikling i stemmeprocenten over valgets fire dage:

  • Mandag 13/11 kl. 15: 8,89 %
  • Tirsdag 14/11 kl. 9: 11,39 %
  • Onsdag 15/11 kl. 9: 15,77 %
  • Torsdag 16/11 kl. 9: 18,56 %

Endelig stemmeprocent 2023: 20,64 %
Stemmeprocent 2022: 18,47 %
Stemmeprocent 2021: 14,76 %

Der var kampvalg om samtlige af de tre medarbejdermandater til Aarhus Universitets bestyrelse – og samtlige af de tre siddende medarbejderrepræsentanter ønskede at fortsætte på posten.

Men nu, hvor stemmerne er talt op, står det klart, at kun to af de siddende repræsentanter fortsætter fire år mere på posten. Det drejer sig om TAP-repræsentant og driftsleder Uffe Pilegård Larsen og professor i fysik Peter Balling, der er VIP-repræsentant i bestyrelsen valgt fra de såkaldte våde områder (Nat, Tech og Health).

Siddende VIP-repræsentant fra de såkaldt tørre områder, professor i statskundskab Anne Binderkrantz, må derimod afgive posten til Arts’ kandidat Tore Rye Andersen, der er lektor i litteraturhistorie.

Selvom Anne Binderkrantz opnåede 122 personlige stemmer og dermed var den VIP-kandidat, der modtog flest personlige stemmer, rakte det ikke til et mandat, fordi Artslisten samlet set opnåede flest stemmer.

Blandt TAP-kandidaterne opnåede Merethe Kruse flest personlige stemmer, men det var altså heller ikke nok til at slå Uffe Pilegård Larsen, når man tog de samlede stemmer på listerne i betragtning.  

Arts sætter sig på posten

Tore Rye Andersen, der er lektor i litteraturhistorie ved Institut for Kommunikation og Kultur, er taknemmelig for at være blevet valgt til bestyrelsen. Han peger på, at det har været væsentligt for mange videnskabelige medarbejdere på Arts-fakultetet at gå efter posten ved dette valg.

”Vi har på Arts en fornemmelse af at være et særligt udsat område, og derfor har vi i år prøvet at mobilisere en stærk kampagne for at få en plads i bestyrelsen. Når det er sagt, ønsker jeg at repræsentere de tørre områder bredt og dermed også at være en god stemme for Aarhus BSS. Jeg vil sørge for at række ud til medarbejdere ved begge fakulteter og repræsentere deres pointer i bestyrelsen. Som noget af det første vil jeg række ud til den afgående kandidat, som jeg mener har gjort det rigtigt godt i bestyrelsen,” siger Tore Rye Andersen.

Kontinuitet er vigtigt

Også Peter Balling, der er professor ved Institut for Fysik og Astronomi, takker for den tillid, han er blevet vist med genvalget.

Om den nye konstellation i bestyrelsen siger han:

”Jeg har været glad for at samarbejde med Anne Binderkrantz, og det er altid trist at skulle sige farvel til en god bestyrelseskollega. Men det er jo demokratiets gang, og jeg er sikker på, at vi nok skal få et fint samarbejde med den nye repræsentant fra Arts. Vi varetager som medlemmer samtlige medarbejderes interesse uanset fakultet,” siger Peter Balling.

Han peger videre på, at der med genvalget af Uffe Pilegård Larsen og ham selv – og med de to siddende studenterrepræsentanter – er sikret en kontinuitet, som for ham er væsentlig. Ikke mindst når man skeler til nogle af de sager, den nyvalgte bestyrelse skal beskæftige sig med i de kommende fire år.

”Vi skal i gang med at lægge en ny strategi, som sætter retningen for universitetet i de kommende år; det arbejde er faktisk allerede i gang. Derudover er der flere ting, som i de kommende år vil stressteste universitetet, blandt andet kandidatreformen, som sammen med den demografiske udvikling betyder, at der er risiko for, at vi får færre uddannelsesindtægter de kommende år. Der har vi i bestyrelsen en opgave i med sikker hånd at styre universitetet gennem de økonomiske udfordringer, der måtte komme som følge heraf,” siger Peter Balling.

"Vi skal spille hinanden bedre"

Også Uffe Pilegård Larsen ser frem til samarbejdet med Tore Rye Andersen.

”Det skal nok blive et godt samarbejde, det er jeg ikke i tvivl om. I bestyrelsen handler det om, at vi som medarbejderrepræsentanter skal spille hinanden bedre og samarbejde på trods af eventuelle uenigheder. For vi sidder i en bestyrelse med dygtige eksterne bestyrelsesmedlemmer, så vi skal argumentere godt og mæglende for bedst muligt at repræsentere medarbejderne bredt. Til universitetets bedste.”

Valget af TAP’ernes repræsentant var tæt ved dette valg, hvor Uffe Pilegård Larsen blev udfordret fra AC-TAP-siden. Og han vil i den kommende periode prioritere at være tilgængelig også for denne del af TAP-gruppen. Hvis altså de også kan se pointen i et tættere samspil, siger han.

”Jeg har siden sidste valg haft som intention, at jeg ville gøre mig tilgængelig for alle TAP-medarbejderne. Men med de mange coronanedlukninger må jeg bare erkende, at jeg ikke er nået så bredt ud i denne periode, som jeg havde håbet.”

En tredjedel af medarbejderne brugte deres stemme

Uffe Pilegård Larsen knytter også en kommentar til årets stemmeprocent, som landede på 20,64 samlet set for alle årets valg.

”Årets stemmeprocent er som forventet – det er udtryk for, at de fleste medarbejdere ikke ser bestyrelsen som særligt vigtig at forholde sig til. Men det mener jeg bestemt, den er, for det er bestyrelsen, som bestemmer, hvad der sker i op- og nedgangstider.”

33 procent af de videnskabelige medarbejdere brugte i år deres stemmeret ved valget til bestyrelsen, mens det gjorde sig gældende for knap 28 procent af de teknisk-administrative medarbejdere. Ved seneste valg om medarbejderposterne i bestyrelsen i 2019 stemte 39,5 procent af de videnskabelige medarbejdere, mens der var fredsvalg om TAP-posten.

Formand: Stemmeprocent har rettet sig efter år med corona

I sin gennemgang af årets valgresultat lagde juralektor Ole Terkelsen, der er formand for Aarhus Universitets valgudvalg, vægt på, at stemmeprocenten ser ud til at have rettet sig op efter årene med corona, hvor den samlede stemmeprocent raslede helt ned på under 15 ved valget i 2021.

Samtidig pegede han også på, at antallet af bortfaldne valg – altså valg, der ikke kan gennemføres, fordi der ikke har været opstillet nogen kandidater – er faldet til 11. Sidste år lå det tal på 16. Det er dog fortsat noget, valgudvalget har fokus på, pointerede han. 

Korrekturlæst af Charlotte Boel