Omnibus prik

Univalg 2023: Four more years – eller ny person på posten?

Det er igen tid til, at du som medarbejder ved Aarhus Universitet skal vælge, hvem der skal repræsentere dig i bestyrelsen i de kommende fire år. De tre siddende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen genopstiller alle – og udfordres alle af andre kandidater.

UNIVALG 2023

Universitetsvalget finder sted 13. til 16. november 2023. Valget foregår digitalt.

Både studerende og medarbejdere skal stemme ved årets valg.

VIP-medarbejdere skal vælge repræsentanter til:

 • Bestyrelsen
 • Akademisk Råd
 • Studienævn
 • Ph.d.-udvalg

TAP-medarbejdere skal vælge repræsentanter til:

 • Bestyrelsen
 • Akademisk Råd (observatørpost)

Ph.d.-studerende skal vælge repræsentanter til:

 • Bestyrelsen
 • Akademisk Råd
 • Ph.d.-udvalg

Studerende skal vælge repræsentanter til:

 • Akademisk Råd
 • Studienævn

Læs mere om årets universitetsvalg på au.dk/valg

November er lig med universitetsvalg på Aarhus Universitet, og foruden at stemme repræsentanter ind i akademiske råd, studienævn og ph.d.-udvalg skal du som medarbejder i år også vælge, hvem der skal repræsentere dig i universitetets øverste myndighed, bestyrelsen, i de kommende fire år.

De tre siddende medarbejderrepræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse genopstiller alle. Men de udfordres alle af andre kandidater.

Den siddende TAP-repræsentant Uffe Pilegård Larsen udfordres af de to AC-TAP’er Merethe Kruse og Else Magård.

Hvad angår VIP-repræsentanterne, der traditionelt gennem listeforbund fordeler sig med en repræsentant fra de 'tørre' områder (Aarhus BSS og Arts) og en repræsentant fra de 'våde' områder (Nat, Tech og Health), bliver også de i år mødt af en stribe modkandidater.

Siddende repræsentant for de tørre områder, Anne Skorkjær Binderkrantz fra BSS-VIP-listen, udfordres af Artslisten, som består af 6 sideordnede kandidater.

Siddende repræsentant for de våde områder, Peter Balling fra Nat/Tech-listen, har også modkandidater fordelt på flere lister.

Universitetsvalget finder sted fra mandag 13. november kl. 9.00 til torsdag 16. november kl. 16.00.

Mandag sparker Omnibus gang i valgugen med et valgmøde, hvor du kan møde kandidaterne, der stiller op til bestyrelsen.

KOM TIL VALGMØDE: MØD KANDIDATERNE, DER STILLER OP TIL BESTYRELSEN

OVERSIGT OVER KANDIDATER: DE STILLER OP TIL BESTYRELSEN

TAP-KANDIDATER

Tap-klubbens liste (rangordnet)

 • Uffe Pilegård Larsen, driftsleder ved Institut for Agroøkologi, Markforsøg Flakkebjerg (genopstiller)

Tap-listen (rangordnet)

 • Merethe Kruse, specialkonsulent ved Erhverv og Innovation – Innovation og Entreprenørskab, Aarhus

Egen liste

 • Else Magård, Center Manager for Center for Elektromikrobiologi ved Institut for Biologi, Aarhus

VIP-KANDIDATER

Artslisten (kandidaterne opstiller sideordnet, derfor nævnes alle kandidater)

 • Tore Rye Andersen, lektor og afdelingsleder ved Institut for Kommunikation og Kultur – Litteraturhistorie, Aarhus
 • Niels Brimnes, lektor ved Institut for Kultur og Samfund – Historie, Aarhus
 • Peter Dalsgaard, professor ved Institut for Kommunikation og Kultur – Digital Design og Informationsvidenskab, Aarhus
 • Tina Thode Hougaard, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur – Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus
 • Niels Nørkjær Johannsen, lektor ved Institut for Kultur og Samfund – Arkæologi og Kulturarvsstudier, Aarhus
 • Bjørg Kjær, lektor ved DPU – Pædagogisk Sociologi, Emdrup

BSS VIP-listen (rangordnet, derfor nævnes to øverste kandidater)

 • Anne Skorkjær Binderkrantz, professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus (genopstiller)
 • Caroline Adolphsen, lektor ved Juridisk Institut, Aarhus

Nat/Tech-listen (rangordnet, derfor nævnes to øverste kandidater)

 • Peter Balling, professor ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus (genopstiller)
 • Simon Kristensen, professor ved Institut for Matematik, Aarhus

Tankens Magt-listen (rangordnet, derfor nævnes to øverste kandidater)

 • Thomas Vorup-Jensen, professor, dr.med. ved Institut for Biomedicin – Forskning og uddannelse, Aarhus
 • Agnete Larsen, lektor ved Institut for Biomedicin – Forskning og uddannelse, Aarhus

Opstiller på egne lister

 • Peter Bondo Christensen, seniorforsker ved Institut for Ecoscience – Marin økologi, Aarhus
 • Christoffer Laustsen, professor, dr.med. ved Institut for Klinisk Medicin, The MR Research Centre, Aarhus

Listeforbund

 • Nat/Tech/Health-listeforbundet
  Christoffer Laustsen, Peter Bondo Christensen, Tankens Magt, Nat/Tech-listen
 • Arts and BSS
  BSS VIP-listen og Artslisten

Læs kandidaternes præsentation på AU's valgside

Korrekturlæst af Charlotte Boel