Omnibus prik

Ring 112 – og dernæst 87 15 16 17

AU har fået et nyt, fælles alarmeringsnummer, som studerende og ansatte skal ringe til, hvis de bliver vidne til brand eller ulykker på AU.

Arkivfoto: Lars Kruse

Det seneste års tid er Aarhus Universitet blevet udsat for to bombetrusler, et trusselsbrev og to mindre brande. AU er nu i gang med at se på, hvordan universitetets beredskab kan optimeres.
Første led i det arbejde handler om effektiv håndtering af kriser, herunder at sikre hurtig kommunikation til både studerende og ansatte på universitetet.

Erstatter ikke 112

Bliver du vidne til en ulykke, brand eller livstruende situationer på AU, skal du først forsøge at standse eller begrænse ulykken, hvis det er muligt. Dernæst ringer du 112 og evakuerer, hvis det er nødvendigt. Herefter ringer du til AU’s alarmeringsnummer.

»Som hovedregel siger vi, at hvis du ringer 112, så skal du efterfølgende ringe til alarmnummeret,
og det er bedre at ringe en gang for meget end en gang for lidt,« fortæller Svend Aage Mogensen, der er med i arbejdsgruppen, som har udarbejdet AU’s krisekommunikationsberedskab, og er ansvarlig for implementeringen af det nye alarmeringsnummer.

Der er dog en bagatelgrænse:

»Det er et nummer, der skal bruges i livstruende situationer ved akutte fysiske trusler. Så det er
ikke et nummer, man skal ringe til, hvis man har glemt sin sweater eller bærbare i læsesalen og gerne vil hente den efter lukketid.«

Nummeret skal bruges uanset, hvor på AU du befinder dig.

Lokalt beredskab

Du kan ringe til alarmeringsnummeret døgnet rundt. Herefter aktiveres AU’s kriseberedskab, som
blandt andet består af folk fra Stab og Strategi, AU Kommunikation, Campusservice og ledelsen.

Rundt om på AU findes lokale beredskabsplaner, for eksempel i laboratorier og dyrestalde. Det nye
nummer erstatter ikke dette beredskab, understreger Svend Aage Mogensen.

Arbejdet med AU’s beredskab fortsætter blandt andet med henblik på at forebygge kriser og ulykker. Derudover bliver der afholdt en beredskabsøvelse i løbet af efteråret.

»Her tester vi, hvor hurtigt det går med at få sat beredskabet i værk, og om folk gør det rigtige,« fortæller Svend Aage Mogensen.


Blå blink på AU

20. juni 2012: Mindre brand på Institut for Fødevarer i Aarslev. Et klimakammer udbrændte, fem øvrige klimakamre og et laboratorium tog skade ved branden. Ingen personer kom noget til.

17. oktober 2012: Mindre brand i AU Administrations bygning 1445 og 1448 i Aarhus. Ingen kom noget til ved branden, men kraftig røg betød, at medarbejderne først kunne vende tilbage til bygningen fire dage senere.

26. oktober 2012: Bombetrussel mod AU’s afdeling på Fuglesangs Allé i Aarhus. 2.000 studerende og ansatte blev evakueret, og flere eksamener blev aflyst, inden truslen viste sig at være tom. Ingen blev anholdt.

17. december 2012: Bombetrussel mod afdelingen på Fuglesangs Allé. Igen måtte studerende og ansatte evakueres, og eksamener aflyses, inden politiet kunne konstatere, at der igen var tale om en tom trussel. Tre er tiltalt, heriblandt en 22-årig studerende, som universitetsledelsen
efterfølgende bortviste. Sagen er endnu ikke berammet.

4. marts 2013: Trusselsbrev rettet mod AU’s afdeling på Tåsingegade. Truslen viste sig at være tom, men forinden blev større veje spærret, og adskillige bygninger rømmet. En person blev anholdt og sigtet, men det blev vurderet, at der ikke var beviser nok til at få vedkommende dømt.

Forår 2013: Historiestuderende kommer alvorligt til skade i forbindelse med en fredagsbar.

Danmarkshistoriens eneste skoleskyderi fandt desuden sted på Aarhus Universitet den 5. april 1994. En 35-årig mandlig studerende skød og dræbte to studerende og sårede to, inden han til sidst skød sig selv.


Alarm på AU

Sådan skal du forholde dig ved brand, ulykke eller livstruende situationer på AU:

  • Stands ulykken, hvis det er muligt.Undgå, at du selv kommer i fare.
  • Ring 112.
  • Evakuer, hvis det er nødvendigt.
  • Ring til AU’s alarmeringsnummer 87 15 16 17.

Læs mere på beredskab.au.dk.