Omnibus prik

Skulder ved skulder for fremtidens AU

Universitetsledelsen afslørede i formiddag sine planer for et AU, der over de kommende ti år vil udvikle sig til en regulær universitetsby.

Universitetsledelsen under dagens præsentation af visionen for Aarhus Universitet. Samlet bliver der tale om et uændret antal kvadratmeter for studerende og medarbejdere at bolte sig på, når visionen er realiseret. Rektor fortalte i den forbindelse, at AU i dag rummer 700.000 kvm, og at leje og drift beløber sig til en milliard om året. Svarende til en sjettedel af AUs totale indtægter. Planen er ikke at bruge mere på den post i årene fremover, lød det fra Brian Bech Nielsen, og forøgelse af kvadratmetre skal derfor gå hånd i hånd med øgede indtægter. Hellere kvalitet end kvantitet som rektor udtrykte det.

AU er som bekendt en agtværdig dame, der fylder 90 til september i år. Men hun er ikke gået i stå med alderen. Og det kommer hun heller ikke til frem mod de 100. Tværtimod. Hvilket stod klart, da universitetsledelsen på et stormøde i Aulaen i dag sad skulder ved skulder for at fremlægge deres vision for, hvordan AU skal befæste sin position i Aarhus. Og i hele Danmark.

Plancher og modeller over de to campusser var opstillet i Vandrehallen i forbindelse med mødet i Aulaen.

Rektor Brian Bech Nielsen fortalte om visionen for det samlede AU. Mens dekanerne tog sig af at formidle de konsekvenser, som visionen på længere sigt vil få for studerende og medarbejdere på de fire fakulteter. Ja, vi taler flytninger, når vi taler om konsekvenser. Men for de flestes vedkommende er det endnu for tidligt at bestille flyttekasser, da flytningerne vil finde sted over det næste årti.

Mange havde fundet tid til at deltage i mødet i formiddag i Aulaen. 

Grunden på Nørrebrogade

 • Forskningsfondens Ejendomsselskab AS (FEAS) købte i 2016 grunden og hospitalsbygningerne på Nørrebrogade og gjorde AU til lejer af bygningerne.
 • Grunden blev købt af Region Midtjylland for 807,5 millioner kroner.
 • AU skal betale husleje til FEAS svarende til det areal, universitetet bruger.
 • AU kunne ikke selv købe grunden, fordi universitetet ikke har ret til selveje.
 • Hospitalets afdelinger flyttes til det nye hospitalsbyggeri i Skejby.
 • FEAS er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF).

  Campus 2.0 (AU.DK)

Masterplan godkendt af AUs bestyrelse  

Rektor lagde ud med at slå fast, at ledelsens planer, som blev godkendt på et møde i AUs bestyrelse i midten af april i år, bygger på den overbevisning, at en campus vil være samlingspunkt for det pulserende liv på et universitet også i en digitaliseret tidsalder. 

Dermed ikke sagt, at universitetsledelsen ikke har opdaget, at stadig flere sætter strøm til undervisningen på måder, der understøtter læringen. Eller at stadig flere udbyder universitetsuddannelser i cyberspace. Ledelsen var blot så svævende på det punkt, at det var lidt svært at få hold på visionen. Rektor nævnte blended learning som et eksempel på en læringsform, der har ledelsens opmærksomhed. Men ellers holdt rektor og dekaner sig til i overordnede vendinger at referere til den satsning på det digitale område, som skal rulles ud på Aarhus Universitet de kommende år.

Vi vil bygge en by...

Derimod fik rektor med sin slet skjulte begejstring manet et billede frem af den nye campus på Nørrebrogade, der kommer til at hedde Universitetsbyen:

”Vi vil bygge en bilfri by med boliger, erhverv og institutioner, hvor man også har lyst til at være, når arbejdsdagen er forbi.” 

Desuden lod Brian Bech Nielsen forstå, at der skal være cafeer foruden mulighed for at dyrke forskellige former for sport i Universitetsbyen. Også grønne områder vil blive prioriteret på den nye campus.

250-500 nye studieboliger 

Hvad angår studerendes mulighed for at slå sig ned i byen, forklarede rektor, at planen er at bygge 250-500 nye studieboliger. Desuden vil der blive bygget boliger til forskere, og også iværksættere kommer til at sætte deres tydelige præg på området. 

”Stedet må gerne emme af virketrang,” som rektor udtrykte det.

Formand for Studenterrådet ved AU, Emil Outzen, var en af dem, der benyttede sig af muligheden for at stille spørgsmål til Universitetsledelsen.

 

Ændringer på campus:

Universitetsbyen

 • Det nye campusområde kaldes ”Universitetsbyen.”
 • Universitetsbyen tages i brug i fem faser.
 • Fase 1: Molekylærbiologi og Genetik flytter fra Forskerparken til Universitetsbyen (2019-21).
 • Fase 2: Etablering af 250-500 studieboliger i Universitetsbyen (ca. 2020-21).
 • Fase 3: Studenterorganisationer og studenteraktiviteter får faciliteter stillet til rådighed i Universitetsbyen (ca. 2021-22).
 • Fase 4: Aarhus BSS flytter fra Fuglesangs Allé til Universitetsbyen (ca. 2022-24).
 • Fase 5: Arts flytter fra Kasernen til Universitetsbyen (Ca. 2024-25).

Kasernen, Forskerparken, Navitas og Katrinebjerg

 • Science and Technology overtager de fraflyttede bygninger på Kasernen og i Forskerparken.
 • Ingeniørerne flytter fra Navitas og samles på Katrinebjerg.

AU uden for Aarhus

 • Fødevareaktiviteter fra Årslev og Foulum rykker til en ny bygning i Agro Food Park i Skejby.
 • Institut for Husdyrvidenskab og Institut for Agroøkologi forbliver i Foulum.
 • Aktiviteter i Silkeborg og på Kalø bliver samlet i Aarhus.
 • AU forbliver i Roskilde.

Universitetets bestyrelse godkendte visionerne for AU’s fysiske udvikling den 11. april 2018

Farvel efter 50 år på Fuglesangs Allé 

Dekan Thomas Pallesen kunne fortælle, at det er planen, at Aarhus BSS skal flytte til Universitetsbyen efter 50 år på Fuglesangs Allé. Flytningen kommer efter planen til at finde sted fra 2022 til 2024. Derimod bliver det business as usual på AU i Herning ifølge de planer, der i dag blev fremlagt. Ledelsen har dog planer om fortsat udvikling af campus også i det midtjyske.

Arts rømmer Kasernen

Samme besked kunne dekan på Arts, Johnny Laursen, give til DPU i Emdrup. DPU vil også opleve fortsat udvikling af campus, men bortset fra det vil der på DPU ikke komme til at ske de store forandringer. Men andre på Arts må indstille sig på nye tider, da Arts flytter fra Kasernen til Universitetsbyen i 2024-2025, fortalte Johnny Laursen.

Ingeniørerne flytter efter pitstop på Navitas

AUs ingeniøraktiviteter flytter fra Navitas på havnen til Katrinebjerg, fortalte Niels Christian Nielsen, der er dekan på ST. Han kunne desuden fortælle, at digitalisering, digital design og informationsvidenskab vil få adresse på Katrinebjerg. Også i dette område er det planen at skabe nye boliger, erhverv og grønne arealer.  

LÆS OGSÅ: Aarhus-arkitekter skal udvikle AU's nye campus

Folk og fæ forbliver i Foulum – men ikke i Aarslev

Medarbejderne på AU i Årslev har længe vidst, at de skulle flytte. Hvilket også gælder for nogle medarbejdere i Foulum. Nemlig de medarbejdere, der i forbindelse med flytning af fødevareaktiviteterne skal flytte til Agro Food Park i Skejby. Mens lejemålet i Årslev bliver opsagt ved udgangen af næste år, vil det kun være få medarbejdere, der skal flytte fra Foulum. Hovedparten af de 700 medarbejdere forbliver på Viborgegnen. 

Også medarbejderne på AU i henholdsvis Kalø og Silkeborg har længe vidst, at de på et tidspunkt skulle flytte til Aarhus. Og det bliver så i forbindelse med disse planer for de kommende ti år. 

LÆS OGSÅ: Det er jo bare gule mursten

Mindst postyr på Health

Dekan Lars Bo Nielsen fra Health lod forstå, at hans fakultet bliver mindst berørt af de nye planer. Men Health bliver dog berørt af flytninger, da det vil få konsekvenser for mange på det sundhedsvidenskabelige fakultet, når de sidste læger, sygeplejersker og patienter rykker ud på Aarhus Universitetshospital i Skejby til næste år.