Studerende står i kø til tomme specialepladser

Flere specialepladser har dette semester stået tomme, imens over hundrede studerende har været på venteliste. Det skyldes især, at nogle studerende får tildelt pladser, de alligevel ikke bruger og heller ikke afmelder. Administrationscenter Arts mener, at mails til de studerende kan mindske problemet.

Anne Thomsen fik i første omgang ingen specialeplads på AU og valgte i stedet selv at betale for en plads i et kontorfælleskab. Foto: Privat

Specialepladser

Arts råder over i alt 442 specialepladser:

 • Kasernen: 42 pladser
 • Katrinebjerg: 55 pladser
 • Moesgaard: 24 pladser
 • Tåsingegade: 113 pladser (administreres sammen med Nobelparken)
 • Nobelparken: 175 pladser (administreres sammen med Tåsingegade)
 • Der er 33 specialepladser i den nye Schönbygning. De er forbeholdt kandidatstuderende på Digital Design, Informationsvidenskab, Medievidenskab og Journalistik. Heraf er 5 af pladserne til studerende med særlige udfordringer (svært koncentrationsbesvær, depression mv.)

Det trækkes lod om pladserne blandt dem, der har ansøgt. Antallet af ansøgere svinger meget fra forårs- til efterårssemestret.

I efteråret 2018 regner administrationen af Tåsingegade og Nobelparken med maksimalt 200 ansøgere. I forårssemestret søgte 490 om en specialeplads.

490 af Arts cirka 2000 specialestuderende søgte om en specialeplads i Tåsingegade og Nobelparken i forårssemestret, men kun 355 kunne få en plads. Alligevel har flere specialepladser stået tomme.

Anne Thomsen er en af de studerende, der trak en nitte i lodtrækningen om specialepladserne, og blev slemt skuffet.

”Jeg synes, at AU overlader os specialestuderende til os selv - eller til en læsesal, hvor man skal kæmpe om pladsen med andre studerende og ikke kan opbevare sine ting,” siger hun.

Hun har i stedet lejet en kontorplads ude i byen til 500 kroner om måneden, men ærgrer sig over ikke at kunne sidde på AU – og det er ikke kun af økonomiske årsager.

”Hvis man får en specialeplads, deler man kontor med andre specialestuderende, som man kan sparre med. Specialet tager lang tid at skrive, og derfor er det godt at sidde med andre i samme situation frem for at sidde alene,” siger hun.

Mange pladser står tomme

Anne Thomsens skuffelse blev ikke mindre, da flere af hendes medstuderende, der har en specialeplads, kunne fortælle, at nogle af pladserne på de fælles kontorer stod tomme.

Det skyldes ifølge Leo Normann Pedersen, der er uddannelseschef i Administrationscenter Arts, at mange studerende får tildelt en plads, som de ikke bruger. Det er administrationen blevet opmærksom på i løbet af semestret, og i starten af april var alle på ventelisten blevet tilbudt en plads. Han mener derfor ikke, at der er et behov for at oprette flere pladser.

”Når alle kan få en plads i løbet af semestret tyder det på, at vi har ramt den rigtige balance mellem udbud og efterspørgsel,” siger Leo Normann Pedersen.

I stedet vil administrationen forsøge at sikre, at ingen specialepladser står tomme.

”Vi vil appellere til, at de studerende melder tilbage så snart de ved, at de ikke vil bruge den plads, de har fået tildelt. Vi vil sende mails ud om det tidligere i forløbet og gøre mere opmærksom på det, når de studerende får tildelt pladsen. Vi skal gøre det klart, at det er vigtig for deres medstuderende, som står på venteliste.”

Administrationen vil også sikre, at det for fremtiden ikke er muligt at få tildelt to pladser. Specialepladserne i Tåsingegade og Nobelparken bliver administreret sammen, imens pladserne på Kasernen og Katrinebjerg bliver administreret hver for sig. Nogle studerende har derfor fået to pladser tildelt ved lodtrækningen, og for at undgå det, vil administrationerne fra næste semester sammenligne deres lister over, hvilke studerende, der har fået en plads, fortæller Leo Normann Pedersen.

”Vores mål er helt klart, at der skal være en specialeplads til alle, der ansøger, fra starten af semestret. Skulle det vise sig, at vi ikke har ramt rigtigt med antallet, vil vi forsøge at skaffe flere pladser.”

En optimistisk løsning

Anne Thomsen har nu også fået tildelt en plads på AU, som hun dog har takket nej til, da hun ikke vil flytte kontorplads så tæt på sin deadline 1. juni. Hun mener, at alle ansøgere bør få en plads fra starten af semestret, men at administrationens idé om at sende flere mails ud er en ”optimistisk løsning” på problemet.

”Administrationen gør i forvejen opmærksom på, at man skal melde tilbage, hvis man ikke bruger pladsen, så jeg kan ikke se, hvori det nye ligger. Det vil heller ikke ændre på det faktum, at der er over hundrede ansøgere mere end der er specialepladser, og man må jo gå ud fra, at dem der har ansøgt, har haft en intention om at bruge pladsen,” siger hun.

Specialepladser

Arts råder over i alt 442 specialepladser:

 • Kasernen: 42 pladser
 • Katrinebjerg: 55 pladser
 • Moesgaard: 24 pladser
 • Tåsingegade: 113 pladser (administreres sammen med Nobelparken)
 • Nobelparken: 175 pladser (administreres sammen med Tåsingegade)
 • Der er 33 specialepladser i den nye Schönbygning. De er forbeholdt kandidatstuderende på Digital Design, Informationsvidenskab, Medievidenskab og Journalistik. Heraf er 5 af pladserne til studerende med særlige udfordringer (svært koncentrationsbesvær, depression mv.)

Det trækkes lod om pladserne blandt dem, der har ansøgt. Antallet af ansøgere svinger meget fra forårs- til efterårssemestret.

I efteråret 2018 regner administrationen af Tåsingegade og Nobelparken med maksimalt 200 ansøgere. I forårssemestret søgte 490 om en specialeplads.