Studerende tror ikke på kommissions forslag om SU-omlægning og kortere uddannelser: Besynderlig og dårlig timing

Studerende fra uddannelsesfremmede hjem vil på ingen måde få gavn af reformkommissions forslag om at omlægge SU til lån, lyder det fra Frit Forum og Studenterrådet. Konservative Studenter kan derimod se en idé i at ændre SU’en, men mener, at timingen for udspillet er dårlig. De tre studenterorganisationer forholder sig her til kommissionens forslag.

Reformkommissionens uddannelsesudspil får ikke mange roser fra de tre studenterorganisationer på AU. Fra venstre ses studenterpolitisk koordinator i Frit Forum Århus, Alexander Küster. I midten Matias Tidemand Sørensen, formand for Konservative Studenter. Og til højre Peter Stounbjerg, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Foto: Lise Balsby & privat

Hovedpunkter i rapporten: 

- SU-stipendiet på kandidatuddannelserne omlægges til lån.

- Forhøjet SU-lånesats på kandidatuddannelser, så kandidatstuderende kan låne op til cirka 12.500 kroner per måned.

- Knap halvdelen af kandidatuddannelserne skal vare ét år i stedet for to år. 

- Indførelse af et nyt optagelsessystem til de videregående uddannelser, som sætter et loft over grænsekvotienten på 9,0. 

- 30 procent højere uddannelsestaxameter til de nye etårige kandidatuddannelser og 50 procent højere uddannelsestaxameter til erhvervskandidatuddannelser. 

Kilde: Reformkommissionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet

Reformkommissionens rapport med forslag til ændringer af videregående uddannelser har fra en del kanter fået en lunken modtagelse.

For eksempel lød meldingen fra uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) kort efter præsentationen af rapporten onsdag, at der ”altså ikke er tale om et udspil fra regeringen”, og at en omlægning af SU til lån ikke gror i regeringens baghave.

Reformkommission anbefaler at omlægge SU til lån på kandidaten og forkorte længden af kandidatuddannelser

Spørger man de tre studenterorganisationer Frit Forum Århus, Konservative Studenter (KS) og Studenterrådet, får kommissionens forslag da heller ikke mange positive ord med på vejen.

Hos Frit Forum frygter man, at en omlægning af SU’en til lån på kandidatuddannelserne vil gældsætte de studerende og sætte de studerende af, som kommer fra uddannelsesfremmede hjem. Det fortæller studenterpolitisk koordinator Alexander Küster.

”Det er ikke hensigtsmæssigt, for det er i forvejen svært for de studerende at få nok fokus på studiet med fremdriftsreformen. Man er mere psykisk sårbar, mere ensom og mere stresset på studiet. Det hjælper ikke, hvis du oveni det skal have et SU-lån, og hvis du så ikke vil have det lån, skal du ydermere have et studiejob ved siden af,” siger Alexander Küster.

Lektor i uddannelsespolitik om foreslået ændring af kandidatuddannelser: Tiden kalder på dybere kundskaber, ikke mindre

Argumentet fra kommissionen er, at I uddanner jer til en god løn, og den sociale mobilitet tager ikke skade af SU-lån på kandidaten?

”Problemet lige nu er, at hvis du går på universitetet, så får næsten alle en bachelor og en kandidat. I dag er der ikke noget arbejdsmarked for dem, der kun har en bachelor. Men hvis man gerne vil have flere unge fra uddannelsesfremmede hjem til at tage en uddannelse, så ved vi, at de er meget mindre villige til at tage lån og opbygge gæld, så jeg tror, det vil skræmme flere fra at tage en lang uddannelse, fordi man ved, gælden kommer. For lad os være ærlige: Man kan ikke få en løn ved siden af studiet, der svarer til ens SU i to år på en kandidat, samtidig med at man skal have fokus på studiet. Det kan jeg ikke forestille mig,” siger han.

Nytter ikke noget at skære alle over én kam

Det overordnede mål med kommissionens forslag, som blandt andet handler om at gøre det lettere at få nyuddannede ud på arbejdsmarkedet, er helt reelt, mener Frit Forum. Det kan bare ikke gøres ved at skære alle over én kam, lyder argumentet.

”Man skal uddanne sig til et job, ikke til ingenting. Det fokus er rigtigt nok. Der er også studier i dag med for mange uddannede i forhold til, hvor mange relevante jobs der er for dem, og det skal man korrigere. Men det nytter ikke noget at gøre det på den her måde”.

”Det skal meget mere ned på næsten fakultets- eller institutniveau. Det giver for mig ikke mening, at nogen, der vil læse til fysiker, skal indrette sig efter de samme betingelser som en, der læser antropologi, for det er vidt forskellige uddannelser og arbejdsmarkeder. Derfor skal rammerne også være forskellige,” siger Alexander Küster.

Et A- og et B-hold

Formanden for Studenterrådet, Peter Stounbjerg, mener, at forslaget om at halvere kandidatlængden fra to til et år for halvdelen af alle kandidater vil skabe et A- og et B-hold.

”Det ene vil være mere eftertragtet end det andet. Den lange kandidat vil alt andet lige stå bedre, og det vil skabe et B-forløb. Man har prøvet det her igennem 30-40 år med en bachelorarbejdsmarkedsorienteret uddannelse, og det er ikke lykkedes; blandt andet fordi, at når vi kommer ud på arbejdsmarkedet, synes de, at en længere kandidatgrad er bedre. Det vil de stadig synes,” siger Peter Stounbjerg.

Studenterrådet har samme holdning som Frit Forum, når det kommer til en omlægning af SU’en. Nogen vil ikke have råd til at studere, og det vil stresse de studerende yderligere, siger Peter Stounbjerg.

”Der vil være nogen, som har en bedre økonomisk situation og har opfattelsen af, at de har det. Det er ikke tilfældigt, hvem der har det. Det vil være uddannelsesfremmede hjem, som vil være påvirkede her. Det vil ligge mindre naturligt for dem at tage en kandidat i forhold til folk, der har forældre, som allerede har en kandidat. Når de skal låne penge, vil det gøre kalkulen ret dårlig for dem,” siger han.

KS: Ikke alle skal gå på universitetet

Formand for Konservative Studenter, Matias Tidemand Sørensen, kalder det ”dårlig timing”, at kommissionens anbefalinger kommer så kort tid efter, at udflytningsplanen er faldet på plads.

”Vi har lige haft udflytningsaftalen, så jeg tror, det bliver en snak og gode intentioner. Men jeg tror ikke, det bliver ført ud i livet. Der er også valg lige om lidt, og jeg tror ikke nogen for alvor er interesseret i det – slet ikke regeringen.”

”Jeg synes, det er besynderligt, at det kommer ud lige nu. Det er dårlig timing. Nu har de ligesom været i gang, så prøv lige at vente og se, hvordan udflytningsaftalen bliver implementeret,” siger Matias Tidemand Sørensen.

KS er dog overordnet positivt indstillede over for reformer på universiteterne. Det kan ikke være meningen, at alle skal gå på universitetet, og fagligheden falder, når så mange kommer ind, mener Matias Tidemand Sørensen.

En omlægning af SU’en er noget, studenterorganisationen "klart går ind for". 

”Man er nødt til at vide lidt mere om, hvad det indebærer. Hvor lang er tilbagebetalingsperioden? Man må også sige: De, der går på universitetet, kommer ud og tjener en god løn, og det burde ikke være umuligt at betale tilbage, hvis man får lukrative lånevilkår. Det er ikke en dårlig idé. At omlægge SU’en til lån på kandidaten lyder positivt,” siger han.

"Vi ser det som en investering i eget liv og fremtid. Vi mener ikke, der kommer nogen social skævvridning ud af det, da de samme låneregler gælder alle studerende," siger Matias Tidemand Sørensen.