Omnibus prik

Styrelse udtrykker skarp kritik af Innovationsfonden – Flemming Besenbacher er central i sagen

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kritiserer Innovationsfonden for usaglig forskelsbehandling i tildeling af midler til coronaforskning og for sin håndtering af inhabilitet – både generelt og i tre sager, der har tidligere næstformand i Innovationsfonden, Flemming Besenbacher, i centrum.

I forbindelse med et ekstraordinært tilsyn med Innovationsfonden udtrykker Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kritik af fonden blandt andet for ikke at have dokumenteret, at den har behandlet spørgsmål om, hvorvidt den tidligere næstformand, Flemming Besenbacher, var inhabil i tre konkrete sager. Styrelsen vurderer dog, at den tidligere næstformand ikke var inhabil. Arkivfoto: Melissa Yildirim Bach/AU Foto

Sagen kort

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen igangsatte i sommeren 2020 et ekstraordinært tilsyn med Innovationsfonden. Det skete på baggrund af henvendelser fra to tidligere ansatte i Innovationsfonden, som blev fyret, efter at de havde advaret ledelsen i Innovationsfonden om, at den var på vej til at handle i strid med gældende ret i forbindelse med sagsbehandling og udmøntning af midler. 

Dokumentation

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen retter på baggrund af et ekstraordinært tilsyn skarp kritik mod Innovationsfonden, der i 2019 uddelte 1,5 milliarder offentlige kroner til forskere, iværksættere og virksomheder.   

Har handlet 'særdeles kritisabelt'

Kritikken går dels på, at fonden har givet 'positiv særbehandling til én ansøger' i forbindelse med hastebehandling af ansøgninger om støtte til COVID-19-relaterede forskningsprojekter og derved har udsat de øvrige ansøgere for 'usaglig forskelsbehandling'. Styrelsen konkluderer, at fonden ikke alene har tilsidesat reglerne om god forvaltning, men også kravene om åben konkurrence og ensartede retningslinjer. Hvilket styrelsen finder 'særdeles kritisabelt'.  

Kritik af fondens håndtering af inhabilitet

Samtidig udtrykker styrelsen kritik af Innovationsfondens generelle håndtering af inhabilitet. Den har ikke arbejdet systematisk i sin håndtering af inhabilitetsspørgsmål, blandt andet i forhold til at få dokumenteret sine overvejelser vedrørende mulig inhabilitet. Og en sådan dokumentation er vigtig for, at der kan være tillid til fondens forvaltning og udmøntning af midler, understreger styrelsen.  

Derudover kritiserer styrelsen fondens ageren i forbindelse med spørgsmål om inhabilitet i to af tre konkrete sager om behandling af ansøgninger.

Fælles for de tre sager er, at de vedrører den tidligere næstformand i Innovationsfondens bestyrelse, Flemming Besenbacher, som planmæssigt trådte ud af bestyrelsen i sommeren 2020. 

Burde have forholdt sig til, om næstformand var inhabil

Flemming Besenbacher er også tilknyttet forskningscentret iNANO ved Aarhus Universitet. Og en af de tre sager vedrører netop en ansøgning fra tre forskere ved iNANO, som modtog støtte på knap 3,8 millioner kroner fra Innovationsfonden til udvikling af et screeningssystem, der kan identificere stoffer, som er i stand til at bekæmpe COVID-19. Besenbacher har tidligere publiceret adskillige artikler med den ene af de tre forskere, ligesom de to også har startet et firma sammen.

Ifølge styrelsen deltog næstformand i Innovationsfonden, Flemming Besenbacher, 'i væsentligt omfang' i behandlingen af ansøgningen og i beslutningen om at tildele midler til projektet. 

På trods af det er der ikke dokumentation for, at fondens bestyrelse har forholdt sig til, hvorvidt han var inhabil i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Og det finder styrelsen kritisabelt. Styrelsen vurderer dog ikke, at Besenbacher var inhabil i den konkrete sag.  

Besenbacher behandlede ansøgning, der involverede selskab, han er formand for

Helt så klart forholder det sig ifølge styrelsen ikke i en anden af de tre sager. Her blev der givet bevilling til National Centre for Research in Digital Technologies (DIREC) i forbindelse med ansøgning, hvor Aarhus Vand A/S var tilknyttet som partner via en tillægsansøgning. Flemming Besenbacher er formand for bestyrelsen i Aarhus Vand A/S. 

Igen påpeger styrelsen, at Innovationsfondens bestyrelse ikke kan dokumentere, at den har forholdt sig til spørgsmålet om næstformandens eventuelle inhabilitet forud for behandlingen af ansøgningen og beslutningen om at tildele en bevilling. 

Og selvom fonden efterfølgende har oplyst, at Aarhus Vand A/S ikke modtager økonomisk støtte fra Innovationsfonden, mener styrelsen ikke, at fonden 'i tilstrækkelig grad har begrundet, hvordan daværende næstformand kunne fortsætte med at behandle tillægsansøgningen, efter at Aarhus Vand A/S blev tilknyttet'.  

Korresponderede med ansøger

I den tredje sag går spørgsmålet om næstformand Flemming Besenbachers mulige inhabilitet på, at han korresponderede med ansøger forud for behandlingen af en ansøgning. Og at ansøger og Besenbacher begge er medlemmer af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Selskabet udpeger bestyrelsen for Carlsbergfondet, som Flemming Besenbacher er formand for. 

Her finder styrelsen imidlertid ikke, at hverken korrespondancen eller medlemskabet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab medfører inhabilitet i forbindelse med behandling af ansøgningen.

Ked af sagen

Flemming Besenbacher har over for Berlingske kort kommenteret sagen. I et skriftligt svar til avisen oplyser han, at han tager tilsynets udtalelse til efterretning, og at han er 'meget glad for', at styrelsen heller ikke vurderer, at han har været inhabil i de tre sager. Han tilføjer, at han er ked af beskyldningerne. 

Innovationsfonden strammer op på procedurer

Innovationsfonden afviste sidste år påstandene om irregulær sagsbehandling og inhabilitet. Men i en skriftlig kommentar til tilsynsskrivelsen fra Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen giver formand for Innovationsfonden, Tina Fanø, udtryk for, at fonden tager kritikken alvorligt. 

”Der skal være styr på processer og sagsgange, og de punkter, tilsynsmyndigheden påpeger, skal der rettes op på, og det arbejde er i fuld gang,” udtaler Tina Fanø i kommentaren.

Innovationsfonden oplyser i den forbindelse, at den har iværksat en række initiativer, der skal styrke sagsgange og processer vedrørende habilitet. 

Korrekturlæst af Charlotte Boel

Sagen kort

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen igangsatte i sommeren 2020 et ekstraordinært tilsyn med Innovationsfonden. Det skete på baggrund af henvendelser fra to tidligere ansatte i Innovationsfonden, som blev fyret, efter at de havde advaret ledelsen i Innovationsfonden om, at den var på vej til at handle i strid med gældende ret i forbindelse med sagsbehandling og udmøntning af midler. 

Dokumentation