Omnibus prik

Rektors åremålsansættelse ophører til sommer – Nu kan jobbet som rektor søges

Brian Bech Nielsen åremålsansættelse som rektor på Aarhus Universitet ophører til sommer. Derfor er stillingen som rektor på Aarhus Universitet nu slået op.

Brian Bech Nielsen åremålsansættelse som rektor ophører til sommer, og nu kan man søge stillingen som rektor på AU. Foto: Ida Jensen/AU Foto

Ansættelsesudvalg og rådgivningsgruppe

Ansættelsesudvalg

• Connie Hedegaard (formand for bestyrelsen – og ansættelsesudvalget)
• Carsten Bjerg (eksternt bestyrelsesmedlem)
• Mikkel Grøne (studentermedlem af bestyrelsen)
• Anne Storkjær Binderkrantz (internt bestyrelsesmedlem, VIP)
• Uffe Pilegård Larsen (internt bestyrelsesmedlem, TAP)

Rådgivningsgruppe

• Ning de Coninck-Smith, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Arts (VIP-repræsentant)
• Palle Bo Madsen, Juridisk Institut, Aarhus BSS (VIP-repræsentant)
• Ditlev Egeskov Brodersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Natural Sciences (VIP-repræsentant)
• Hanne Lakkenborg Kristensen, Institut for Fødevarer, Technical Sciences (VIP-repræsentant)
• Søren Dinesen Østergaard, Institut for Klinisk Medicin, Health (VIP-repræsentant)
• Katrine Vasegaard, Institut for Fysik og Astronomi, Natural Sciences (TAP-repræsentant)
• William Barreth (studerende)

Kilde: AU

Rettelse: Rubrik og underrubrik er rettet, da Brian Bech Nielsen også selv kan søge stillingen som rektor. Derfor er det ikke sikkert, at AU får en ny rektor. 

Helt efter planen stopper rektor Brian Bech Nielsens åremålsansættelse til sommer. Det betyder, at rektorkæden fra den 1. august muligvis skal bæres af en ny mand eller kvinde, og arbejdet med at finde en rektor er allerede gået i gang. Brian Bech Nielsen kan også selv søge stillingen. Får han den, bliver kæden selvfølgelig på hans skuldre. 

Stillingsopslaget blev slået op før jul, og der er ansøgningsfrist den 31. januar. Alle kan i princippet søge stillingen, men der kræves selvsagt en del af både ens kompetencer og erfaringer, før man bliver taget i betragtning.

I stillingsopslaget fremgår det blandt andet, at ”Rektor skal være en anerkendt forsker samt besidde solide ledelsesmæssige kompetencer og erfaring med organisering af forskningsmiljøer”.

Og det er indlysende, at man som rektor kommer til at stå med at stort ansvar.

”Derfor søger vi en inspirerende og visionær rektor, der sammen med den øvrige ledelse og i samarbejde med medarbejdere og studerende kan realisere universitetets ambition om fortsat at levere forskningsmæssige gennembrud og uddannelser på højeste internationale niveau og samarbejde med det omgivende samfund for at bidrage til løsninger på store samfundsudfordringer”, fremgår det af stillingsopslaget.

Til at afgøre, hvem der skal have stillingen, er der nedsat et ansættelsesudvalg og en rådgivningsgruppe. Ansættelsesudvalget består af bestyrelsesmedlemmer, og rådgivningsgruppens medlemmer er udpeget på baggrund af indstillinger fra de akademiske råds formænd. Sammen skal de vurdere ansøgerne og udvælge de kandidater, som skal igennem samtaler og ledervurderinger. 

Stillingen er en åremålsansættelse, som ophører eller forlænges i 2028. En åremålsansættelse kan løbe fra tre til seks år med mulighed for maksimal forlængelse i tre år uden opslag.

Ni år på posten

Nuværende rektor, Brian Bech Nielsen, tiltrådte i august 2013, og i 2019 blev hans åremålsansættelse forlænget med tre år. Dermed ender han med at have stået i spidsen for universitetsledelsen i ni år, hvis han stopper til sommer.

Før Brian Bech Nielsen blev ansat som rektor, var han dekan på fakultetet Science and Technology, som blev splittet op og i dag udgør de to fakulteter Technical Sciences (Tech) og Natural Sciences (Nat).

Gennem Aarhus Universitets lange historie har der været 25 rektorer. Til sommer får ansættelsesudvalget muligheden for at ansætte universitetets første kvindelige rektor.

Korrekturlæst af Charlotte Boel

Ansættelsesudvalg og rådgivningsgruppe

Ansættelsesudvalg

• Connie Hedegaard (formand for bestyrelsen – og ansættelsesudvalget)
• Carsten Bjerg (eksternt bestyrelsesmedlem)
• Mikkel Grøne (studentermedlem af bestyrelsen)
• Anne Storkjær Binderkrantz (internt bestyrelsesmedlem, VIP)
• Uffe Pilegård Larsen (internt bestyrelsesmedlem, TAP)

Rådgivningsgruppe

• Ning de Coninck-Smith, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Arts (VIP-repræsentant)
• Palle Bo Madsen, Juridisk Institut, Aarhus BSS (VIP-repræsentant)
• Ditlev Egeskov Brodersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Natural Sciences (VIP-repræsentant)
• Hanne Lakkenborg Kristensen, Institut for Fødevarer, Technical Sciences (VIP-repræsentant)
• Søren Dinesen Østergaard, Institut for Klinisk Medicin, Health (VIP-repræsentant)
• Katrine Vasegaard, Institut for Fysik og Astronomi, Natural Sciences (TAP-repræsentant)
• William Barreth (studerende)

Kilde: AU