Omnibus prik

To AU-forskere med i ny kommission, der skal få flere i arbejde

Kommissionen skal blandt andet komme med anbefalinger til, hvordan man kan mindske arbejdsløsheden blandt nyuddannede, og hvordan uddannelserne bedre kan rettes mod arbejdsmarkedet.

Professorerne Nina Smith og Philip Schröder er udpeget til at sidde i ny kommission, der blandt andet skal komme med forslag til, hvordan man kan mindske arbejdsløsheden blandt nyuddannede. Kommissionen skal også komme med bud på, hvordan tiltagene kan finansieres, så de nye reformer ikke belaster de offentlige finanser. Grafik: Astrid Reitzel. Fotos: AU Foto.

Medlemmer af den nye kommission

  • Professor Nina Smith, Aarhus Universitet (formand)
  • Professor David Dreyer Lassen, Københavns Universitet
  • Professor Philipp Schröder, Aarhus Universitet
  • Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet
  • Jørgen Søndergaard, seniorforsker i VIVE
  • Professor Jon Kvist, Roskilde Universitet
  • Agnete Raaschou-Nielsen, bestyrelsesformand for Arkil Holding og Danske Invest

To forskere fra Aarhus Universitet er med i en ny kommission, som regeringen har nedsat. Det drejer sig om Nina Smith og Philipp Schröder, som begge er professorer i økonomi ved Aarhus BSS. Nina Smith bliver også formand for udvalget.

Bedre overgang fra uddannelse til erhvervsliv

Kommissionen skal blandt andet se på, hvordan man i højere grad kan rette de videregående uddannelser mod det offentlige og private arbejdsmarked for at sikre en bedre overgang fra uddannelse til arbejdsliv.

Desuden skal kommissionen komme med forslag til, hvordan ledigheden blandt nyuddannede kan nedbringes, hvordan man kan få flere unge til at tage en uddannelse, og hvordan man kan få flere med en ikke-vestlig baggrund til at finde fast fodfæste på arbejdsmarkedet.

De lavthængende frugter er plukket

Finansminister Nicolai Wammen oplyser, at hovedformålet med kommissionens arbejde er at øge beskæftigelsen uden at uligheden samtidig bliver større. Og her er der ifølge professor Nina Smith ingen lette løsninger, da de allerede er taget i anvendelse i forhold til at øge beskæftigelsen.

Nina Smith formulerer det på følgende måde i en pressemeddelelse fra Finansministeriet:

”Fremtidig vækst og velstand kommer til at afhænge af vores evne til at udtænke nye reformer, som tager livtag med nutidens langt mere komplekse udfordringer blandt andet på uddannelsesområdet og i forhold til produktivitetsdagsordenen.”

Netop fokusset på nytænkning afspejles i kommissionens officielle navn: Kommission for 2. generationsreformer, de nye reformveje. Kommissionens arbejde skal være færdigt i 2022.


DOKUMENTATION

Ny Kommission skal sætte fremtidens reformkurs
(Pressemeddelelse fra Finansministeriet)

Kommission for 2. generationsreformer, de nye reformveje
(Kommissionens kommissorium - Finansministeriet (fm.dk))