Omnibus prik

To AU-forskere skal være med til at undersøge, hvad ændringer i SU’en vil betyde

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der skal undersøge, hvad SU’en betyder for unges valg af uddannelse, frafald og mulighed for at få en bedre uddannelse end deres forældre. På den baggrund skal forskerne vurdere, hvad ”mindre og større” ændringer i SU’en vil betyde.

Sådan så det ud i Rådhusparken i Aarhus, da studerende i 2016 demonstrerede imod regeringens planer om at skære i SU'en. Foto: Lars Kruse.

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med fem forskere, som skal undersøge, hvordan SU’en påvirker unges vej gennem uddannelsessystemet.

Blandt udvalgets fem forskere er to fra Aarhus Universitet: Torben M. Andersen, som er professor i Økonomi og Maria Knoth Humlum, som er lektor i Økonomi.

De skal blandt andet se på, hvad uddannelsesstøtten betyder for, hvilken uddannelse man vælger, hvor længe man er om at gennemføre uddannelsen og hvor mange, der falder fra.

Forskerne skal også kortlægge, hvad SU’en betyder for den sociale mobilitet.

Ud fra analyserne skal udvalget vurdere, hvad ”mindre og større potentielle ændringer” af SU’en vil betyde, herunder ændringer i SU-taksten og muligheden for at optage lån.

Skal sammenligne med andre lande

I kommissoriet for udvalget kan man læse, at undersøgelsen skal ses i lyset af, at ”landene omkring Danmark har valgt at indrette deres studiestøttemodeller anderledes,” og at forskerne skal inddrage erfaringer fra andre lande.

I SU-debatten er den danske uddannelsesstøtte ofte blevet sammenlignet med den, som vores norske naboer modtager. Her er SU’en et lån, hvoraf 40 procent kan konverteres til et stipendium, hvis man består sin uddannelse. I 2016 vedtog det norske Storting, at de norske studerende fremover også skal have SU i juni, så de nu får SU 11 måneder om året. De studerende får fortsat ikke SU i juli måned, hvor der ikke er undervisning.

Forskerne skal også se på, om den danske SU har betydning for, hvor mange internationale studerende, der vælger at læse i Danmark.

Arbejdet forventes at være færdigt senest i slutningen af 2019, hvor forskerne skal aflevere en rapport til regeringen.