Omnibus prik

Tre års ph.d.-studier kulminerer med online forsvar

Der skulle have siddet mellem 50 og 60 tilhørere i auditoriet ved Trine Block Mattesens ph.d.-forsvar. Men i stedet kulminerede tre års arbejde med et online forsvar hjemme i stuen, kun omgivet af den allernærmeste familie.

Trine Block Mattesen sidder klar til at gå i gang med sit ph.d.-forsvar. Hendes ph.d.-projekt fokuserede på inddeling af tarmkræft i undertyper for at forbedre forudsigelsen af prognose. Trine Block Mattesen er nu ansat som postdoc ved Institut for Klinisk Medicin. Foto: privat

Da Trine Block Mattesen, der er ph.d. og postdoc ved Institut for Klinisk Medicin, Molekylær Medicinsk afdeling, den 23. december sidste år afleverede sin ph.d.-afhandling, var det med forventningen om, at hun i løbet af foråret skulle forsvare den i et auditorium foran 50-60 kolleger, venner og familiemedlemmer – foruden opponenterne. Og efterfølgende skulle der skåles i champagne for endnu flere ved en reception.  

Forsvar aflyst – og maden til receptionen afbestilt

Men få uger inden forsvaret, som skulle finde sted 24. marts, blev Trine Block Mattesen klar over, at det ikke ville foregå helt som planlagt. 

”Først talte vi om, at forsvaret fortsat kunne afholdes, men kun med 25 personer blandt tilhørerne. Siden blev udgangspunktet, at det skulle foregå uden tilhørere udelukkende med mig og opponenterne i auditoriet. Og til sidst blev forsvaret helt aflyst og maden til receptionen afbestilt,” fortæller Trine Block Mattesen.

Fik valget: Gennemfør forsvaret online, eller udskyd til senere 

Fakultetet Health fandt dog hurtigt en løsning, der gjorde det muligt at tilbyde ph.d.-studerende enten at forsvare deres afhandling online eller at få forsvaret udskudt til et senere tidspunkt.  

”Jeg diskuterede fordele og ulemper med min ph.d.-vejleder, professor Claus Lindbjerg Andersen. Men da forsvaret kunne risikere at blive udskudt helt til efteråret, valgte jeg at gennemføre det online, mens afhandlingen stadig er helt frisk i min erindring,” fortæller Trine Block Mattesen.

Fungerede fint  

Den 24. marts loggede hun på Zoom hjemme i sin stue med sin kæreste, sine forældre og sin søster siddende omkring sig – på behørig afstand.

”Da ph.d.-forsvar er offentlige, var der åben adgang til at lytte med online, og jeg kunne se, at 30-40 af mine venner og kolleger loggede på. Det var en positiv overraskelse, at så mange fulgte med – og efterfølgende også blev hængende for at sige tillykke,” fortæller hun.

Selve det tekniske fungerede også fint. 

”Der var enkelte gange, hvor jeg havde lidt svært ved at høre opponenternes spørgsmål og måtte bede dem om at gentage, men ellers var der ingen problemer.”

Lettelsen er den samme

Da forsvaret var veloverstået, lod Trine Block Mattesen proppen flyve på en flaske champagne og skålede med familien over mad udefra. 

”Jeg tror, følelsen af lettelse over, at det er overstået, er den samme, uanset om forsvaret foregår online eller i et auditorium. Og jeg har ikke fortrudt, at jeg valgte at gennemføre forsvaret online frem for at udskyde det på ubestemt tid,” fortæller hun.

”Jeg kan klart anbefale det til andre ph.d.-studerende i samme situation,” slutter hun.