Tre studerende dømt for bombetrussel mod Fuglesangs Allé

Tre studerende blev 1. oktober i Vestre Landsret dømt for en bombetrussel mod Fuglesangs Allé i december 2012.

Grafik: Astrid Reitzel

En nu 24-årig studerende, der havde tilstået, at han 17. december for to år siden indtelefonerede en bombetrussel mod Fuglesangs Allé, fik i byretten en dom på 30 dages fængsel, som retten gjorde betinget, mod at den studerende udførte 40 timers samfundstjeneste.

To andre studerende, som stod tiltalt for medvirken i sagen, men som nægtede sig skyldige, fik for en nu 23-årig studerendes vedkommende en dom på 20 dages fængsel, som blev gjort betinget, mod at hun udførte 30 timers samfundstjeneste. Den tredje studerende blev frikendt.

Dommeren forklarede i byretten, at retten ved strafudmålingen til de tre studerende havde lagt vægt på deres gode personlige forhold.

Statsadvokaten valgte at anke dommene til Vestre Landsret med krav om skærpelse af straffen. Men dommerne i landsretten valgte at stadfæste dommene over de to studerende, der også var blevet dømt i byretten. Derimod blev den tredje studerende, der blev frikendt i byretten, idømt 20 dages betinget fængsel i landsretten.