Omnibus prik

Uddannelses- og Forskningsministeriet skærper retningslinjer: AU må ikke længere fravige kravet om 1 meters afstand

Hidtil har det været muligt for stamhold på under 30 studerende at få undervisning på campus, selvom det ikke har været muligt at overholde kravet om 1 meters afstand. Men den går ikke længere, lyder det nu fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Som studerende må du indstille dig på, at du ikke vil kunne komme helt så ofte på campus som hidtil i dette semester. Baggrunden er, at Undervisnings- og Forskningsministeriet har strammet op på kravet om afstand. Arkivfoto med undervisere og studerende under coronasituationen i forårssemesteret.

Skærpelsen af retningslinjerne betyder, at AU ikke længere må fravige afstandskravet på 1 meter i forbindelse med undervisning på campus. Så derfor er det snart slut med at undervise stamhold i lokaler, hvor det ikke er muligt at holde 1 meters afstand til hinanden.

Dog gælder stramningen for tilstedeværelse ikke for studerende, for hvem det er afgørende at kunne møde op i forbindelse med øvelser i laboratorier, fysiske øvelser eller praktik på hospitaler. 

Målet er fortsat så mange studerende som muligt på campus

Vicedirektør Kristian Thorn fra AU Uddannelse understreger, at det fortsat er målet, at så mange studerende som muligt skal kunne komme på campus. 

"Vi skal derfor i gang med at at undersøge mulighederne for at finde større lokaler, at lægge undervisningen på ydertidspunkter og at tilrettelægge undervisningen på en måde, så den ene halvdel af et hold får undervisning på campus, mens den anden halvdel får undervisning online. Og det skiftes de så til."

Følg dine nuværende undervisningsplaner, indtil du får besked om andet

Som studerende må du derfor indstille dig på, at dine undervisningstidspunkter eller undervisningsformer kan ændre sig inden for den nærmeste tid.

Hvad de skærpede restriktioner helt konkret får af konsekvenser for dig, vil du kunne orientere dig om på Studieportalen. Hvis du er studerende på Arts, skal du dog orientere dig på Blackboard.

Da skærpelsen af restriktionerne også er helt ny for dine undervisere, kan der gå lidt tid, inden du kan se den ændrede plan for dit efterårssemester. Du skal derfor følge dine nuværende undervisningsplaner, indtil du får andet at vide. 

Formoder, at det også kommer til at gælde ind i forårssemesteret 2021

Ikke for at gnide salt i såret, men universitetsledelsen skriver i en mail, som netop er sendt til alle studerende på Aarhus Universitet:

"Ministeriet har ikke sat en udløbsdato på de nye restriktioner. Vores formodning er, at de også kommer til at gælde ind i forårssemesteret 2021".

Baggrunden for ministeriets skærpede restriktioner for undervisning på campus er det fortsat høje smittetryk særligt blandt unge mellem 20 og 29 år.