Omnibus prik

Ungekriseledelse etableres i Aarhus Kommune

Borgmester Jacob Bundsgaard har på et pressemøde netop fortalt, at der vil blive nedsat en ungekriseledelse med deltagelse af blandt andre Studenterrådet ved Aarhus Universitet.

Opdateret kl. 12.10 med kommentar fra Studenterrådet ved Aarhus Universitet

"De seneste dage er det gået hastigt den forkerte vej," lød det fra borgmester Jacob Bundsgaard (S) på pressemødet.

Han tilføjede, at det særligt er blandt de unge i alderen 20 til 29 år, at smitten er stigende, og han henviste i den forbindelse til, at Aarhus er en studieby med over 50.000 studerende. 

Derfor nedsætter man en ungekriseledelse i Aarhus med relevante parter, der skal sikre, at myndighederne sætter ind med de rigtige initiativer for at nå ud til de mange unge i Aarhus.

Unge skal bistå med råd

Ungekriseledelsen kommer til at bestå af blandt andre Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Hvad ungekriseledelsen mere præcist vil få i opdrag, kom borgmesteren ikke nærmere ind på under pressemødet.

Han sagde dog:

"De (ungekriseledelsen, red.) skal bidrage med ideer til, hvordan man kan leve som ung med corona, og de skal sikre, at vi kommunikerer rigtigt. Og hvordan vi med vores kommunikation når ud til de mange forskellige grupper af unge i Aarhus." 

Myndighederne har allerede fået et råd fra de unge, som går på at etablere et testcenter i Universitetetparken fremgik det af et spørgsmål på pressemødet. Regionsformand Anders Kühnau forklarede i den forbindelse, at det var et tiltag, man overvejer i øjeblikket. Men han nævnte også, at det handler om at bruge ressourcerne mest hensigtsmæssigt. 

Studenterrådet: Et kærkomment initiativ

Marie Dall, der er næstformand for Studenterrådet ved Aarhus Universitetet, bekræfter, at studenterrådet deltager i den nyligt nedsatte ungekriseledelse i Aarhus Kommune og kalder det et kærkomment initiativ. 

”Vi er glade for at blive inddraget, for vi er jo eksperter på vores egen hverdag og er i løbende og tæt dialog med de mange fagråd på universitetet og med almindelige studerende, som skriver til os på Facebook og mail. Så vores kendskab til studerendes situation er bredt funderet.” 

Hun fortæller videre, at studenterrådet fik invitationen til at deltage i går aftes, så derfor er hun endnu ikke helt klar over, præcis hvilken rolle, studenterrådet kommer til at spille.

”Men jeg har klart indtryk af, at vi vil blive bedt om at komme med input til, hvordan man kan bidrage til at få nedbragt smitten via kommunikation og kan komme med forslag til hvilke platforme, myndighederne kan bruge for at gøres sig synlige over for studerende.” 

Om situationen omkring den stigende smitte blandt unge, hvor der blandt andet er flere smittede blandt studerende på Aarhus BSS, siger Marie Dall:

”Det er bekymrende, at det er i vores aldersgruppe, at smitten stiger, og vi følger situationen tæt. Men når man tænker på studerendes bolig- og livssituation, er det måske ikke så overraskende, at smitten stiger,” siger hun med reference til, at studerende ofte bor tæt på kollegier og i kollektiver og her ofte er henvist til at dele faciliteter som køkken og toilet. 

”Men vi opfordrer til at tage det dybt alvorligt, og jeg synes, vi oplever stor velvilje til at tage ansvar blandt de studerende.”

Politiet holder øje med private fester 

Kirsten Dyrman, der er politidirektør ved Østjyllands Politi, fortalte på pressemødet, at politiet er meget opmærksomme på, om festerne rykker videre til andre stedet, når serveringsstederne lukker klokken 22.

"Vi er særligt opmærksomme på, at unges fester kan rykkes til Botanisk Have eller til Universitetsparken," lød det fra politidirektøren.

Hun roste samtidig de unge i Aarhus for at overholde politiets retningslinjer i forbindelse med de steder, der har været udpeget som hotspots. 

Svært at være ung med corona

Overlæge Lars Østergaard fra Aarhus Universitetshospital fortalte på pressemødet, at den yngste indlagte patient for tiden er 25 år. Han gav i øvrigt udtryk for, at han forstod, hvor svært det er at være ung uden at kunne leve et ungdomsliv på grund af coronakrisen.

Desuden forklarede overlægen, at selvom unge kommer sig lettere efter COVID-19, er der også som ung grund til at tage sygdommen alvorligt, da også unge kan få alvorlige senfølger som følge sygdommen.

Hold nu den meters afstand 

Charlotte Hjort, der er enhedschef fra Styrelsen for Patientsikkerhed, fortalte, at der inden for de seneste syv dage er 45 nye smittede per 100.000 i Aarhus.

"Vi formår ikke at holde afstanden på en meter, og det er i virkeligheden meget enkelt at begrænse det her, for hvis vi holder afstand kan vi ikke smitte hinanden, siger Charlotte Hjort.