Universitetsvalg 2020: Frit Forum og Konservative Studenter vil have bestyrelsen til at tage valgreglerne op til revision

Frit Forum og Konservative Studenter vurderer, at de med AU’s nye valgregler har mere end svært ved at komme i betragtning til en plads i bestyrelsen, og har på den baggrund anmodet AU’s bestyrelse om at tage valgreglerne op til revision.

Frit Forum Århus og Konservative Studenter har anmodet AU's bestyrelse om at tage valgreglerne op til revision.

Fakta om universitetsvalget

Universitetsvalget på AU finder sted 9. til 12. november – og det er din mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dig i bestyrelsen og flere af AU’s råd og nævn. 

Valget finder som altid sted online. 

Hvem kan stemme – og til hvad?

Som studerende kan du stemme på en studenterrepræsentant til:

 • AU’s bestyrelse 
 • Det akademiske råd på dit fakultet
 • Ph.d.-udvalget på dit fakultet
 • Studienævnet på din uddannelse 

Som videnskabelig medarbejder (VIP) kan du stemme på en VIP-repræsentant til:

 • Ph.d.-udvalget på dit fakultet
 • Dit studienævn

Særligt for medarbejdere på Nat og Tech

 • Som videnskabelig medarbejder på Nat eller ansat ph.d.-studerende på Tech kan du stemme på en repræsentant til Akademisk Råd for Natural Sciences og Technical Sciences.
 • Som teknisk eller administrativ medarbejdere på Nat kan du stemme på en observatør til Akademisk Råd for Natural Sciences og Technical Sciences.

I modsætning til det amerikanske valg bliver årets universitetsvalg til bestyrelsen næppe nogen neglebider. Studenterrådet er favorit til at vinde det ene mandat, der er på spil ved årets valg til bestyrelsen. Det erkender formændene for de to øvrige studenterorganisationer, der stiller op til valget: formand for Frit Forum, Anne Siri Snell, og formand for Konservative Studenter, Matias Tidemand Sørensen.  

Begge foreninger tager dog fortsat kampen op mod Studenterrådet ved bestyrelsesvalget med kandidater opstillet på flere lister. 

”Vi går efter en sejr, selvom vi godt ved, at chancen er lille. Og så håber vi at forsvare de pladser, vi vandt ved sidste års valg,” siger Anne Siri Snell med henvisning til deres pladser i studienævn og akademiske råd rundt om på universitetet.

Matias Tidemand Sørensen fortæller, at Konservative Studenter i år nedtoner deres fokus på bestyrelsesvalget og især fokuserer kræfterne på at vinde pladser i studienævnene.

”Det sker som konsekvens af de ændrede valgregler, hvor der nu kun er ét mandat på spil blandt de studerende til bestyrelsesvalget. Det betyder, at vores mulighed for at vinde mandatet er meget lille,” siger han. 

Nye regler gør det svært for andre end Studenterrådet at vinde 

På den baggrund har Konservative Studenter og Frit Forum nu anmodet bestyrelsen om at tage reglerne op til revision, fortæller Anne Siri Snell. 

Konkret foreslår de to studenterorganisationer, at reglerne ændres, så de studerendes repræsentanter i bestyrelsen vælges for en periode på 1 år, frem for de nuværende 2 år. De argumenterer blandt andet med, at det er vanskeligt for de mindre studenterforeninger at blive valgt ind i bestyrelsen.

De frygter også, at den nye struktur vil påvirke stemmeprocenten ved valget negativt. I ændringsforslaget skriver de:

”Vi mener, at denne nye struktur skaber mindre incitament for de studerende til at stemme til univalget og for organisationerne for at deltage i valget, fordi valget vil være afgjort på forhånd.”

Konservative Studenter og Frit Forum Århus har desuden anmodet om, at Studenterrådets to medlemmer af bestyrelsen erklæres inhabile, når bestyrelsen skal drøfte sagen, fortæller Anne Siri Snell. 

Studenterrådet har historisk siddet tungt på begge mandater i bestyrelsen. Men ved universitetsvalget i 2018 indgik Frit Forum, der er baseret på socialdemokratiske værdier, og Konservative Studenter et noget utraditionelt valgforbund. Det betød, at de med deres samlede stemmer kunne vriste det ene mandat fra Studenterrådet. Mandatet gik til Konservative Studenter.

LÆS OGSÅ: Nye valgregler holder mindretal ude af AU’s bestyrelse

Men ændringen af AU’s valgregler betyder, at de studerende i bestyrelsen nu vælges for en toårig periode i forskudte år. Det betyder, at der kun er ét mandat i spil hvert år – i modsætning til tidligere, hvor begge repræsentanter blev valgt samtidig. De nye regler skal sikre mere kontinuitet i bestyrelsen. Men reglerne betyder samtidig, at mandatet altid vil gå til den organisation med flest stemmer, og dermed er det blevet sværere for organisationer som Konservative Studenter og Frit Forum at vinde bestyrelsesmandatet. 

Hverken Frit Forum eller Konservative Studenter indsendte høringssvar, da revideringen af valgreglerne blev sendt i høring sidste år. 

Bestyrelsesformand Connie Hedegaard bekræfter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen og oplyser, at bestyrelsen vil blive drøfte den på bestyrelsesmødet 9. december. 

Fakta om universitetsvalget

Universitetsvalget på AU finder sted 9. til 12. november – og det er din mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dig i bestyrelsen og flere af AU’s råd og nævn. 

Valget finder som altid sted online. 

Hvem kan stemme – og til hvad?

Som studerende kan du stemme på en studenterrepræsentant til:

 • AU’s bestyrelse 
 • Det akademiske råd på dit fakultet
 • Ph.d.-udvalget på dit fakultet
 • Studienævnet på din uddannelse 

Som videnskabelig medarbejder (VIP) kan du stemme på en VIP-repræsentant til:

 • Ph.d.-udvalget på dit fakultet
 • Dit studienævn

Særligt for medarbejdere på Nat og Tech

 • Som videnskabelig medarbejder på Nat eller ansat ph.d.-studerende på Tech kan du stemme på en repræsentant til Akademisk Råd for Natural Sciences og Technical Sciences.
 • Som teknisk eller administrativ medarbejdere på Nat kan du stemme på en observatør til Akademisk Råd for Natural Sciences og Technical Sciences.