Omnibus prik

Universitetsvalg 2020: Her er spidskandidaterne til bestyrelsen

I dag skydes universitetsvalget i gang. Her kan du møde de tre spidskandidater, der stiller op til bestyrelsen for Frit Forum Århus, Studenterrådet og Konservative Studenter.

De tre spidskandidater til bestyrelsen. Fra venstre: Anne Siri Snell fra Frit Forum Århus, Mikael Brorson fra Konservative Studenter og Mikkel Grøne fra Studenterrådet.

Fakta om Univalget

Universitetsvalget på AU finder sted 9. til 12. november – og det er din mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dig i bestyrelsen og flere af AU’s råd og nævn. 

Valget finder som altid sted online. 

Hvem kan stemme – og til hvad?

Som studerende kan du stemme på en studenterrepræsentant til:

 • AU’s bestyrelse 
 • Det akademiske råd på dit fakultet
 • Ph.d.-udvalget på dit fakultet
 • Studienævnet på din uddannelse 

Som videnskabelig medarbejder (VIP) kan du stemme på en VIP-repræsentant til:

 • Ph.d.-udvalget på dit fakultet
 • Dit studienævn

Særligt for medarbejdere på Nat og Tech

 • Som videnskabelig medarbejder på Nat eller ansat ph.d.-studerende på Tech kan du stemme på en repræsentant til Akademisk Råd for Natural Sciences og Technical Sciences.
 • Som teknisk eller administrativ medarbejdere på Nat kan du stemme på en observatør til Akademisk Råd for Natural Sciences og Technical Sciences.

I denne uge er der universitetsvalg på Aarhus Universitet. Valget er din mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dig i flere af AU's indflydelsesrige organer, heriblandt bestyrelsen, som er AU's øverste myndighed. 

Det er bestyrelsen, der vedtager AU's strategi og universitetets budget. Det er også bestyrelsen, der ansætter rektor.

Det seneste år har bestyrelsen blandt andet vedtaget AU's nyeste Strategi 2025, AU's klimastrategi, AU's nye handleplan for diversitet og ligestilling og godkendt en organisationsændring af ingeniørområdet. Og to studerende har siddet med ved bordet, nemlig Ditte Thomsen og Hanna-Louise Schou Nielsen, der begge er fra Studenterrådet og repræsenterer de studerende i bestyrelsen. 

Ditte Thomsen udtræder af bestyrelsen ved udgangen af denne periode. Og det er hendes mandat, der nu er på valg. Tre organisationer har opstillet kandidater til bestyrelsesvalget. Det drejer sig om Frit Forum Århus, Studenterrådet og Konservative Studenter.

Du kan møde de tre spidskandidater her:

Mikael Brorson (Konservative Studenter)

Studerer teologi på 11. semester, 25 år
Bestyrelsesmedlem i Konservative Studenter

Den sag kæmper jeg for: 

AU som eliteuniversitet: Jeg kæmper for, at Aarhus Universitet skal være et universitet i verdensklasse. Derfor ønsker jeg et opgør med masseuniversitetet ved at indføre karakterkrav på alle uddannelser, så det faglige niveau kan hæves betydeligt. Desuden fokus på talentudvikling og mere tid til grundforskning. 

Den sag kæmper jeg imod: 

Identitetspolitik: Identitetspolitikken gør sit indtog på universiteter verden over, men skal ikke have et ben til jorden på Aarhus Universitet. Vi skal aldrig have safe spaces, men skal derimod insistere på forsknings- og ytringsfrihed for enhver pris. Forskning og kritisk debat kan virke stødende – det er vilkåret på et universitet. 

Nævn én sag, som det er særligt vigtigt for studerende at få indflydelse på via bestyrelsen i det kommende år: 

Karakterkrav på alle uddannelser: Der skal være karakterkrav på alle uddannelser, både ud fra en studerendes generelle gennemsnit og vægtet i forhold til særligt relevante fag (det giver f.eks. ikke mening at udelukke fra matematikuddannelsen på baggrund af karakterer i idræt). Sådan kan vi hæve det faglige niveau og gøre op med masseuniversitetet. 


Anne Siri Snell (Frit Forum Århus)

Studerer statskundskab på 7. semester, 25 år
Formand i Frit Forum Århus

Den sag kæmper jeg for: 

I Frit Forum kæmper vi for et grønnere universitet. Vi foreslår konkrete, håndgribelige løsninger, som kan nedbringe universitetets udledning af CO2. Vi vil blandt andet forbyde engangsplastik i universitetets kantiner. Mange kantiner er godt på vej, men vi mener, at universitetet skal stille endnu højere krav, end de gør i dag. Derudover kæmper vi fortsat for at nedbringe brugen af papir på universitetet. Papirkompendier bliver stadig brugt i vid udstrækning, og det er unødvendigt, når pensum i stedet kan lægges ud som pdf-filer. Sidst skal universitetet gå forrest, når det kommer til at skabe flere parkeringspladser og ladestationer til elbiler, for at gøre det nemmere at tage et mere grønt bilvalg.

Den sag kæmper jeg imod: 

I Frit Forum holder vi et skarpt øje med planerne for det nye Campus 2.0. Vi kæmper imod, at de nye auditorier og undervisningslokaler bliver bygget, så de studerende sidder for tæt og med for lidt bordplads, som tilfældet er i nogle af de nuværende lokaler.

Nævn én sag, som det er særligt vigtigt for studerende at få indflydelse på via bestyrelsen i det kommende år: 

I det kommende år mener vi, at det er særligt vigtigt at få fokus på at forbedre den onlineundervisning, som coronapandemien har medført på AU. Mange studerende har følt, at undervisningen har været utilstrækkelig, og derfor skal der laves en mere langsigtet plan for undervisningen. Både gennem opkvalificering af underviserne, f.eks. gennem obligatoriske kurser, men også ved at stille minimumskrav til kvaliteten af undervisningen. Derudover har de studerende manglet gennemsigtighed i tilrettelægningen af undervisningen, og der skal derfor meldes klare retningslinjer ud for, hvornår den skal gennemføres online. 


Mikkel Grøne (Studenterrådet ved Aarhus Universitet)

Studerer jura på 5. semester, 23 år
Opstillet for Studenterrådet, medlem af fagrådet Alternative Jurister under Jurarådet

Den sag kæmper jeg for: 

En af de sager, jeg kæmper for, er bedre kommunikation på Aarhus Universitet. Vores uddannelse er dybt afhængig af, at kommunikationen fungerer, hvad enten det drejer sig om eksamen, opgaver, kritiske beskeder eller noget helt andet. Dårlig kommunikation er en sag, der påvirker vores studieliv på så mange planer, særligt når det kommer til trivslen. Derfor er det noget, jeg virkelig vil arbejde hårdt for at forbedre.

Den sag kæmper jeg imod: 

Jeg kæmper imod, at beslutninger, der vedrører os studerende, tages uden om os. Bestyrelsesmedlemmerne er nødt til at bruge de lokale eksperter, når der skal træffes beslutninger. De lokale eksperter er os studerende. Det er vores fagråd. Derfor vil jeg kæmpe for, at de studerende og fagrådene bliver spurgt til råds, når der er brug for det.

Nævn én sag, som det er særligt vigtigt for studerende at få indflydelse på via bestyrelsen i det kommende år: 

Udviklingen af masterplanen for Campus 2.0 er en sag, hvor det er særligt vigtigt at sikre indflydelse fra de studerende. Der har allerede været flere eksempler på, at de studerendes vilkår forringes, for eksempel med den massive reducering af BSS-studerendes fysiske rammer. Det er ikke godt nok, og de studerende er nødt til at blive taget med ind i maskinrummet. Igen er det derfor helt essentielt, at vi bruger vores fagråd, som er de lokale eksperter.


Fakta om universitetsvalget

Universitetsvalget på AU finder sted 9. til 12. november – og det er din mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dig i bestyrelsen og flere af AU’s råd og nævn. 

Valget finder som altid sted online. 

Hvem kan stemme – og til hvad?

Som studerende kan du stemme på en studenterrepræsentant til:

 • AU’s bestyrelse 
 • Det akademiske råd på dit fakultet
 • Ph.d.-udvalget på dit fakultet
 • Studienævnet på din uddannelse 

Som videnskabelig medarbejder (VIP) kan du stemme på en VIP-repræsentant til:

 • Ph.d.-udvalget på dit fakultet
 • Dit studienævn

Særligt for medarbejdere på Nat og Tech

 • Som videnskabelig medarbejder på Nat eller ansat ph.d.-studerende på Tech kan du stemme på en repræsentant til Akademisk Råd for Natural Sciences og Technical Sciences.
 • Som teknisk eller administrativ medarbejdere på Nat kan du stemme på en observatør til Akademisk Råd for Natural Sciences og Technical Sciences.