Omnibus prik

Universitetsdirektør Arnold Boon stopper ved AU

Universitetsdirektør Arnold Boon stopper som universitetsdirektør ved udgangen af september. Fra 1. oktober tiltræder han som universitetsdirektør ved Copenhagen Business School.

Universitetsdirektør Arnold Boon stopper ved udgangen af september. Fra 1. oktober tiltræder han som universitetsdirektør ved CBS. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Opdateret 6. september klokken 09.45 med citater fra Arnold Boon.

Universitetsdirektør Arnold Boon fratræder ved udgangen af september sin stilling som universitetsdirektør ved Aarhus Universitet for i stedet at påtage sig samme stilling ved Copenhagen Business School (CBS) fra 1. oktober. 

Arnold Boon kom til AU i 2016 fra en stilling som leder af administrationen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Efter knap syv år i Aarhus vender han nu altså tilbage til København.

Arnold Boon peger i en nyhed på medarbejdere.au.dk selv på, at han sammen med universitetets dygtige ledere og medarbejdere har bidraget til at bringe administrationen op på et helt andet niveau.

"Det er ikke nemt at sige farvel til en arbejdsplads, som jeg har sat meget stor pris på at være en del af. Men jeg har over sommeren tænkt mere og mere over de næste 10-15 år i min karriere. Jeg har stadig meget mod på at prøve noget nyt og udfordre mig selv. På den baggrund har jeg sagt ja til at blive universitetsdirektør ved CBS”, forklarer Arnold Boon.

I samme nyhed udtaler rektor Brian Bech Nielsen, at universitetet med Arnold Boon har haft "en sikker og meget samvittighedsfuld hånd på rattet". 

Til Omnibus uddyber Arnold Boon, at han ser CBS som en spændende mulighed. Hans familie bor i København, og han har selv en fortid på universitetet, hvor han tog sin ph.d., læste en master og tog en bestyrelsesuddannelse.

Nyheden om, at AU nu skal have ny universitetsdirektør, rammer på et tidspunkt, hvor universitetet netop har meldt ud, at det står i en vanskelig økonomisk situation og som følge heraf indfører øjeblikkeligt ansættelsesstop og nedjusterer forventningerne til årets resultat. Årsagerne er blandt andet øgede driftsomkostninger, blandt andet som følge af stigende elpriser. Men også færre indtægter fra uddannelser, herunder som følge af studerende, der ikke går op til eksamen, og at optaget på universitetets efter- og videreuddannelser er mindre end forventet. Derudover giver uro på de finansielle markeder også udsigt til mindre afkast på universitetets finansielle poster.

Timingen i, at han stopper på samme tid, som AU melder ud, at man forventer et betydeligt økonomisk tab, er tilfældig, forklarer universitetsdirektøren. 

”Stillingen på CBS blev allerede slået op inden sommerferien, hvor jeg begyndte at gøre mig overvejelser om, hvorvidt det ville være noget for mig eller ej. Og både udviklingen med de finansielle poster og især det med elpriserne er først sket efter sommerferien. Jeg kan godt se, at timingen måske ikke er god, men mine overvejelser om min fremtidige karriere har jeg gjort inden det her med den økonomiske situation," siger han. 

Hvilket universitet, synes du i denne situation, du overleverer til den næste universitetsdirektør?

”AU er et veldrevet universitetet, så det ser jeg med sindsro til. AU har en betydelig egenkapital, så rent økonomisk skal AU nok klare det. Og hver dag bliver jeg imponeret over de engagerede og dygtige medarbejdere, vi har, så selv om det er vemodigt at sige farvel, er jeg helt sikker på, at det skal AU også nok klare i fremtiden," siger Arnold Boon.

Korrekturlæst af Charlotte Boel