Omnibus prik

Universitetsledelsen til fakulteterne: Undgå undervisning i forbindelse med Kapsejladsen

Universitetsledelsen opfordrer fakulteterne til at undgå planlægning af undervisning på den dag, Kapsejladsen bliver afholdt. Den opfordring vil fakulteterne efterleve, så vidt det er praktisk muligt, lyder det fra prodekaner.

Den dag, Kapsejladsen finder sted, er der god plads i auditorierne rundt om på campus, for de studerende flokkes i stedet om Universitetsparken. Universitetsledelsen opfordrer fakulteterne til at undgå planlægning af undervisning på dagen, hvor Kapsejladsen finder sted. Foto: AU Foto

Det sker hvert forår. Kapsejladsen karambolerer med undervisning til ulempe for både studerende og undervisere. For det kan være en besværlig affære at flytte undervisningen, når først skema og lokaleplaner er lagt.

En løsning ville være enten at flytte Kapsejladsen til en fridag – eller at friholde de studerende fra undervisning den dag, Kapsejladsen afholdes.

Netop det drøftede universitetsledelsen på et møde i efteråret. Ifølge beslutningsreferatet fra mødet besluttede ledelsen, at Kapsejladsen fortsat skal afholdes på en almindelig fredag – og altså ikke på eksempelvis Store bededag – ”... idet afholdelse af Kapsejladsen på en fridag medfører en for stor risiko på grund af det forventede tilskuerantal”, står der i referatet.

Ledelsen opfordrer samtidig fakulteterne til at undgå planlægning af undervisning på dagen, hvor Kapsejladsen afholdes.

En kabale, der skal gå op

Den opfordring vil man som udgangspunkt gerne efterleve, lyder det fra fakulteterne. Men det er ifølge flere prodekaner lettere sagt end gjort at få kabalen til at gå op.

Finn Borchsenius, der er prodekan for uddannelse ved Faculty of Technical Sciences, fortæller, at det i år ikke var muligt at give studerende ved Tech undervisningsfri i forbindelse med Kapsejladsen, fordi datoen for Kapsejladsen først blev meldt ud, efter at skemaet for semesteret var lagt.

”Vi vil se på det næste år, men min fornemmelse er desværre, at det kan blive vanskeligt rent praktisk at få skemaet til at gå op, fordi der i forvejen er mange helligdage i forårssemesteret, som vi skal styre udenom i skemaplanlægningen. Men vi ser, hvad vi kan gøre,” siger Finn Borchsenius. 

Lignende melding kommer fra Lise Wogensen Bach, der er prodekan for uddannelse ved Health.

”Som udgangspunkt forsøger vi på Health at holde dagen undervisnings- og eksamensfri. Fraset klinikforløb på medicin og tanduddannelser, hvor vi har ikke har mulighed for at pille en fredag ud hvert forår, hvor der i forvejen er mange helligdage”, oplyser hun i en mail til Omnibus.

Prodekanen tilføjer, at der i år var et enkelt fagmiljø, som ikke kunne gennemføre eksamener andre dage end den fredag, Kapsejladsen blev afviklet. Derfor blev eksamener afholdt på den pågældende fredag.

Også på Faculty of Natural Sciences bakker man op om ledelsens opfordring. Men det er de enkelte institutter, der afgør, om det er praktisk muligt at efterleve, oplyser prodekan for uddannelse, Kristine Kilså:

”Det er institutterne, der planlægger og udfører de studerendes undervisning, og det er derfor op til institutterne, hvorvidt Kapsejlads-dagen holdes undervisningsfri.”

Præcis hvordan de enkelte institutter greb det an i forbindelse med årets kapsejlads, har Kristine Kilså ikke et samlet overblik over. Men også hun påpeger, at datoen for årets kapsejlads blev udmeldt, efter at undervisningen for foråret 2022 var planlagt.

Arrangør: Vi kontaktede skemaplanlæggerne i efteråret

Frederik Gautier, der er den ene af de to arrangører bag dette års kapsejlads, fortæller, at arrangørerne allerede i efteråret tog fat i skemaplanlæggerne på fakulteterne og oplyste dem om datoen for Kapsejladsen 2022.

”Vi forsøgte netop at sørge for, at de rette personer kendte til datoen, inden forårssemesteret skulle planlægges, så man kunne undgå at lægge undervisning samme dag som Kapsejladsen,” siger han.

”Det samme opfordrer vi de kommende arrangører af næste års kapsejlads til at gøre,” siger han.  

Lige så hellig som juleaften

Ved Aarhus BSS er dagen for Kapsejladsen undervisningsfri, siger Morten Rask, der er prodekan for uddannelse ved Aarhus BSS.

”På Aarhus BSS er dagen for Kapsejladsen og dagen for Danmarks Største Fredagsbar lige så hellig som juleaften – forstået på den måde, at vi i undervisningsplanlægningen styrer uden om disse dage,” fortæller Morten Rask.

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra Arts inden redaktionens afslutning.

Korrekturlæst af Charlotte Boel