Omnibus prik

Universitetsledelsen vil afskaffe jubilæumsgaver

Universitetsledelsen vil afskaffe medarbejdernes jubilæumsgaver, fordi gaveordningen koster 400 arbejdstimer om året at administrere.

Et vasesæt fra Kähler er en af de syv gavevalgmuligheder, man har som 25- 40- og 50-årsjubilar på AU. Men universitetsledelsen foreslår nu at afskaffe jubilæumsgaverne. Pressefoto: Kähler

Fakta: Jubilæumsgaver

Ved 25- 40- og 50-årsjubilæum på universitetet får jubilaren et gratiale, et diplom, en gave og en fridag, ligesom mange også vælger at fejre det med en reception.

Man opsamler sin anciennitet til jubilæum som ansat i staten og kan derfor have anciennitet med sig fra tidligere arbejdspladser.

Administrationen af jubilæumsgaverne står fakulteterne og fællesadministrationen for. Ifølge universitetsledelsens sagsfremstilling løber det i alt op i 400 timer. 

Omnibus har bedt ST’s HR-afdeling uddybe, hvordan den administrer ordningen. Den oplyser, at der i løbet af 2018 har været omkring 60 jubilæer i ST, hvilket har betydet, at der er blevet forbrugt 69 arbejdstimer på det i HR-afdelingen. Det svarer til 0,04 årsværk. 

HR-afdelingen på ST estimerer, at der bruges en time per gave på ’håndtering’. Det dækker over kommunikation med jubilaren om valg af gave, kommunikation med instituttet, om hvor og hvornår den skal leveres, samt udbringning til instituttet. Dertil kommer tidsforbrug til bestilling af gaver fra leverandøren (en time per leverance tre gange årligt) samt modtagelsen af gaverne, der leveres på en palle, skal bæres indenfor og stables på HR-kontorerne (to timer per leverance). 

Afdelingen oplever, at antallet af jubilæer er holdvis stabilt.

Kilde: AU’s side om jubilæum og HR-afdelingen på ST.

To Kählervaser, en 12-års-rom fra Cubaney med tilhørende glas eller en Georg Jensen-dug. Det er nogle af de gavemuligheder, man har som 25-, 40- eller 50-årsjubilar på Aarhus Universitet. Men det står til at ændre sig nu. 

Universitetsledelsen foreslår nemlig, at ordningen opsiges 1. august i år.  

Og det er en stor skuffelse for mange medarbejdere, fortæller flere tillidsrepræsentanter.

”Den symbolske værdi i denne gave er utrolig stor – og den bliver kun større, hvis man fjerner den,” siger Lotte Thue Pedersen, der er fællestillidsrepræsentant for det teknisk og det administrative personale ved AU. 

”5 minutter her og 15 minutter der” bliver 400 timer 

Universitetsledelsens begrundelse for at ville fjerne gaveordningen er, at den i alt koster 400 arbejdstimer i bestilling, lagerføring og distribuering på de enkelte fakulteter og i fællesadministrationen.

De timer skal bruges andetsteds:

”Administrationscentrene angiver, at sådanne opgaver, som koster ’5 minutter her og 15 minutter der’, sker på bekostning af kerneopgaverne, såsom at rekruttere og ansætte medarbejdere. Ledelsen foreslår derfor, at kutymen med de særlige AU-gaver til medarbejderes jubilæum opsiges(…)” lyder ledelsens sagsfremstilling til Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), der skal drøfte sagen i dag fredag 22. februar.

Omnibus gerne have spurgt universitetsdirektør Arnold Boon, hvor mange jubilarer, der er om året på AU, om der er mulighed for at administrere gaveordningen på anden vis, og hvad den uddybende baggrund er for ledelsens forslag. Men universitetsdirektøren har ikke ønsket at udtale sig om sagen, før den har været forbi HSU. 

Baggrunden for forslaget kan administrationschef på ST, Niels Damgaard Hansen, dog hjælpe os med at komme nærmere.

 

Pressefoto: Uhrskov Vine

Begyndte med en presset HR-afdeling 

Det hele har formentlig taget sin begyndelse sidste forår, hvor HR-afdelingen på ST var i en trængt situation på grund af indførslen af den nye persondataforordning og overenskomstforhandlingerne 2018. 

”Vi var ekstremt pressede i en grad, så vi i HR var omkring en måned om at lave et stillingsopslag,” fortæller administrationschefen på ST, Niels Damgaard Hansen.

En forårsdag så han fra vinduet i sit kontor, at HR-medarbejderne var beskæftiget med en anden opgave, end han forventede:

”Jeg så, at de var ved at pakke en bil med papkasser, så jeg gik ned og spurgte: ”Hvad pokker er det, I gør?” De svarede, at de skulle ud med jubilæumsgaver, så vidt jeg husker, til Foulum. Vi tilsidesatte altså rekruttering af nye medarbejdere for at distribuere jubilæumsgaver.” 

Han mente, det var den helt forkerte prioritering og fortalte derfor Arnold Boon om besværet med at nå kerneopgaverne, når medarbejderne skulle ”bruge tid på at flytte papkasser.”

Var det med henblik på, at få opgaven flyttet eller for at få afskaffet jubilæumsgaverne?

”Det var for at vores HR skulle slippe for opgaven - enten ved at man helt undlader opgaven, eller ved at man måske kunne bruge en af de hjemmesider, hvor jubilaren selv bestiller sin gave.” 

Arkivfoto: Roar Paaske

Også administrationschefen kører med Kählervaser 

Ifølge Niels Damgaard Hansen stjæler gaveordningen mange af medarbejdernes arbejdstimer til bestilling, modtagelse, kommunikation med jubilaren og ikke mindst gaveuddelingen:

”Der ligger et stort logistisk arbejde i at flytte de her Kähler-vaser rundt. Det er måske kun én medarbejder, der bestiller gaverne hjem. Men når gaverne skal ud på institutterne, er der mange om at koordinere og bringe ud. Og jeg kører faktisk også med gaverne, for hvis jeg alligevel skal afsted, tager jeg kasser med,” fortæller administrationschef Niels Damgaard Hansen og understreger, at ST har geografi uden for Aarhus. 

HR-afdelingen på ST har opgjort, at den i 2018 har brugt 69 arbejdstimer på håndteringen af omkring 60 jubilæumsgaver. 

”Der er ingen af os, der er ude på at puste det op til noget stort. Vi har en interesse i, at der et ordentligt arbejdsmiljø i HR-afdelingen. Det ene er timerne, medarbejderne bruger på gaverne. Det andet er det mentale for medarbejderen i ikke at kunne få tid til de opgaver, de er ansat til at løse,” siger Niels Damgaard Hansen.

Som almindelig medarbejder – og måske kommende jubilar - vil administrationschefen også sagtens kunne undvære en jubilæumsgave:

”Det vil ikke betyde så meget for mig. Jeg vil da gerne have gratialet og receptionen, som er en god erkendtlighed. Det betyder meget mere – og det vil man jo stadig få,” siger han.

Men for andre AU-ansatte er der meget mere på spil i spørgsmålet om jubilæumsgaver.

Pressefoto: Kähler

Vil du have en vase?

Særligt en af tillidsrepræsentanterne har jubilæumsgaverne som en hjertesag. Det er Helle Colding Seiersen, der er fællestillidsrepræsentant for HK’erne på AU. 

For hende repræsenterer gaven meget mere end genstanden i sig selv:

”Man kan spørge sig selv om, om en Kähler-vase egentlig betyder noget. Svaret er ja. For den vase er et minde om, at man har været ansat på universitetet i måske 40 år – og den påskønnelse betyder noget.” 

Hun fortæller, at mange HK’erne på AU opfatter overvejelserne om en afskaffelse som udtryk for en manglende anerkendelseskultur på AU:

”Vi løber stærkere end nogensinde, og jeg kan mærke citronen er presset til det yderste. Og signalet om at man ikke kan få en vase til et 50-årsjubilæum forstærker den oplevelse. Man sparer så uendelig lidt på noget, der betyder så uendelig meget for nogen,” siger Helle Colding Seiersen.

Estimatet på 400 timer vil hun gerne se dokumenteret:

”Man skal jo alligevel holde styr på, hvornår nogen har jubilæum. Jeg tror simpelthen ikke på, at man bruger 400 timer alene på jubilæumsgaver. Det kan ikke passe. Og argumentet om, at jubilæumsgaver ikke er en kerneopgave, er jeg ganske enkelt uenig i. Jeg mener klart, at medarbejderpleje er en kerneopgave for en HR-afdeling.” 

Små sko 

Lotte Thue Pedersen, der er fællestillidsrepræsentant for det teknisk og det administrative personale ved AU, undrer sig også over ledelsens forslag.

”Det må være en meget lille udgift i forhold til, hvor glade loyale medarbejdere bliver for påskønnelsen. Kan det virkelig betale sig?” spørger hun.

Hendes eget bud er nej – til trods for at der tilsyneladende er stor forskel på, hvor meget værdi den enkelte medarbejder tillægger en jubilæumsgave: 

”Hvis du går en tur i parken og spørger 30 ansatte om, hvad det betyder for dem, vil du høre nogle meget forskellige holdninger. Hvis man kun har været her i fem år, betyder det som regel ikke så meget, men hvis du har været her i 24 år, så er det som regel noget andet. Det er meget individuelt.” 

Kubusstagen fra Mogens Lassen er én af de syv jubilæumsgaver, man som jubilar kan vælge imellem. Pressefoto: By Lassen.

At det er meget forskelligt, hvad jubilæumsgaverne betyder for medarbejderne, nikker fællestillidsrepræsentant Olav W. Bertelsen genkendende til. 

Ligesom han også forholder sig kritisk til forslaget om en afskaffelse:  

”Jubilæer er et af de eneste tidspunkter, hvor man kan give en gave fra institutionen, og det bør vi holde fast i. Det er rigtig fint at rationalisere det, så det ikke skal tage 400 timer at administrere, men at afskaffe det er at gå i for små sko,” siger Olav W. Bertelsen, der er fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale, samt det tekniske og administrative personale med akademisk baggrund.

De tre tillidsrepræsentanter vil til det kommende HSU-møde blandt andet spørge ind til, hvordan den nuværende ordning administreres og opgørelsen på 400 arbejdstimer. Derefter vil de drøfte med ledelsen, om administrationen måske kan forenkles ved for eksempel at begrænse jubilarernes nuværende syv gave-valgmuligheder.

Har du en forventning om, at I kan forhindre forslaget i at blive vedtaget?

”Det er ikke sikkert. Vi kan brokke os over det, men det er ledelsens beslutning,” siger fællestillidsrepræsentant Olav W. Bertelsen.

T.v. Pressefoto: Kähler

Fakta: Jubilæumsgaver

Ved 25- 40- og 50-årsjubilæum på universitetet får jubilaren et gratiale, et diplom, en gave og en fridag, ligesom mange også vælger at fejre det med en reception.

Man opsamler sin anciennitet til jubilæum som ansat i staten og kan derfor have anciennitet med sig fra tidligere arbejdspladser.

Administrationen af jubilæumsgaverne står fakulteterne og fællesadministrationen for. Ifølge universitetsledelsens sagsfremstilling løber det i alt op i 400 timer. 

Omnibus har bedt ST’s HR-afdeling uddybe, hvordan den administrer ordningen. Den oplyser, at der i løbet af 2018 har været omkring 60 jubilæer i ST, hvilket har betydet, at der er blevet forbrugt 69 arbejdstimer på det i HR-afdelingen. Det svarer til 0,04 årsværk. 

HR-afdelingen på ST estimerer, at der bruges en time per gave på ’håndtering’. Det dækker over kommunikation med jubilaren om valg af gave, kommunikation med instituttet, om hvor og hvornår den skal leveres, samt udbringning til instituttet. Dertil kommer tidsforbrug til bestilling af gaver fra leverandøren (en time per leverance tre gange årligt) samt modtagelsen af gaverne, der leveres på en palle, skal bæres indenfor og stables på HR-kontorerne (to timer per leverance). 

Afdelingen oplever, at antallet af jubilæer er holdvis stabilt.

Kilde: AU’s side om jubilæum og HR-afdelingen på ST.