Universitetsvalg 2021: Mød spidskandidaterne til bestyrelsen her

I næste uge begynder universitetsvalget, og her kan du møde de tre spidskandidater fra Konservative Studenter, Frit Forum og Studenterrådet, der kæmper om en enkelt plads i Aarhus Universitets bestyrelse.

Matias Tidemand Sørensen (Konservative Studenter), Kirstine Haurum (Frit Forum Århus) og Jonathan Rossen (Studenterrådet) stiller alle op til AU's bestyrelse ved universitetsvalget i næste uge.

Om universitetsvalget

Valget finder sted fra mandag 8. november kl. 9 til og med torsdag 11. november kl. 16.

I år er det kun studerende og ph.d.-studerende, der kan stemme ved universitetsvalget. Valget foregår digitalt.

Hvad skal du stemme om?

Studerende skal vælge repræsentanter til:

• AU’s bestyrelse – universitetets øverste myndighed

• Det akademiske råd på dit fakultet

• Studienævnet på din uddannelse

Ph.d.-studerende

Hvis du er indskrevet som ph.d.-studerende og ansat på AU, skal du vælge repræsentanter til:

• Det akademiske råd på dit fakultet

• Dit ph.d.-udvalg

Hvis du er indskrevet som ph.d.-studerende på AU og ansat i f.eks. Region Midtjylland eller er erhvervs-ph.d.-studerende, skal du vælge repræsentanter til:

• AU’s bestyrelse – universitetets øverste myndighed

• Det akademiske råd på dit fakultet

• Dit ph.d.-udvalg

Hvis du er både kandidatstuderende og ph.d.-studerende på del A af fleksibelt forløb, f.eks. 4+4 eller 3+5, skal du vælge repræsentanter til:

• AU’s bestyrelse – universitetets øverste myndighed

• Det akademiske råd på dit fakultet

• Dit ph.d.-udvalg

• Studienævnet på din uddannelse

 Læs mere på AU’s officielle valgside

Det er tid til, at du skal bruge din stemme. På mandag begynder universitetsvalget, og du kan blandt andet være med til at bestemme, hvem der skal repræsentere dig i AU’s bestyrelse. Det er bestyrelsen, der vedtager AU's strategi og universitetets budget. Det er også bestyrelsen, der ansætter rektor.

Tre studenterpolitiske organisationer stiller op til valget, og her kan du møde spidskandidaterne fra henholdsvis Konservative Studenter, Frit Forum og Studenterrådet.

Matias Tidemand Sørensen (Konservative Studenter)

Alder: 25 år 
Studie: Kandidat i teologi 
Poster: Formand for Konservative Studenter
Oprindeligt fra Vildbjerg 
Fritid: Svømmetræner i AGF og studenterpolitiker 

Hvad fik dig til at engagere dig i studenterpolitik? 
Jeg har altid haft interesse for politik, og så opdagede jeg, at der var en forening, hvor man kunne mødes omkring et borgerligt værdisæt. De havde gode arrangementer, og så kom jeg med. Det tiltrak mig også, at det ikke kun er konservative idéer, men en bred borgerlig forening. For mig handler det meget om at tale med nogle, som man deler noget med, og derfra bliver mere nuanceret i sine borgerlige politiske opfattelser. 

Hvorfor er univalget vigtigt at forholde sig til? 
Som studerende er det vigtigt, fordi det er der, du kan få indflydelse på dit eget studie. Det gælder hele vejen op fra studienævn og pensum til bestyrelsen og universitetets retning. Univalget er for min forening også en måde at vise, at der findes borgerlige studerende. Især fra mediernes side er der en tendens til at skære studerende over en kam som venstreorienterede, og det er alle studerende ikke. Det er vigtigt for os at vise. Det bruger vi også universitetsvalget til. 

Hvorfor er der ikke flere, der stemmer ved universitetsvalget? 
Jeg tror, det handler om uvidenhed. Det, vi hører, når vi står og deler kaffe ud, er, at de studerende ikke ved, hvad universitetsvalget er. Jeg tror også, at det handler meget om, at man kommer her for at uddanne sig og få et arbejde. Man er her i fem år, og tiden skal bare gå. Samtidig har folk utroligt mange interesser ved siden af, og jeg tror, universitetsvalget kommer langt nede på prioriteringslisten. Jeg tror også, man kan være i tvivl, om det batter noget. 

Hvad vil du gøre for at højne stemmeprocenten? 
Vi kan markere os i valget. Det synes jeg også, at vi gør og har gjort i mange år. Jeg forstår ikke dem, der kommer på sidste dag i valget og siger "Nå, var der valg?" for det burde man kunne se. Det er svært at sige, hvad vi mere kan gøre, men man kan blive ved med vedholdende at føre valgkamp og sørge for, at flere studerende stemmer igen ved det næste valg. Jeg mener også, at universitetet har et ansvar for at få præsenteret studenterpolitik ude på uddannelserne. Vi mener, at der i rusugen skal være en obligatorisk præsentation af studenterpolitik og strukturen bag den medbestemmelse, man som studerende kan have. 

Nævn en sag, du kæmper for
Personligt mener jeg, at man har ret til at afholde et specialeforsvar mundtligt. Jeg synes, det er fladt, at man afslutter sin tid på universitetet med at få en mail. Samtidig er det fagligt vigtigt for den studerende, der har arbejdet i et helt semester og afleverer en skriftlig opgave, at kunne overlevere sin viden mundtligt. Derfor mener jeg, at alle skal have ret til at afholde et specialeforsvar.

Nævn en sag, du kæmper imod
Vi mener sammen med borgerlige studerende fra andre universiteter, at ytringsfrihed, forskningsfrihed og tankefrihed skal styrkes. Derfor bryder vi os ikke om den identitetspolitik, som skyller ind over universiteterne i den vestlige verden. Vi mener ikke, at det har ramt AU i så høj grad som for eksempel KU. Det er vi glade for, men jeg tror, at vi er nødt til at være nogle, der siger, at det håber vi ikke sker her. Hele den her cancel culture er vi meget imod. Vi er imod, at man laver pensumlister med for eksempel målsætninger for, hvor mange kvindelige forfattere der skal være. Det bliver for firkantet og bureaukratisk. Der skal være frihed for underviserne til at vælge, hvad der er bedst for de studerende i ethvert givent fag. 

Kirstine Haurum (Frit Forum Århus)


Alder: 24 år
Studie: Kandidat i diakoni
Poster: Formand for Frit Forum Århus
Oprindeligt fra Silkeborg 
Fritid: Arbejder, dyrker musik og er studenterpolitiker

Hvad fik dig til at engagere dig i studenterpolitik?
Jeg havde været med i DSU i Silkeborg i en kort periode. På første semester af statskundskab fik jeg øje på Frit Forum og genkendte et ansigt fra DSU. Så fik jeg i løbet af studiestartsmessen og univalget 2017 et indtryk af, hvad de lavede og tænkte, at det var et oplagt fællesskab at opsøge, da jeg lige var flyttet til en helt ny by. Det var oplagt, at det blev politik for mig. 

Hvorfor er univalget vigtigt at forholde sig til? 
Det er vigtigt, fordi det er her, du kan få indflydelse på din hverdag. Man tænker måske, at det er nemmere på gymnasiet gennem elevrådet, men det er lige så vigtigt, når du er universitetsstuderende. Hvis du er utilfreds med noget, har du muligheden for at bruge din stemme, som forhåbentlig konverteres til indflydelse. Problemet er, at vi har svært ved at udbrede vigtigheden af universitetsvalget til de studerende, så vi har intensiveret dialogen med universitetet med henblik på sammen at få flere til at stemme. 

Hvorfor er der ikke flere, der stemmer? 
Det er nok, fordi de studerende tænker, at de er relativt kort tid på universitetet. Man har måske den opfattelse, at strukturerne er så faste, at de ikke er til at rokke med i de fem år, man er her. Men der er forskellige organer fra bestyrelsen til akademisk råd og lokale studienævn, hvor man kan ændre tingene. Jeg har selv siddet i studienævnet på Statskundskab, og der er det meget håndgribelige ting, man arbejder med. Jeg tror desværre, at de studerende måske ikke helt er klar over de forskellige lag, de kan få indflydelse i. 

Hvad vil du gøre for at højne stemmeprocenten?
For Frit Forum og mig handler det om at være til stede på universitetet nu og op til universitetsvalget. Vi har siddet sammen med Konservative Studenter, Studenterrådet og universitetsrepræsentanter og snakket om, hvordan vi kan gøre en fælles indsats for at højne stemmeprocenten. Vi har snakket om Facebook, hvor universitetet gerne vil reklamere for de forskellige kandidatforeninger. Derudover skal vi i Frit Forum hele tiden sige til folk, at de skal huske at stemme samt forholde sig til, hvad de stemmer til. 

Nævn en sag, du kæmper for
For os er trivsel vigtigt. Det er både i lyset af corona og generelt, hvor vi kan se, at de studerende er udfordrede. Vi mener, at trivsel og fagligt overskud går hånd i hånd, og derfor bør der skydes mere energi i tiltag som trivselssamtaler på studierne, mentorordningerne, promovering af studenterpræster og hjælp til bekæmpelse af eksamensangst. Et andet aspekt er, at universitetet bliver bedre til løbende at gøre de studerende opmærksomme på deres kompetencer. De fleste studerende må kende følelsen af ikke at kunne mærke deres fremskridt, så hvis universitetet i løbet af uddannelserne kan iklæde de studerende viden om, hvordan netop de gør sig værdifulde på arbejdsmarkedet med det, de lærer, tror jeg, at det kan højne den faglige selvtillid hos mange. 

Nævn en sag, du kæmper imod
Ikke-lydhør kantinedrift, hvad angår priser og udvalg og herunder alternativer til kød. Jeg tror for eksempel, at dagene er talte for wraps, der udelukkende består af tortilla-folder og rødkål, hvis det står til en væsentlig gruppe kantinebrugere. Derudover er vi imod den ringe tilgængelighed for handicappede på universitetet, hvilket ombudsmanden i 2017 havde kritiske bemærkninger til. Et eksempel er foreningsgangen på statskundskab, som er umulig at tilgå, hvis du sidder i kørestol. Gangen er et knudepunkt for det sociale liv på studiet, og man må føle sig ualmindeligt ekskluderet, når man ikke kan komme dertil og derfra.

Jonathan Rossen (Studenterrådet ved Aahus Universitet)

Alder: 23 år
Studie: Kandidat på uddannelsesvidenskab
Poster: Medlem af Uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab
Medlem af Studienævnet på DPU
Medlem af Institutforum på DPU
Medlem af Akademisk Råd, Arts
Medlem af Omnibus' redaktionskomité
+ flere
Oprindeligt fra Højbjerg
Fritid: Vikingekriger i Ask og studenterrepræsentant

Hvad fik dig til at engagere dig i studenterpolitik? 
Efter studiestarten på mit 1. semester blev jeg blev spurgt, om jeg ville lave et skriftligt notat som evaluering på studiestarten. Det ville jeg gerne, og jeg udarbejdede et notat om, hvordan de studerende på min årgang havde oplevet studiestarten, og det blev modtaget rigtig godt. Derefter blev jeg inviteret med til et møde hos mit lokale fagråd for at tale på mine medstuderendes vegne, og så rullede snebolden.  

Hvorfor er univalget vigtigt at forholde sig til? 
Fra første dag, man træder ind ad døren, har man mulighed for at præge sin undervisning, sit eget studie, institut og i sidste ende fakultet og universitet. Universitetsvalget er enormt vigtigt, fordi det tillader de studerende at kunne skabe et universitet, der er formet af de studerende til de studerende. Universitetsvalget er muligheden for at synliggøre universitetets formbarhed og muligheden for at præge universitetets retning. De studerende er blodet, der strømmer gennem universitetet. Vi skal ikke have, at blodet størkner eller bliver for gammelt. Universitetsvalget er en måde at sikre, at hjertet pumper friskt blod ud i årerne. 

Hvorfor er der ikke flere, der stemmer? 
På den ene side er universitetsvalget fjernt, og på den anden side kan det virke ligegyldigt. Den almene studerende har ikke berøring med bestyrelsens strategier eller økonomien. Man bekymrer sig heller ikke nødvendigvis om specielle initiativer. Den almene studerende er rigtig god til én ting, og det er at studere. Jeg tror, langt de fleste vælger at se bort fra muligheden for at forandre universitetet, især når det handler om at stemme om noget, de vurderer ubetydeligt. De ser ikke nødvendigvis forandringerne. Jeg tror, de færreste ved, at AU har en diversitetspolitik og en klimastrategi. 

Hvad vil du gøre for at højne stemmeprocenten? 
Grundlæggende handler det om at integrere de nærmeste politiske organer noget mere i undervisningen. De studerende og ansatte, der sidder i råd og nævn, skal ud blandt studerende og ansatte for at berette om, hvad der sker i studienævnet og akademisk råd. Man bør integrere studenterrepræsentanterne noget mere i hverdagen på studiet. Sørg for, at møderne ikke bliver afholdt for en lukket kreds, men at det er møder, som kommer ud i verden. 

Nævn en sag, du kæmper for
Som spidskandidat for Studenterrådet er det ikke mine sager, men de studerendes sager. Jeg synes især, at trivsel har været et stærkt underprioriteret element på AU i mange år. Vi vil gerne skabe en større bevidsthed omkring foreningslivet. Synligheden og anerkendelsen af de frivillige har været meget begrænset. Frivilligheden er afgørende for, at universitetet er mere end bare undervisning. Det skaber debatklubber, revyer og fredagsbarer. Alt det, der giver liv. Det synes jeg skal opprioriteres, og det skal anerkendes og understøttes af universitetet. Vi skal se på, hvordan vi gør universitetet til andet end bare læsesale, grupperum og forelæsningslokaler. Vi skal gøre det til et sted, hvor foreninger og studerende kan mødes og trives. I kølvandet på corona har der været fokus på trivsel, og det skal der fortsat være.  

Nævn en sag, du kæmper imod
En af de ting, som jeg mener er relevant at kæmpe imod, er øget digitalisering af undervisning. Jeg mener ikke som sådan, at en øget digitalisering er dårligt. Problemet med mange af vores it-satsninger er, at de ikke tænkes ind i det pædagogiske og forskningsmæssige, der er vores virke på universitetet. Det må endelig ikke blive en øget digitalisering uden hensyntagen til fagligheden. 

Korrekturlæst af Charlotte Boel