Yes, vi vandt!

Tre interne medlemmer fortsætter i AU’s bestyrelse og får selskab af to nye ansigter. Valget var igen i år kendetegnet ved en lav stemmeprocent, og så valgte mange studerende og videnskabelige medarbejdere at stemme blankt.

De nye interne medlemmer af AU’s bestyrelse: fra venstre professor Susanne Bødker, lektor Søren Pold, teamleder Anna Louise Plaskett, studerende Sarah Yde Junge og studerende Lieve Vermeulen. Foto: Lars Kruse

Ny i bestyrelsen er teamleder Anna Louise Plaskett, der afløser Bertha P. Beck Mortensen som repræsentant for det teknisk-administrative personale.

Også de studerende har valgt ny repræsentant som den ene af de to studenterrepræsentanter i bestyrelsen. Lieve Vermeulen erstatter Andreas Birch Olsen, mens Sarah Yde Junge fortsætter yderligere to år.

Mindst udskiftning er der blandt det videnskabelige personale. Professor Susanne Bødker får fire år mere i bestyrelsen. Og lektor Søren Pold, der siden sommer har været konstitueret medlem af bestyrelsen, efter at Peter Bugge trak sig fra posten, fortsætter også.

Vi skal se på sammenhængen

Selvom Anna Louise Plaskett er valgt til bestyrelsen som repræsentant for det teknisk-administrative personale, ser hun sig som repræsentant for alle medarbejdere på AU – både VIP og TAP.

Interne medlemmer i AU’s bestyrelse pr. 1. februar 2016

• Anna Louise Plaskett, teamleder, Administrationscenter Arts, Forskning og Talent, repræsentant for det teknisk-administrative personale (ny i bestyrelsen)

• Sarah Yde Junge, kandidatstuderende, statskundskab, repræsentant for studerende (i bestyrelsen siden februar 2015)

• Lieve Vermeulen, kandidatstuderende, Human Security, repræsentant for studerende (ny i bestyrelsen)

• Susanne Bødker, professor, Institut for Datalogi, repræsentant for det videnskabelige personale (i bestyrelsen siden februar 2012)

• Søren Pold, lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, repræsentant for det videnskabelige personale (konstitueret medlem siden august 2015)

Du kan læse mere om de interne medlemmer af AU’s bestyrelse på omnibus.au.dk/au-valg

Ud over valget til bestyrelsen blev der også stemt nye repræsentanter ind i studienævn, akademisk råd og ph.d.-udvalg – se alle valgresultaterne på au.dk/valg

»Jeg har gode kontakter i TAPklubben, til fællestillidsrepræsentanter fra TAP-organisationerne og står også til rådighed for AC-TAPKlubben. Og som teamleder for ph.d.-administrationen på Arts har jeg også min gang ude på institutterne og taler med mange VIP’er. De kontakter vil jeg bruge til løbende at få feedback fra miljøerne.«

I bestyrelsen vil Anna Louise Plaskett især gerne sætte fokus på, hvordan beslutninger fra toppen påvirker medarbejderne på gulvet – og ikke mindst, hvordan beslutninger et sted i organisationen også rammer andre steder.

»Hvis man tager skyklapper på og ikke ser på sammenhængene, mister vi sammenhængskraften og den overordnede styring. Det er et problem, når man for eksempel sparer i ét vicedirektørområde uden at skele til, hvordan det påvirker den øvrige organisation, og opgaverne så bare bliver mast videre ud i systemet. «

Stå ved, at AU uddanner dygtige kandidater

Kandidatstuderende Lieve Vermeulen, der er ny studenterrepræsentant i bestyrelsen, vil bruge sine kræfter på at kæmpe mod reformer som fremdriftsreformen og dimensioneringen, der efter hendes mening er med til at udvande kvaliteten af uddannelserne.

Og så vil hun gerne arbejde for en mere positiv omtale af studerende. Et rigtigt godt sted at starte det arbejde er fra toppen i universitetets øverste myndighed, mener hun.

LÆS OGSÅ: Interviews med kandidaterne på Omnibus' valgsite (link fjernet 2/3/2020, red.).

»Studerende bliver ofte omtalt som sløve og dovne, og den diskurs vil jeg gerne være med til at vende. Jeg vil gerne opfordre ledelsen til at stå ved, at universitetet uddanner dygtige kandidater – og også meget gerne, at de lidt mere proaktivt går ud i medierne og siger det.«

Kun en femtedel stemte

De interne medlemmer i bestyrelsen må igen i år indse, at de ikke kommer til at tale deres medstuderendes og kollegers sag med et tungtvejende mandat i form af høj stemmeprocent i ryggen. For selvom stemmeprocenten i år var højere end ved valget både i 2013 og 2014, benyttede kun 21 procent af de stemmeberettigede studerende og ansatte sig af muligheden for at få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dem i universitetets øverste myndighed.

LÆS OGSÅ: Dejligt at se så mange, der er kommet… ud af 11.000…

Mange stemte blankt

I den forbindelse er det også bemærkelsesværdigt, at mange af de studerende og VIP’er, der stemte ved valget, stemte blankt. Det gjorde sig gældende for 12 procent af de studerende og knap 14 procent af VIP’erne.

Et bud på en årsag kan ifølge Studenterrådet være stem blankknappens størrelse og placering i det digitale valgsystem og det faktum, at man ikke blev bedt om at bekræfte sin blanke stemme, som det ellers var tilfældet, når man stemte på en kandidat eller en liste.

Oversigt over udviklingen i stemmeprocenten til valg på AU. Grafik: Astrid Reitzel