Aarhus Universitet: Nej tak til fredning

Der er delte meninger om, hvorvidt en fredning af Universitetsparken med udvalgte AU-bygninger er en god idé. Mens arkitekter og borgere hilser en fredning velkommen, protesterer Aarhus Universitet mod en fredning. Transportministeriet og Bygningsstyrelsen bakker som ejere universitetet op på flere punkter.

Aarhus Universitets campus i Aarhus med Universitetsparken i centrum er flere gange blevet udpeget som værende blandt de smukkeste campusbyggerier i verden. Nu vil Slots- og Kulturstyrelsen frede det for eftertiden. Photo: Ida Jensen, AU Foto