Omnibus prik

AU begår fejl - igen: Minister vil have forklaring

Miljø- og Fødevareminister Lea Wermelin kalder det meget utilfredsstillende, at der gentagne gange er konstateret fejl i de beregninger på miljøområdet, som AU leverer til Miljø- og Fødevareministeriet.

For tiden har AU ikke den største stjerne hos miljø- og fødevareminister Lea Wermelin (S)...
Seniorrådgiver Hans Thodsen fra Institut for Bioscience i Silkeborg. Foto: Privat.

"Det er meget utilfredsstillende at konstatere, at der har været fejl i opgørelsen af kvælstofudledningerne, og at fejlen har betydning for data helt tilbage fra 1990."

Sådan skriver miljø- og fødevareminister Lea Wermelin (S) i et brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg onsdag i denne uge. Baggrunden for henvendelsen til udvalget er, at ministeren har fået en redegørelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet, hvor det fremgår, at forskere på AU har begået fejl i deres beregninger af mængden af kvælstof, der udledes i havene omkring Danmark. 

Den nye redegørelse fra DCE kommer blot to måneder efter, at Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) måtte beklage, at der var fejl i beregninger fra DCA til Miljø- og Fødevareministeriet.

Væsentlige fejl i faglige produkter fra Aarhus Universitet

Ministeren lægger i sit brev til udvalget ikke skjul på, at hun er mindre fornøjet med, at der igen er fejl i de beregninger på miljøområdet, som AU leverer til ministeriet - og som danner grundlag for politiske beslutninger i Folketinget. Lea Wermelin formulerer sig på følgende vis:

"Der har desværre i den senere tid været flere eksempler på væsentlige fejl i faglige produkter fra Aarhus Universitet. Miljø- og Fødevareministeriet vil derfor tage en dialog med universitet på højt niveau og bede universitetet om at udarbejde en handleplan for øget kvalitetssikring af de produkter, universitetet leverer til ministeriet."

Havde for travlt - burde have sagt fra 

Seniorrådgiver Hans Thodsen fra Institut for Bioscience i Silkeborg er hovedforfatter bag rapporten "Vand 2018"  - en af de såkaldte NOVAVA-rapporter, der blev udgivet først i december sidste år. NOVANA er et nationalt overvågningsprogram for vand og natur, hvor forskere bidrager med viden om den danske naturs tilstand.

Også Hans Thodsen er ærgerlig over situationen. Især fordi han set i bagklogskabens lys mener, at forskerne bag rapporten kunne have undgået at havne her. Han forklarer, at da forskerne før udgivelsen af rapporten foretog en kvalitetssikring af nye beregningsmodeller og beregningsmetoder, så resultaterne fornuftige ud som helhed.

"Jeg ved, det lyder som en dårlig undskyldning, som ingen kan bruge til noget i dag. Men vi havde enormt travlt, og det var baggrunden for, at vi ikke løb det så minutiøst igennem, som vi burde på daværende tidspunkt. Vi burde have sagt fra. Sagt, at vi blev nødt til at rykke deadline i hvert fald for vores bidrag til NOVANA-rapporterne."

Hans Thodsen forklarer videre, at han og de andre forskere bag rapporten opdagede, at kvalitetssikringen af de nye beregningsmetoder og -modeller ikke var god nok, da andre forskere gør opmærksom på, at der er noget, de ikke kan få til at stemme, når de bruger de nye tal inden for deres forskningsfelt.

"Vi opdagede på den baggrund, at tallene svingede mere end de plejede fra år til år, og at vi ikke blot kunne forklare det med de nye metoder. Derfor gik vi det hele nøje igennem igen. Og måtte til sidst konstatere, at vores første beregninger ikke var baseret på et tilstrækkeligt solidt grundlag."

Hans Thodsen skal torsdag 6. februar være med til at give en forklaring på det skete til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Der ud over har miljø- og fødevareminister Lea Wermelin bedt om at få uddybet den redegørelse, som DCE har udsendt.