AUs bestyrelse mødt med hold kæft-aktion med deltagelse af 40-50 studerende

Bestyrelsen for AU fik uventede gæster under sit møde i dag i rektoratet på Nordre Ringgade i Aarhus

De studerende fra bevægelsen "Et andet universitet" ved rektoratet forud for dagens bestyrelsesmøde i Frandsensalen. Foto: Lars Kruse
Mange af de studerende fik hurtigt sved på panden iført varme vinterjakker i det mere end lune bestyrelseslokale. Foto: Lars Kruse
Malede fodsåler skal illustrere de studerende oplevelse af at blive trådt på i forbindelse med den førte uddannelsespolitik. Foto: Lars Kruse
De studerende fulgte pænt opfordringen til at forlade Frandsensalen, da bestyrelsen nåede til de lukkede punkter på dagsordenen. Foto: Lars Kruse
Bevægelsen "Et andet universitet" indledte deres protestaktion med en demonstration om formiddagen ved rektoratet. Foto: Lars Kruse
Kom og hold kæft lød opfordringen i forbindelse med "Et andet universitets" protestaktion på AU. Foto: Lars Kruse

Sølvfarvet gaffatape, malede aftryk af fodspor på tøjet og svedperler på panden. Sådan kan det syn kort beskrives, som i dag, onsdag 17. december,  var at skue i Frandsensalen i rektoratet på Nordre Ringgade i Aarhus.

Her holdt AUs bestyrelse sit sidste møde for i år, og 40-50 studerende fra bevægelsen "Et andet universitet" benyttede lejligheden til at markere deres utilfredshed med en protestaktion. 

Studerendes og medarbejderes stemmer ikke hørt

Bevægelsen mener ikke, at de studerendes og medarbejdernes stemmer bliver hørt på universiteterne i dag blandt andet som en følge af ændringerne i universitetsloven fra 2003, hvor bestyrelserne på universiteterne fik et flertal bestående af eksterne medlemmer fra for eksempel erhvervslivet.

Dimensionering på dagsordenen

Bestyrelsen havde orientering om dimensioneringsplanerne som et af punkterne under den åbne del af bestyrelsesmødet. Prorektor Berit Eika orienterede kort om konsekvenserne af planerne for AU til næste år - og i de kommende år frem mod 2018.

Flere bestyrelsesmedlemmer spurgte efterfølgende ind til kriterierne for udvælgelse af uddannelser, der skal tilpasses som følge af kravene til AU i relation til dimensioneringsplanen. Ingen af de medlemmer, der spurgte ind til sagen, virkede ligefrem imponerede over metoden for udvælgelse af uddannelser, der vil blive ramt på AU i 2015. Blandt andet brugte flere ordet "grønthøster" i den forbindelse.

Uddannelseskvalitet - ikke kun erhvervsrelevans

Rektor Brian Bech Nielsen bemærkede til dette, at han så frem til, at ledelsen på AU nu har 2015 til at finde en fremgangsmåde, der vil give mest mening i forhold til dimensionering for de kommende år. Rektor pointerede samtidig, at inddragelse af kompetencer i de faglige miljøer vil være en del af den forestående proces, og ikke mindst betonede Brian Bech Nielsen, at kvalitet i uddannelserne, der udbydes på AU,  vil være et parameter - og altså ikke udelukkende relevans i relation til det bestående arbejdsmarked.    

Bestyrelsen for Aarhus Universitet


Fakta

Bestyrelsesmøder på AU er offentlige

Bestyrelsens møder er offentlige. Sager kan dog behandles for lukkede døre, hvis det på grund af sagens beskaffenhed findes nødvendigt. Alle personsager, sager, hvor der indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre.

Forretningsorden for bestyrelsen