Dekan på Arts: For tidligt at tale om lukning af uddannelser

Konstitueret dekan på Arts Johnny Laursen vil ikke spå om lukninger af uddannelser og afskedigelser af medarbejdere på fakultetet før fagmiljøerne er blevet inddraget i dimensioneringsplanerne. I alt skal Arts skære 440 bachelorpladser i løbet af de næste fire år.

Foto: Lars Kruse

Det er næppe nogen nyhed, at humaniora bliver hårdest ramt af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens (R) dimensioneringshammer. Men nu er tallene for AU og landets øvrige universiteter endelig faldet helt på plads.

Konstitueret dekan på Arts Johnny Laursen er fortrøstningsfuld. 

"Jeg synes det er en stor udfordring, men vi tager den med fatning. Hvis vi ser tilbage på processen, så var der nogle af de første udmeldinger, der var helt uspiselige for universiteterne. Der er undervejs opnået visse forbedringer, først og fremmest en længere indfasningsperiode, som gør det muligt for os at at arbejde realistisk med at nå de mål, vi skal nå"

Ud af de i alt 650 bachelorpladser, som skal reduceres på AU fra 2015 til 2018 har Arts fået til opgave at finde de 440. Det svarer til mere end to tredjedele.  

De første 70 pladser, som er det antal, der efter planen vil blive skåret på Arts det første år, er blevet fastlagt af fakultetsledelsen. De efterfølgende års beskæringer vil blive fordelt på baggrund af drøftelser i de lokale miljøer, fremgår det af en pressemeddelelse fra universitetsledelsen.

Johnny Lauersen uddyber:

"Beslutningen om, hvordan vi fordelte vores dimensionering blev taget under meget stort tidspres. Sådan var vilkårene nu engang, som blev sat fra blandt andet ministeriet".

Derfor er der heller ikke nogle fag, som bliver lukket det første år.

"Vi tager ikke beslutninger om at lukke fag så let. Det kan man jo ikke gøre hen over et par få uger. Du kender jo vores forhistorie på fakultetet og universitetet som helhed med de organisatoriske ændringer, der har været. En af vores vigtigste målsætninger er at inddrage medarbejdere og studerende i beslutningerne i god tid forud. Derfor har vi ønsket at sikre os tid til at have ordentlige drøftelser på institutter og i studienævn og samarbejdsorganer om, hvordan vi sammen løfter opgaven," siger Johnny Laursen.

Den proces vil ifølge dekanen løbe hen over foråret 2015.

Kommer vi til at se nedlukninger af fag fra 2016?

"Det kan vi ikke sige noget om nu. Vi må først høre de lokale miljøers holdning til, hvordan de mener, vi skal løfte opgaven."

Men er det sandsynligt, vi vil se nedlukninger af fag?

"I stedet for at spå, vil jeg hellere høre, hvad studienævnet har at sige."

Kommer dimensioneringen til at koste afskedigelser?

"Det er jo et beslægtet spørgsmål. Der bliver jeg nødt til at sige det samme. Først må vi høre hvad indmeldingerne er fra de forskellige fagmiljøer. Én opgave er at skulle reducere studiepladser og samtidig få uddannelserne til at hænge godt sammen. Desuden er der opgaven med at løfte de økonomiske konsekvenser af færre studerende. Derfor vil det også være forkert af mig at gå ud og spå, når vi ikke har nogle indmeldinger fra fagmiljøerne."

Hvad vil du sige til de ansatte, som kan være bekymrede over fremtiden?

"De er ansat på et stort og stærkt universitet. Vi har også et stort og robust fakultet, som de hører hjemme på. Så de har grund til fortrøstning og ro. Dette her er en opgave, som vi løfter i samarbejde. Desuden vil folk have mulighed for at føre samtaler med de lokale ledelser og fakultetsledelsen i løbet af foråret. Så det er ikke sådan, at der ikke vil være information om udviklingen løbende."