Flest VIP eller TAP blandt de højest lønnede på AU?

Døm selv: Her er listen med titler og lønninger på de 70, der får mest i løn.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) er af Uddannelses- og Forskningsudvalget blevet bedt om at svare på følgende spørgsmål:

”Ministeren bedes oplyse, om det er korrekt, at de 70 højest lønnede på Aarhus Universitet er ansat i administrationen?”

Sofie Carsten Nielsen skriver blandt andet i sit svar til udvalget:

”Ministeriet har udarbejdet en oversigt de 70 højest lønnede medarbejdere på Aarhus Universitet. Denne oversigt indeholder i hvert fald 15 egentlige videnskabelige medarbejdere (professorer og henholdsvis en seniorforsker, en seniorrådgiver og en lektor). Med henvisning hertil kan det ikke bekræftes, at de 70 højest lønnede på Aarhus Universitet er ansat i administrationen.”

Professor emeritus: 70 af de højest lønnede er ansat i administrationen

At de 70 højest lønnede på AU er ansat i administrationen er et skøn, som professor emeritus Martin Paldam fra Institut for Økonomi er nået frem til i en analyse af reorganiseringen af AU. Dette skøn er oplyst som baggrund for spørgsmålet fra Uddannelses- og Forskningsudvalget til uddannelses- og forskningsministeren.

Professoren fremførte senest sit skøn i en artikel i Information mandag 5. maj med overskriften ”Administrationen får toplønninger på Aarhus Universitet.”

Rektor: Administrationen dominerer ikke lønningslisten på AU

Rektor Brian Bech Nielsen er i samme artikel citeret for, at han ikke mener, at administrationen dominerer lønningslisten på AU.

”42 af dem, der står på listen, har videnskabelige ledelsesposter. Det er dekaner, institutledere, centerledere, rektor og prorektor, som alle har en videnskabelig baggrund. En meget stor del af dem er ovenikøbet professorer,” siger rektor.

Han er desuden citeret for:

”Hvis du definerer alle institutledere, dekaner, rektor og prorektor som en del af administrationen, bliver tallet selvfølgelig højere. Men det er ikke den selvforståelse, jeg har. Jeg opfatter denne gruppe som faglige personer, men med en ledelsesrolle.” 

Universitetsdirektør: 75 procent af de højest lønnede har videnskabelig baggrund

Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen har på baggrund af artiklen i Information også reageret. I en nyhed på medarbejdere.au.dk går han i rette med Informations udlægning ved at fremhæve, ”at mere end 75 procent af de højest lønnede har videnskabelig baggrund, bedriver forsknings- og uddannelsesledelse og er tilknyttet hovedområderne.”

Døm selv

Tilbage står at se ministeriets liste over de 70 højest lønnede på Aarhus Universitet. Omnibus har bedt om aktindsigt i listen (vi har slettet navne). Her er den. Døm selv.


Dokumentation:

Uddannelses- og Forskningsministeriets opgørelse over de 70 højest lønnede på Aarhus Universitet (vi har slettet navne)

Spørgsmål fra Uddannelses- og Forskningsudvalget og svar fra uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen om de 70 højest lønnede på Aarhus Universitet

Artikel fra Information mandag 5. maj: Administrationen får toplønninger på Aarhus Universitet

Jørgen Jørgensens kommentar på medarbejdere.au.dk: Information om de 70 højest lønnede på Aarhus Universitet

Professor emeritus Martin Paldams analyse: The Public Choice of University Organization