Institutleder kendte til Danish Crowns rettelser i bestilt AU-notat, men undlod at bringe det op i intern gennemgang: "Resultaterne fejlede ingenting"

Et AU-notat om svinekøds klimapåvirkning bestilt af Danish Crown i 2019 kritiseres nu for at bryde med armslængdeprincippet. Institutleder kendte til notatet og det problematiske samarbejde, men vurderede ikke, der var grund til at bringe det op i forbindelse med AU’s interne undersøgelse efter oksekødssagen i 2019.

Jørgen E. Olesen er institutleder på Institut for Agroøkologi. Photo: Lars Kruse/AU Foto