Hver syvende studerende på Aarhus Universitet føler sig ensom

Fire ud af fem studerende føler sig rigtigt godt tilpas på Aarhus Universitet, men samtidig føler hver syvende studerende sig ofte eller altid ensom, ligesom hver syvende studerende har stærke stresssymptomer. Sådan lyder nogle af resultaterne fra AU’s Studiemiljøundersøgelse 2023. Der er ikke meget, der har ændret sig i besvarelserne, siden undersøgelsen sidste gang blev foretaget i 2021.

Photo: Ida Jensen/AU Foto