Omnibus prik

KS-formand køber ikke AU’s forklaring om kommunikationsfejl

Da studenterforeningen Konservative Studenter ville arrangere et foredrag med professor emeritus Helmuth Nyborg, måtte de vente over halvanden måned på at få tildelt et lokale af universitetet. Ifølge AU’s pressechef skyldes det en fejl i kommunikationen til de studerende. Men den forklaring køber formanden for Konservative Studenter ikke.

Formand for Konservative Studenter Kim Risbjerg Madsen. Foto: Maria Randima

Tilbage i begyndelsen af april henvendte Kim Risbjerg Madsen, der er formand for studenterforeningen Konservative Studenter, sig første gang til universitetet for at få tildelt et lokale til et af de arrangementer, foreningen gerne ville holde i forårssemestret. 

At arrangementet var kontroversielt, var formand Kim Risbjerg Madsen godt klar over. Foreningen ville nemlig holde et debatarrangement med udviklingspsykolog og professor emeritus Helmuth Nyborg, der i sin forskning har beskæftiget sig med intelligensmæssige forskelle mellem køn og mellem racer.

”Men det kom bag på mig, at han er så kontroversiel,” siger Kim Risbjerg Madsen og refererer til det, han selv mener er årsagen til, at foreningen ikke kunne få et lokale stillet til rådighed af universitetet.

Et kontroversielt valg

”Jeg fik at vide, at det var på grund af et kontroversielt valg af oplægsholder, efter at have rykket universitetet for svar gentagne gange,” siger Kim Risbjerg Madsen.

Hvem fik du det at vide af?

”En højt placeret administrativ medarbejder. Jeg ønsker ikke at komme ud med navnet, for personen refererede blot de overvejelser, fakultetsledelsen på Aarhus BSS gjorde sig omkring oplægsholderen.”

I mailen, som Omnibus har fået at se, står der blandt andet:

”(…) det er pga. jeres valg af oplægsholder, at sagen trækker i langdrag, da han jo er lidt kontroversiel. Det er ledelsen på BSS, der skal træffe beslutning, og det kan jeg ikke fremskynde, men jeg kan love, at ved mindre kontroversielle valg af oplægsholder, så kommer I ikke til at vente så længe hver gang, I skal have et arrangement. (…)”

Frifundet for anklager om videnskabelig uredelighed

Af mailen kan man få det indtryk, at fakultetsledelsen på Aarhus BSS har en holdning til, hvilke oplægsholdere de studerende kan invitere til debatarrangementer, som AU lægger lokaler til. Det finder Kim Risbjerg Madsen kritisabelt.

”Det er problematisk, at ledelsen har en holdning til, hvorvidt nogle forskningsresultater ikke er o.k. at få frem i lyset. Ubekvemme sandheder skal også frem i lyset.”

Nu siger du ubekvemme sandheder. Helmuth Nyborgs forskning og metoder har været stærkt omdiskuterede …

”Det er rigtigt, men jeg hæfter mig i den forbindelse ved, at han er blevet frifundet for anklagerne om videnskabelig uredelighed. Og jeg mener, at hvis vi ikke kan få lov at møde ham, kan vi heller ikke have en ordentlig debat om eventuelle problemer ved hans forskning.”

Netop det at skabe debat var et af målene med at invitere Helmuth Nyborg, fortæller formanden for Konservative Studenter.

”Hvis der er noget, Helmuth Nyborg er garant for, så er det at skabe debat, og vi mener, at Nyborgs intelligensforskning kunne være et interessant og relevant emne for flere af vores medlemmer, som blandt andet tæller psykologer, men også for studerende på AU generelt,” forklarer Kim Risbjerg Madsen.

Sagen har ikke været omkring fakultetsledelsen

AU’s pressechef Anders Correll afviser, at sagen har været omkring fakultetsledelsen på Aarhus BSS.

”Fakultetsledelsen har ikke været inde over denne sag, og det er fakultetsledelserne generelt ikke,” understreger han.

Når fakultetsledelsen eller universitetsledelsen i nogle tilfælde involveres i sådanne sager, skyldes det for eksempel gæster, der kræver et særligt sikkerhedsopbud, hvor man skal involvere PET, fortæller Anders Correll.

En fejl

At Konservative Studenter ikke kunne få svar på deres henvendelse om et lokale til debatarrangementet med Helmuth Nyborg, skyldes både en fejl i procedure og efterfølgende i kommunikationen til de studerende, siger Anders Correll videre.

Blandt andet overser han selv en mailkorrespondance om sagen.

”Det betyder, at de ikke med det samme får tildelt et lokale, og det tager jeg ansvaret for.”

LÆS OGSÅ: Hvorfor lander en sag om lokalebooking på pressechefens bord?

Pressechefen beklager forløbet, som også giver anledning til, at AU vil gennemgå sine procedurer for lokalebooking, så man sikrer en hurtig sagsbehandling.

Køber ikke AU’s forklaring

At årsagen til den lange sagsbehandlingstid alene skyldes en fejl i kommunikationen, har Kim Risbjerg Madsen dog svært ved at tro på.

”Jeg har korresponderet med to medarbejdere om det her gennem halvanden måned og har fået at vide, at det skyldes, at oplægsholderen var kontroversiel. Det lyder mere som en nem, men tynd undskyldning,” siger han.

Uheldigt sammenfald

Anders Correll kan godt forstå, at de studerende undrer sig.

”Det forstår jeg godt. Der er desværre sket en alt for lang sagsbehandling, og så får de studerende en mail, som ikke er udtryk for universitetets holdning, og hvor der spekuleres i, at det manglende svar skyldes en for kontroversiel oplægsholder, hvilket ikke er korrekt. Det er meget beklageligt og et meget uheldigt sammenfald af ting,” siger pressechefen.  

Går videre med sagen

Selvom Konservative Studenter fra AU har fået tilsagn fra AU om, at de får et lokale stillet til rådighed, så de kan afholde debatarrangementet med Helmuth Nyborg til efteråret, vil Kim Risbjerg Madsen gå videre med sagen. Formanden for Konservative Studenter har valgt at søge partsaktindsigt i sagen for at få alle kortene på bordet.

”Der er stadig mange ting, der strider imod hinanden i den her sag. Jeg vil sige, at jeg håber, Anders Correll har ret i, at der er tale om en kommunikationsfejl. Jeg vil også gerne tro ham, så jeg håber, jeg får aktindsigt, og at den afkræfter, at det er et forsøg på sindelagskontrol,” siger han.

”Hvis de har ret i, at det er en kommunikationsfejl, må det jo også være i deres interesse at få det frem i lyset. Men hvis det skyldes politiske beslutninger fra ledelsens side, mener jeg omvendt også, at man skal være ærlig om det,” siger Kim Risbjerg Madsen.