Omnibus prik

Kun 2 ud af 12 medarbejdere flytter med, når studieadministrationen på AU’s campus i Emdrup rykker til Aarhus

Til maj næste år skal studieadministrationen som følge af en ledelsesbeslutning flytte fra AU’s campus i Emdrup til Aarhus. Kun 2 ud af 12 medarbejdere flytter med. De medarbejdere, som ikke ønsker at flytte arbejdsadresse til Aarhus, har enten allerede selv søgt andet arbejde eller er blevet opsagt. Det sidste gælder for Hilde Bollen, hvor opsigelsen sætter punktum for hendes 20 år ved AU.

Studieadministrationen på AU's campus i Emdrup flytter til maj til Aarhus. Photo: Lars Kruse, AU Foto

Til maj næste år flytter studieadministrationen på AU’s campus i Emdrup til Aarhus som følge af en organisationsændring, der med administrationschef Ole Jensens ord skal ”robustgøre organisationen til de fremtidige udfordringer for studieadministrationen i Administrationscenter Arts".

Studieadministrationen på AU's campus i Emdrup lukker – 12 stillinger flytter til Aarhus

De 12 medarbejdere er derfor blevet stillet over for valget: Flyt med til Aarhus – eller sig farvel til din arbejdsplads. For de medarbejdere, der ikke har kunnet se sig selv i at skulle skifte arbejdsadressen i Emdrup ud med Aarhus, er blevet opsagt per 1. maj.

Medarbejderne skulle i løbet af oktober tilkendegive, hvorvidt de ønsker at flytte med til Aarhus. Resultatet af partshøringen er, at to medarbejdere flytter med til Aarhus. Tre medarbejdere har fundet nyt arbejde og har derfor selv sagt deres stilling på AU op. Fem medarbejdere er blevet opsagt. De resterende to medarbejdere kan indtil videre forsætte deres ansættelse med tjenestested i Emdrup, da begge bestrider tillidsfunktioner, hvor deres tilstedeværelse i Emdrup er påkrævet. Det oplyser Ole Jensen.

På spørgsmålet om, hvorvidt det er tilfredsstillende, at kun to medarbejdere flytter med til Aarhus, svarer han:

”Nej. Jeg havde gerne set, at alle flyttede med.”

Når det er sagt, er han ikke overrasket over, at det ikke er tilfældet.

”Det er jo ikke uforståeligt, at nogen står i en situation, hvor de familiemæssigt eller på anden måde er så bundet til hovedstadsområdet, at det ikke kan lade sig gøre i praksis at flytte,” siger han.

Hvad har I fra ledelsens side gjort for at gøre det attraktivt for medarbejderne i Emdrup at flytte med til Aarhus?

”Ikke mere, end vi ville gøre for andre medarbejdere. Vi kan for eksempel ikke love en særordning på ubestemt tid i forhold til distancearbejde. For vores afvejning har været, at vi ikke vil gøre forskel i forhold til de øvrige medarbejdere i administrationscenteret. Så svaret er, at vi ikke har tilbudt noget ud over de muligheder for eksempelvis distancearbejde, som gælder for alle medarbejdere,” siger Ole Jensen.

20 år på AU ender med en fyreseddel

At ledelsen i Administrationscenter Arts ikke har været parat til at lave særordninger i forhold til for eksempel flekstid og distancearbejde, kan Hilde Bollen bekræfte. Hun er international koordinator i Administrationscenter Arts i Emdrup, har været ansat på Aarhus Universitet i 20 år og elsker med egne ord at gå på arbejde.

Derfor overvejede hun kraftigt at flytte sin arbejdsadresse til Aarhus. Men ikke sin privatadresse.

”Jeg har et ret etableret liv her på Sjælland med familie og venner, hvilket jeg hverken kan eller har lyst til at ændre på. Og jeg er fire år fra at skulle gå på pension. Så denne omrokering rammer også på et kritisk tidspunkt i forhold til min karriere. Men jeg ville meget gerne tale om muligheder i forhold til flekstid og distancearbejde,” fortæller hun.

Derfor takkede hun indledningsvis ja tak til tilbuddet om genansættelse i Aarhus – og under forudsætning af, at hun kunne indgå aftale om fleksible vilkår, som ville gøre det praktisk muligt for hende at pendle til arbejde.

”Jeg synes, jeg var villig til at strække mig langt. Jeg kan ikke tilbyde at være i Aarhus hver dag, og jeg kan heller ikke være på min arbejdsplads kl. 9, som det er påkrævet, men jeg ville kunne arbejde fra toget og i den anden ende af arbejdsdagen. Men jeg oplevede ikke, at der var noget at forhandle om i den forbindelse,” siger Hilde Bollen.

”Jeg oplevede ledelsen som værende meget låst i forhold til regler om fremmøde, og jeg er ked af, at jeg ikke er blevet mødt med mere fleksibilitet,” siger Hilde Bollen.

Ledelsen argumenterer i den forbindelse med, at man ikke ønsker at gøre forskel på medarbejderne i administrationscenteret og derfor ikke har tilbudt medarbejderne i Emdrup særordninger i forbindelse med denne organisationsændring.

”Jeg kan godt forstå den logik. Men for det første er det ikke mit indtryk, at vi var mange, som overvejede at følge med til Aarhus. For det andet synes jeg, det ville være passende fra AU’s side at overveje, hvordan man kunne gøre det praktisk muligt for mig som en loyal medarbejder gennem 20 år at flytte med. For det tredje taler vi i mit tilfælde om en begrænset periode, idet jeg kun har tre til fire år tilbage på arbejdsmarkedet, inden jeg skal på pension,” siger Hilde Bollen.

"Barskt og brutalt forløb"

Hun endte ligesom fire af sine kolleger med at tage imod en opsigelse og stopper derfor til maj næste år. Men Hilde Bollen er både ked af og skuffet over, at det er sådan, der bliver sat punktum for hendes 20 år på AU. Og hun beskriver forløbet som ”barskt og brutalt”.

”Jeg har ikke følt, at AU har været imødekommende i forhold til mine ønsker, og derfor har jeg ikke haft en oplevelse af, at AU tydeligt har forsøgt at fastholde engagerede og kompetente medarbejdere,” siger hun og pointerer, at andre arbejdspladser efter coronanedlukningerne netop eksperimenterer med fleksible måder at tilrettelægge arbejdet på for at sikre høj trivsel blandt medarbejderne.

Braindrain

Administrationschef Ole Jensen anerkender, at det faktum, at i alt otte medarbejdere frem mod maj forlader afdelingen, kan betragtes som et braindrain.

”Men vi er en relativt stor organisation og har derved en robusthed. De otte medarbejdere er også fordelt på flere teams, så det er ikke sådan, at der er otte medarbejdere, som forlader den samme afdeling,” siger han.

Han forklarer videre, at ledelsen nu forbereder sig på at genbesætte stillingerne frem mod 1. maj. For trods det midlertidige kvalificerede ansættelsesstop på AU, som indtil videre gælder til årets udgang, har administrationscenteret forventning om, at alle stillinger vil blive betragtet som kritiske for opgavevaretagelsen og vil kunne kan genbesættes, fortæller han.

På spørgsmålet om, hvad han selv tænker om forløbet, svarer han:

”Vi skal evaluere forløbet i det lokale samarbejdsudvalg i begyndelsen af december, og jeg vil gerne vente med at kommentere på processen, til vi har evalueret i udvalget.”

Korrekturlæst af Charlotte Boel