Omnibus prik

For få studerende stiller op, og det går ud over de studerendes indflydelse i AU’s råd og nævn

På flere fakulteter og institutter er der for få eller slet ingen studerende, der stiller op til forskellige råd og nævn, hvor studerende har direkte indflydelse på universitetet og studielivet. Vi har talt med to studienævn, der siden sidste valg har været uden studerende, og spurgt dem, hvad man kan stille op.

Valgplakater med studerede, som stillede op ved årets universitetsvalg. Men både sidste år og i år er der for få studerende, som stiller op. Det betyder, at en række råd og nævn på universitetet vil mangle studenterende i det kommende år. Photo: Roar Paaske