Ny forskning overrasker: Forskel i underviserevalueringer skyldes ikke udelukkende kønsbias

Studier fra både Danmark og lande som USA og Tyskland har hidtil vist en kønsbias i de studerendes evalueringer af deres undervisere. Et nyt studie fra Aarhus Universitet, som blandt andre professor i statskundskab Anne Binderkrantz står bag, viser dog, at forskellen i evalueringer ikke alene kan forklares med køn. Det handler nemlig også om de studerendes præferencer.