Studietvivler: ”Det er viljestyrke, der skal trække dig igennem fagene, når du er i tvivl”

Der findes ikke én måde at opleve studietvivl på. For nogle er tvivlen en konstant summen, de lærer at leve med, mens den for andre kan vokse sig så stor, at de vælger studiet fra. Derfor har vi talt med fire studerende, som alle har vidt forskellige erfaringer med studietvivl. I denne artikel taler vi med Daniel Baagøe Vestergaard. Han er 25 år og læser på kandidatuddannelsen i nanoscience.

Photo: Roar Paaske