To politiske aftaler om forskningsmidler fordeler samlet set 4,2 milliarder kroner til forskning

Regeringen landede torsdag to aftaler om fordeling af forskningsmidler i 2024. Samlet set fordeles 4,2 milliarder kroner til forskning – heraf 1,9 milliarder til forskning i grøn omstilling blandt andet i udvikling af plantebaserede fødevarer og omstilling af landbruget. Der afsættes også penge til forskning i digitalisering, kunstig intelligens, rumforskning, kvanteforskning og mistrivsel blandt børn og unge.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) landede torsdag to aftaler, som samlet set fordeler 4,2 milliarder kroner i forskningsmidler. Aftalerne er første delaftale af finansloven for næste år. Photo: Uddannelses- og Forskningsministeriet