Udflytning: AU sætter navne på de syv uddannelser, ledelsen foreslår at lukke

AU foreslår at lukke syv uddannelser fordelt på fire fakulteter. Det drejer sig om to uddannelser på Arts, tre på Aarhus BSS, en på Health og en på Tech. Kun Nat går fri af lukninger i AU’s udkast til, hvordan universitetet vil imødekomme regeringens udflytningsreform.

Foto: Søren Kjeldgaard

Kort om den videre proces

  • De akademiske råd, HSU, FSU’erne, fakultetsledelserne, LEA, ASU og de studenterpolitiske organisationer har frem til 3. december til at kommentere på ledelsens forslag.
  • Derefter arbejder universitetsledelsen videre med planen, inden den skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.
  • Aarhus Universitet fremsender sin institutionsplan til Uddannelses- og Forskningsministeriet senest 31. december. Den efterfølgende proces er ikke meldt ud til universiteterne endnu.

Kilde: Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har nu sat navne på de syv uddannelsesudbud, som ledelsen i sit udkast til institutionsplanen foreslår lukkes frem mod 2030.

Institutionsplanen er AU’s udspil til, hvordan man vil imødekomme regeringens udflytningsreform, der pålægger universiteterne at udflytte eller reducere 5-10 procent af studiepladserne i de store byer frem mod 2030. 

LÆS OGSÅ: Udflytning: Aarhus Universitet lægger op til at udflytte eller nedlægge 745 studiepladser

I AU’s udkast er der lagt op til, at syv uddannelser skal lukke. Det drejer sig om følgende:

Arts

  • Diakoni, KA 
  • Kognitiv semiotik, KA

Aarhus BSS

  • Political Science, KA (engelsksproget)
  • Samfundsfag, BA og KA – her foreslås det selvstændige udbud nedlagt og i stedet lagt sammen med optaget på statskundskab
  • Erhvervssprog i virksomhedskommunikation, KA 

Health

  • Sygepleje, KA (Emdrup)

Tech

  • Jordbrug, natur og miljø, KA

Sendt til kommentering

Alle de berørte medarbejdere er blevet informeret, og nu er udkastet sendt til kommentering hos kommenteringsparterne frem til 3. december.

I en nyhed på medarbejdere.au.dk understreger rektor Brian Bech Nielsen og prorektor Berit Eika, at det er trist, at der er lukninger i spil.

”Det er først og fremmest svært for de berørte medarbejdere og studerende. Det er vigtigt at understrege, at alle nuværende studerende på berørte fag kan færdiggøre deres studier, før tiltagene eventuelt effektueres”, siger Brian Bech Nielsen.

Når kommenteringsfasen er slut først i december, sendes udspillet omkring bestyrelsen, hvorefter det igen skal drøftes i ledelsen, inden den endelige plan sendes til ministeriet 31. december. 

”Det er en vanskelig proces. Der kan tilmed gå lang tid, før noget overhovedet bliver politisk vedtaget, så vi har en lang periode med usikkerhed på universitetet”, siger Berit Eika.

Brian Bech Nielsen påpeger, at den endelige afgørelse i forhold til, hvad der kommer til at ske på Aarhus Universitet, afhænger af den politiske proces, der går i gang i det nye år.

”Vi kan selvfølgelig ikke udelukke, at aftalepartierne vil ændre på vores indspil. Men vi mener som sagt, at den foreliggende plan lever op til intentionerne i den politiske aftale”, siger Brian Bech Nielsen.


Disse uddannelser foreslås reduceret 

Arts:

Arkæologi, BA og KA – Bæredygtig kulturarvsmanagement, KA – Engelsk, BA og KA – Filosofi, BA – Historie, BA – Human Security, KA – Idéhistorie, BA – International virksomhedskommunikation i engelsk, BA – International virksomhedskommunikation i spansk, BA – Journalistik, KA – Kunsthistorie, BA og KA – Litteraturhistorie, BA og KA – Pædagogisk antropologi, KA – Pædagogisk filosofi, KA – Pædagogisk psykologi, KA – Pædagogisk sociologi, KA – Religionsvidenskab, BA – Uddannelsesvidenskab, BA og KA

Health:

Folkesundhedsvidenskab, BA og KA – Idrætsvidenskab, BA og KA

NAT:

Biologi, BA og KA – Fysik, BA – Geologi, KA – Geofysik, KA – Kemi, KA – Medicinalkemi, BA og KA – Molekylær medicin, BA og KA – Molekylærbiologi, BA og KA – Nanoscience