Omnibus prik

Udflytning: Københavns Universitet fjerner 1600 studiepladser i København – Det Humanistiske Fakultet skal reducere det årlige optag med 24 procent

Københavns Universitet har nu sat tal på konsekvenserne af regeringens udflytningsplaner. KU skærer 1590 studiepladser ud af det årlige optag af studerende frem mod 2030. Det går hårdest udover humaniora, hvor det Humanistiske Fakultet skal reducere sit optag med knap en fjerdedel

Københavns Universitet fjerner knap 1600 studiepladser i forbindelse med regeringens plan om udflytning af uddannelser. PR-foto: Københavns Universitet

Københavns Universitet har netop udsendt en pressemeddelelse, hvor de for første gang sætter tal på konsekvenserne af regeringens planer om at flytte studiepladser ud af de store byer. På Københavns Universitet betyder udflytningsplanerne, at KU fjerner 1.590 studiepladser frem mod 2030.

I regeringens udflytningsplan har universiteterne mulighed for at udflytte ti procent af optaget til uddannelsessteder uden for de store byer eller skære ti procent af optaget i de store byer.

I pressemeddelelsen fremgår det, at KU planlægger at flytte cirka 200 pladser på medicinuddannelsen til Køge, men det bliver primært en lukning af studiepladser i København, som bliver aktuelt for KU.

”Det er dyrt og vanskeligt at flytte universitetsuddannelser til provinsen og at få forskerne til at flytte med. Vi undgår nok ikke at lukke nogle uddannelser. Det vil desværre også betyde, at nogle af de tilhørende forskningsmiljøer, vil blive afviklet. Men der kan også være forskningsmiljøer, der er så stærke, i internationalt perspektiv, at vi vil bevare dem,” udtaler rektor på KU Henrik C. Wegener i pressemeddelelsen.

Humaniora rammes hårdt

De knap 1600 studiepladser, der forsvinder, er ikke lige fordelt udover de københavnske fakulteter. 640 studiepladser fjernes fra det Humanistiske Fakultet. Det svarer til 24 procent af det årlige optag. Ifølge KU skyldes det, at det er blandt de humanistiske fag, at man finder den i gennemsnit højeste ledighed efter endt uddannelse. Derudover skæres der også en del studiepladser på teologi og naturvidenskab.

”Vi pejler efter det politiske ønske om, at universiteterne skal blive bedre til at matche aftagernes umiddelbare behov for arbejdskraft. Men vi ved, at for eksempel de humanistiske kandidater har meget at byde på i virksomhederne. Og det bliver på sigt også brug for flere med en naturvidenskabelig baggrund til den grønne omstilling. Lige nu deltager vi i opgaven med at lave en national handlingsplan for de videregående uddannelser. Vi er parat til at nedlægge og bytte uddannelser med de andre universiteter, så udbuddet bliver koordineret,” udtaler rektor Henrik C. Wegener.

Den endelige plan for, hvilke konkrete uddannelser, der skal nedlægge pladser, bliver vedtaget i december.

AU har ikke meldt ud

Der er endnu ikke kommet en konkret udmelding fra universitetsledelsen på AU vedrørende konsekvenserne af udflytningsplanerne. I september fremgik det af universitetsledelsens nyhedsbrev, at dialogen i første fase foregår mellem rektorat og dekaner med drøftelser af, hvordan Au kan leve op til det politiske krav. I den forbindelse udtalte prorektor Berit Eika:

”Det bliver ikke en grønthøstermodel, hvor alle faglige miljøer berøres lige meget. Vi kigger i øjeblikket på flere forskellige scenarier, og det er derfor endnu for tidligt at sige noget konkret. Men vi har en god og konstruktiv dialog i universitetsledelsen, og den breder vi ud, når vi er kommet nærmere konkrete forslag, vi mener lever op til ministeriets krav”, fortæller prorektor for uddannelse Berit Eika.

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt den 10. september blev udflytningsplanerne drøftet. Af referatet fremgår det, at de opsatte kriterier for reduktion af optag er følgende:

-        Tro mod AU’s strategi

-        Ledighed

-        Økonomisk bæredygtighed

-        Kvalitet

Inden nytår skal Aarhus Universitet have en plan klar for udflytning og lukning af uddannelser.