Omnibus prik

Umage par: LA, SF og Konservative går sammen om alternativ til regeringens universitetsreform

De tre folketingspartier Liberal Alliance, SF og Konservative kom i sidste uge med et fælles alternativ til regeringens reformudspil på universitetsområdet. Kun fem procent af kandidatpladserne skal forkortes, og der skal kun være tale om en forsøgsordning, hvis det står til de tre partier.

Det er begrænset, hvor ofte Liberal Alliance, Konservative og SF går sammen om reformplaner, men det er ikke desto mindre nu tilfældet. I sidste uge offentliggjorde de tre partier nemlig en fælles erklæring om deres ønsker til en reform på universitetsområdet, der på afgørende områder adskiller sig fra den reform, regeringen præsenterede tidligere på året.

I stedet for at forkorte op mod halvdelen af kandidatuddannelserne, som regeringen vil, ønsker de tre oppositionspartier i stedet at lave en forsøgsordning, hvor kun 5 procent af kandidatuddannelserne forkortes.

”Der er ingen grund til at kaste universitetssektoren ud i et omfattende eksperiment, som kan forringe uddannelseskvaliteten for tusindvis af unge”, skriver de i erklæringen.

”SF, LA og K deler alle ambitionen om at øge uddannelseskvaliteten på universiteterne og sikre en bedre overgang til arbejdsmarkedet. Men det skal gøres på en anden og klogere måde, end regeringen har lagt op til. Partierne lægger nu med fælles stemme et større pres på regeringen for at ændre retning”, står der blandt andet.

10 procent færre studerende

Erklæringen rummer flere punkter. Partierne lægger også op til, at der skal optages 10 procent færre studerende på landets lange videregående uddannelser. Det skal skabe en bedre balance mellem, hvor mange der uddannes inden for et område, og behovet i samfundet.

Partierne vil blandt andet også ”skabe bedre mulighed for merit” og indføre et obligatorisk erhvervselement – for eksempel praktik – på en række kandidatuddannelser. I den fælles erklæring slår de også fast, at de bakker op om regeringens ambition om flere erhvervskandidater og flere internationale studerende.

Formand for Konservative, Søren Pape Poulsen, udtaler i erklæringen, at ”tiden er ikke til at gennemføre endnu et stort uddannelseseksperiment, som gentager fejlene fra folkeskolereformen”.

”Nu er det op til regeringen at vise, at den vil lytte. Vi ønsker en bred aftale og en klogere reform, så de studerende, erhvervslivet og universiteterne – der skal leve med konsekvenserne – kan se sig selv i den”, lyder det fra Søren Pape Poulsen.

SF og Konservative havde allerede egne forslag klar

Modspillet fra de tre partier kommer på bagkant af, at Konservative og SF allerede tidligere på året fremlagde deres egne forslag til en universitetsreform, efter at regeringen havde præsenteret sin plan.

Her ønskede begge partier, som nu, at forkortelsen af kandidatuddannelserne kun bliver et forsøg.

I marts gik en næsten samlet opposition desuden sammen om et brev til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M), hvor de opfordrede regeringen til at genstarte forhandlingerne om reformen. Det var lige efter det første sættemøde 23. marts, hvor regeringen gav udtryk for sit standpunkt inden forhandlingerne.  

”Vi vil opfordre regeringen til ikke fra start at lægge sig fast på de korte kandidatuddannelser som løsningen på problemet, man søger at løse. Men i stedet starte forfra og lede efter løsninger sammen med os”, skrev partierne.

Organisationer bakker op om nyt forslag

Regeringen sidder netop nu og forhandler om reformen, som har mødt omfattende kritik fra både universiteter og interesseorganisationer.

Derfor falder de tre oppositionspartiers erklæring da også i god jord hos flere organisationer, der siden begyndelsen har været kritiske over for regeringens udspil.

Sara Vergo, der er formand i Djøf, bakker for eksempel op om det nye udspil i en kommentar på Twitter.

”Vi er virkelig glade for, at de tre partier har været lydhøre over for de mange stemmer, som har ytret et behov for ikke at forringe kvaliteten af kandidatuddannelserne”, udtaler hun på Djøfs twitterkonto.

Forperson i Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, er ligeledes glad for de tre partiers forslag.

”Tak til SF, Konservative og LA for at afvise at forkorte 50 % af universitetsuddannelserne”, skriver hun på Twitter.

Korrekturlæst af Charlotte Boel.