Yngre forskere ved Institut for Biomedicin danner nyt netværk

Ph.d.-studerende, postdocer og andre yngre forskere fra Institut for Biomedicin mødes cirka hver sjette uge i et nyt netværk. Målet er at styrke fællesskabet, dele viden og erfaringer – og derved skabe grobund for nye samarbejder.

Younger Researchers Within Membranes er et nyt netværk startet af yngre forskere ved institut for Biomedicin, der styrker fællesskabet blandt forskerne og klæder dem på til en karriere i forskningsverdenen. Photo: Roar Lava Paaske