Høfde 42: Rungende nej fra aktionærer til AUFFs forslag om bidrag på 125 mio.kr til oprensning

Følg med!

Vi opdaterer løbende omnibus.au.dk med nyheder.

Gå ikke glip af nyt fra Omnibus: 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Rektor Brian Bech Nielsen fik i sin egenskab af bestyrelsesformand for Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) et rungende nej fra de øvrige aktionærer til forslaget om at bidrage med 125 mio. kr. til oprensning af Cheminovas giftdepot ved Høfde 42 på Harboøre Tange.

30.04.2015 | Lotte Bilberg

Kemikaliefabrikken Cheminova, som i 1944 blev overdraget til Aarhus Universitets Forskningsfond, ligger på Harboøre Tange i Nordvestjylland. Foto: Anders Trærup

Foto: Anders Trærup

Foto: Anders Trærup

Aktionærerne i Auriga Industries A/S mødtes i formidddag, torsdag 30. april, til ordinær generalforsamling i Nobelauditoriet i Nobelparken i Århus. De skulle blandt andet beslutte, hvorvidt de var villige til at påtage sig et moralsk ansvar for oprydning af et giftdepot indeholdende mindst 110 tons giftigt kemikalieaffald fra produktionen på kemikaliefabrikken Cheminova.

Donation på 125 millioner

AUFF fremsatte på generalforsamlingen forslag om, at aktionærerne donerede 125 millioner kroner af det samlede provenu på ca. 8,3 milliarder kroner fra salget af Cheminova som sit bidrag til én gang for alle at få ryddet giftdepotet et smutkast fra Vesterhavet. 

Forskningsfonden ejer 38,5 procent af aktiekapitalen, hvilket giver den 83 procent af stemmerne blandt samtlige aktionærer. Men før AUFF kunne få sit forslag igennem, krævede det både opbakning fra 90 procent af aktiekapitalen og 90 procent af de afgivne stemmer. 

Ikke vilje blandt aktionærerne

Men viljen til at påtage sig et moralsk ansvar for at få ryddet op efter forureningen fra Cheminova fandtes ikke i tilstrækkeligt omfang blandt aktionærerne, fremgik det af afstemningen. 92,49 procent af aktionærerne stemte for forslaget, men de repræsenterede kun 61,1 procent af kapitalen.

Derfor faldt forslaget fra AUFF med det resultat, at det sandsynligvis har lange udsigter, før de rustne skilte, som advarer om voldsom forurening ved Høfde 42, kan skrottes sammen med den pigtråd, der indhegner det forurenede område.

Bundærgerlig rektor

Rektor Brian Bech Nielsen lagde efter generalforsamlingen ikke skjul på, at han var alt andet end tilfreds med udfaldet af afstemningen på generalforsamlingen:

"Jeg er bundærgerlig, for det her var en chance for at få renset op, som jeg dybest set syntes, alle aktionærer var forpligtet til at gribe."

Hvorvidt AUFF vil forsøge på anden måde at tage et moralsk ansvar i forhold til at få renset og ryddet, kunne Brian Bech Nielsen ikke svare på umiddelbart efter generalforsamlingen. Men han er ikke optimistisk i forhold til reelle muligheder for fonden - heller ikke i forhold til for eksempel et forskningsprojekt. 

"Jeg kan ikke se nogen vej lige nu for fonden, og jeg vil ikke stikke nogen blår i øjnene i forhold til et forskningsprojekt, for jeg kan ikke se, at det vil løse problemet, eftersom det der forestår er et oprydningsarbejde. Men hvis der viser sig en mulighed, vil vi være villige til at se på det."

Artikel, Omnibus, Omnibus, Omnibus, Omnibus

Skriv en kommentar til artiklen

Omnibus ønsker en fri og levende debat, derfor gælder der kun få regler.

  • Indlæg må ikke være anonyme
  • Indholdet må ikke være i strid med lovgivningen
  • Reklame og spam accepteres ikke

Slettes et indlæg, gør redaktionen tydeligt opmærksom på det.

Spørgsmål? Send en mail til: omnibus@au.dk

comments powered by Disqus

Læs også

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.04.2019