Omnibus prik

Om uniavisen Omnibus

Omnibus er den officielle avis for ansatte og studerende ved Aarhus Universitet.

Formål

Omnibus udgives med det formål at være et identitetsskabende, samlende og debatskabende medie.

Mandat

Omnibus har redaktionel frihed - og redigeres uafhængigt af særinteresser hos nogen gruppe ved Aarhus Universitet.  

Redaktion

Redaktionen består af to journalister, som udelukkende er tilknyttet avisen, og to studenterreportere og en studentermedhjælp med ansvar for vores sociale medier. 

Redaktionelle retningslinjer

Omnibus redigeres i henhold til de journalistiske nyhedskriterier, reglerne for god presseskik og medieansvarsloven.

Debat – giv dit besyv med

Du kan bidrage til den offentlige debat på AU med et indlæg, en kronik eller lignende. Skriv om et aktuelt emne. Om noget, du undrer dig over eller noget, der ligger dig på sinde – og som også er vedkommende for andre, der har deres dagligdag på universitetet. Redaktionen giver gerne sparring, inden du går til tasterne – og også efterfølgende. VI forbeholder os dog også retten til at redigere – herunder forkorte – indsendte indlæg.

Relation til kilder

Kilder til Omnibus’ artikler kan få oplyst, hvad de citeres for, og i hvilken sammenhæng de som kilder indgår i artiklen. Faktuelle fejl og misforståelser rettes. Kilder har ingen indflydelse på artiklens form og indhold, det er redaktionens ansvar.

Redaktionskomité 

Redaktionskomiteen har blandt andet til opgave at sikre mediets redaktionelle frihed. Komiteen består af to VIP-repræsentanter, to TAP-repræsentanter, to studerende og en repræsentant for ledelsen.

Øverst fra venstre: Svend-Erik Skaaning (formand), Cecilie Højlund Simonsen,Tine Horsholm og Jacob Schach Møller.
Nederst fra venstre: Ning de Coninck-Smith, Thea Bonnemann og Inger Merete S. Paulsen.

Medlemmer af Omnibus' redaktionskomité:

  • Svend-Erik Skaaning, professor ved Institut for Statskundskab, repræsentant for VIP (formand)
  • Ning de Coninck-Smith, professor ved DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, repræsentant for VIP
  • Inger Merete S. Paulsen, bioanalytikerunderviser ved Institut for Biomedicin, repræsentant for TAP
  • Tine Horsholm, jurist ved AU Økonomi og Bygninger, repræsentant for TAP
  • Thea Bonnemann, studerer geologi, repræsentant for studerende
  • Cecilie Højlund Simonsen, studerer medievidenskab, repræsentant for studerende
  • Jacob Schach Møller, institutleder for Institut for Matematik, repræsentant for ledelsen

Kommissorium: Kommissorium for redaktionskomité for og ansvarshavende redaktør af Omnibus

Evaluering 2021: Læs evalueringsrapporten

Klage over Omnibus

Den ansvarshavende redaktør behandler og besvarer eventuelle klager over Omnibus. Redaktøren orienterer redaktionskomitéen om eventuelle klager. Du kan også klage direkte til Pressenævnet.

Praktisk

Omnibus et en netavis og udkommer løbende på omnibus.au.dk og på engelsk på omnibus.au.dk/en.

Avisen udkom indtil 2016 på print seks gange om året.