Debat i Omnibus

Omnibus bringer gerne debatindlæg skrevet af universitetets studerende og medarbejdere

Send dit indlæg til omnibus@au.dk – du er også velkommen til at kontakte redaktionen, inden du sætter dig til tasterne. 

  • Redaktionen forbeholder sig retten til at redigere i indkomne indlæg, herunder ændre overskriften. Vi kan også forkorte indlægget for at sikre en passende længde. Med mindre andet er aftalt med redaktionen, skal indlæggene holde sig under 4.000 anslag inklusiv mellemrum.
  • Debatindlæg skal overholde lovgivningen, de må for eksempel ikke indeholde injurierende påstande, racistiske udsagn eller trusler. 
  • Hvis der i et debatindlæg rettes en kritik mod enkeltpersoner eller afdelinger, kan Omnibus tilbyde den kritiserede part genmæle. Genmæle bringes umiddelbart efter, at kritikken har været bragt.
  • Debatindlæg kan ikke være anonyme.

Debat

Klummer i Omnibus

Peter Bakker

Peter Bakker er lektor i lingvistik ved Institut for Kultur og Kommunikation og skriver klummer om livet som forsker og underviser på universitetet. Klummeskribent siden foråret 2021.

Kasper Schwartz 

Studerer uddannelsesvidenskab ved DPU og skriver klummer om studielivet på universitet. Klummeskribent siden december 2022.

Universitetsledelsens klumme

Ledelsens klumme går på skift mellem universitetsledelsens ni medlemmer. Klummeskribenten vælger selv emnet.

Ledelsen bidrager på samme vilkår som øvrige skribenter, der bidrager med klummer, debatindlæg og andet opinionsstof i Omnibus. Universitetsledelsen har skrevet klummer i Omnibus siden februar 2022.

Repræsentanternes klumme

Skrives på skift af én eller flere medarbejderrepræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse samt formændene i universitetets fem akademiske råd. Repræsentanterne har skrevet klummer i Omnibus siden april 2023. 

Linje X

Linje X udgøres af Christine Parsons (lektor), Kamille Smidt Rasmussen (lektor, forskningsprogramleder), Ida Vogel (professor, overlæge) og Signe Vogel (antropolog) – alle fra Institut for Klinisk Medicin. Linje X skriver om ligestilling inden for akademia. Klummeskribenter siden foråret 2021.