Nyheder

  Nyhedsbrev

  Du har mulighed for at abonnere på Omnibus’ nyhedsbrev, som udkommer en gang om måneden.

  Twitter  Omnibus på Facebook

  Henvendelse om denne sides indhold: 
  Revideret 16.06.2016

  kolofon

  Omnibus udgives af Aarhus Universitet til universitetets studerende og medarbejdere. Omnibus har redaktionel frihed og redigeres uafhængigt af særinteresser hos nogen gruppe ved Aarhus Universitet.

  Aarhus Universitet

  Redaktionen

  Vi modtager meget gerne input.
  Ring, skriv eller kig forbi redaktionen:

  Omnibus
  Fuglesangs Allé 4,
  bygning D (2623), lokale D2a
  8210 Aarhus V
  Telefon: 8715 3619
  Mail: omnibus@au.dk

  Lotte Bilberg, ansvarshavende redaktør
  Telefon: 8715 3619
  Mobil: 5133 5344
  Mail: lobi@au.dk

  Marie Groth Andersen, journalist
  Telefon: 8715 3058
  Mobil: 51335053
  Mail: mga@au.dk

  Sara Rosenkilde Kristiansen, studentermedhjælp
  Telefon: 8715 3721
  Mail: sark@au.dk

  Lea Laursen Pasgaard, journalist (vikar)
  Telefon: 8715 3721
  Mail: llp@au.dk