Nyhedsbrev

Du har mulighed for at abonnere på Omnibus’ nyhedsbrev, som du får i din indbakke ved hver ny udgivelse.

TwitterOmnibus på Facebook

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 10.07.2015

kolofon

Omnibus udgives af Aarhus Universitet seks gange om året til universitetets studerende og medarbejdere. Omnibus har redaktionel frihed og redigeres uafhængigt af særinteresser hos nogen gruppe ved Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet

Redaktionen

Vi modtager meget gerne input.
Ring, skriv eller kig forbi redaktionen:

Omnibus
Fuglesangs Allé 4,
bygning D (2623), lokale D2a
8210 Aarhus V
Telefon: 8715 3619
Mail: omnibus@au.dk

Lotte Bilberg, ansvarshavende redaktør
Telefon: 8715 3619
Mobil: 5133 5344
Mail: lobi@au.dk

Marie Groth Andersen, journalist
Telefon: 8715 3058
Mobil: 51335053
Mail: mga@au.dk

Sara Rosenkilde Kristiansen, studentermedhjælp
Telefon: 8715 3721
Mail: sark@au.dk

Annoncer

A&P University Solutions
Tom A. Poulsen
telefon: 61 28 85 17
mail: tp@apuss.dk

ISSN: 2245-9464