Nyhedsbrev

  Du har mulighed for at abonnere på Omnibus’ nyhedsbrev, som du får i din indbakke ved hver ny udgivelse.

  Twitter  Omnibus på Facebook

  Henvendelse om denne sides indhold: 
  Revideret 19.06.2014

  kolofon

  Omnibus udgives af Aarhus Universitet seks gange om året til universitetets studerende og medarbejdere. Omnibus har redaktionel frihed og redigeres uafhængigt af særinteresser hos nogen gruppe ved Aarhus Univeristet.

  Aarhus Universitet

  Redaktionen

  Vi modtager meget gerne input.
  Ring, skriv eller kig forbi redaktionen:

  Omnibus
  Fuglesangs Allé 4,
  bygning D (2623), lokale D2a
  8210 Aarhus V
  Telefon: 8715 3619
  Mail: omnibus@au.dk

  Lotte Bilberg, ansvarshavende redaktør
  Telefon: 8715 3619
  Mobil: 5133 5344
  Mail: lobi@au.dk

  Marie Groth Andersen, journalist
  Telefon: 8715 3058
  Mobil: 51335053
  Mail: mga@au.dk

  Annoncer

  A&P University Solutions
  Tom A. Poulsen
  telefon: 61 28 85 17
  mail: tp@apuss.dk

  ISSN: 2245-9464