72 sager om eksamenssnyd på AU denne sommer: Midlertidig bortvisning er en af konsekvenserne

72 gange blev eksamensopgaver indberettet for mistanke om snyd ved sommerens eksamener i maj, juni og juli. En del af dem har allerede ført til sanktioner. Manglende kildehenvisning er den største synder, mens brugen af kunstigt intelligente værktøjer bliver undersøgt i fem af sagerne.

En overvægt af sagerne drejer sig om manglende kildehenvisning. Foto: Colourbox

Mens de studerende på Aarhus Universitet holder sommerferie, har 72 af dem denne sommer modtaget et partshøringsbrev om, at deres eksamensbesvarelse er under mistanke for snyd. Der er således i alt 72 sager om eksamenssnyd denne sommer, oplyser AU Uddannelse. Hovedparten er stadig ved at blive behandlet.

20 af de i alt 72 sager er færdigbehandlet. Alle 20 førte til sanktioner. Sanktionerne er fordelt på advarsler, der er den mildeste sanktion, annullering af prøve og den mere indgribende bortvisning fra det efterfølgende semester.

De færdigbehandlede sager fordeler sig på 18, der drejer sig om manglende kildehenvisning, en, der drejer sig om plagiat af anden opgave, og en om plagiat af egen opgave.

En overvægt af sagerne samlet set drejer sig ligeledes om manglende kildehenvisning. Derudover er plagiat af en anden opgave og såkaldt illegalt samarbejde de mest udbredte former for mulig snyd under sommerens eksamener.

Anna Bak Maigaard, der er vicedirektør for AU Uddannelse, forklarer, at antallet af sager ligger på et forventeligt niveau. Hun har ikke yderligere kommentarer til selve sagerne.

Chatbots fylder en smule i statistikken

I forbindelse med sommerens eksamener har snyd med brug af chatbots eller anden kunstig intelligens tilsyneladende ikke fyldt særligt meget. I hvert fald er det kun 5 ud af de i alt 72 sager om mistanke om snyd, der omhandler brug af kunstig intelligens.

Den kunstigt intelligente chatbot ChatGPT og lignende værktøjer har ellers fået en del opmærksomhed, siden de for alvor blev rullet ud til gratis brug i efteråret 2022.

Anna Bak Maigaard forklarede i maj, at AU er bevidst om de gråzoner, der er opstået med chatbots. For eksempel er det svært at kontrollere, hvilke hjælpemidler de studerende bruger, når de er til hjemmeeksamener.

AU HAR FLERE SAGER OM MULIG EKSAMENSSNYD MED CHATGPT: DETTE BØR DU VIDE FØR SOMMERENS EKSAMENER

Chatrobotterne bliver både brugt af studerende og undervisere på universitetet, men Aarhus Universitets regler for brug af værktøjerne til eksamener er klare. Det er forbudt at brug dem, i hvert fald indtil videre. AU har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan chatbots kan bruges i eksamener.

En af arbejdsgruppens medlemmer er lektor Carsten Bergenholtz, der i maj over for Omnibus vurderede, at universitetet ikke kommer til at fortsætte med de nuværende regler for brugen af kunstig intelligens i årevis. Han formoder, den nuværende damage control vil blive afløst af en mere proaktiv tilgang til de nye chatbots.

LEKTOR UNDERSØGER, HVORDAN CHATGPT KAN INDGÅ I EKSAMENER: FORVENTER, DET BLIVER EN STØRRE DEL AF FREMTIDEN

Her kan du blive klogere på eksamensreglerne:

På AU’s side for eksamenssnyd, som du kan finde her, kan du læse om, hvad eksamenssnyd er, hvad du bør vide, inden du går til eksamen, og hvad du skal gøre, hvis du bliver indberettet for eksamenssnyd.

Her kan du finde hjælp, hvis du er presset af eksamen:

En række instanser på og uden for AU er i stand til at hjælpe dig som studerende, hvis du for eksempel føler dig presset inden eksamen: StudievejledningenStudenterpræsterneSpecialpædagogisk StøtteStudenterrådgivningen og Studievalg Danmark.

Eksamenssnyd på AU kan medføre følgende sanktioner:

Tildeling af advarsel

Annullering af prøven (tæller som brugt forsøg)

Bortvisning fra efterfølgende semester/semestre

Permanent bortvisning

Kilde: AU

Wogensen Bach: Et fåtal snyder bevidst

Snyd er ofte et resultat af uvidenhed om reglerne, har Lise Wogensen Bach, der er prodekan for uddannelse på Health, tidligere fortalt til Omnibus. Et fåtal snyder bevidst, vurderer hun.

HAR DU HELT STYR PÅ EKSAMENSREGLERNE? OVER 200 SAGER OM EKSAMENSSNYD SIDSTE ÅR

”Jeg er af den overbevisning, at snyd i langt de fleste tilfælde er betinget af uvidenhed om de traditioner, der er inden for akademisk skriftlighed. Det er også noget, der opstår, hvis man er presset og for eksempel i sidste øjeblik siger ”Åh, så låner jeg lige nogle noter”, eller hvis man er forvirret over nogle utydelige regler”, sagde Lise Wogensen Bach sidste år.

Regler for kildehenvisning

Som nævnt er der denne sommer flest sager om manglende kildehenvisning. AU har en række regler på området, og der er en række ting, du som studerende skal være opmærksom på, når du henviser og refererer.

Det er blandt andet vigtigt at være opmærksom på, om dine oplysninger er fyldestgørende, så læseren selv hurtigt kan finde frem til kilden. Desuden skal du holde øje med, om dine oplysninger er gennemskuelige og konsekvente gennem hele opgaven. Vær også opmærksom på, om du husker at anføre dig selv som kilde, når du genbruger egne tekster eller lignende, som er blevet bedømt ved en tidligere eksamen – ellers risikerer du at blive sanktioneret for plagiering af dig selv.

Korrekturlæst af Charlotte Boel